Trang chủ > Lớp Giáo lý

Lễ tổng kết Lớp Giáo lý trực tuyến Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2022

Ban Truyền thông NGKS.   Xem: 6680 . Ngày: 08/01/2023

Vào lúc 19h00 ngày 06/01/2023 (nhằm ngày 15/12/Nhâm Dần) Ban Hoằng pháp và Ban Truyền thông Ni giới Hệ phái Khất sĩ đã trang nghiêm tổ chức Lễ tổng kết Lớp Giáo lý trực tuyến trên hệ thống Zoom.

Lễ tổng kết Lớp Giáo lý trực tuyến Ni giới Hệ phái Khất sĩ

Ban Truyền thông NGKS.   Xem: 7948 . Ngày: 19/01/2022

Vào lúc 19h00 ngày 18/01/2022 (nhằm ngày 16/12/Tân Sửu) Ban Hoằng pháp và Ban Truyền thông Ni giới Hệ phái Khất sĩ đã trang nghiêm tổ chức Lễ tổng kết Lớp Giáo lý trực tuyến trên hệ thống Zoom.

Năm lợi ích của kinh hành

NT. Xuân Liên.   Xem: 8756 . Ngày: 02/10/2021

Kinh hành hay thiền hành là một pháp tu quan trọng của Đạo Phật, được ứng dụng rộng rãi, phổ cập cho hàng đệ tử xuất gia cũng như tại gia, bất kỳ đối tượng nào cũng có thể hành trì và gặt hái được kết quả, lợi ích thiết thực.

Sư cô Khánh Liên chia sẻ trực tuyến với đề tài Sợ - nguyên nhân và phương cách vượt thoát

Ban Truyền thông NGKS.   Xem: 7000 . Ngày: 02/10/2021

Ngày 16/9/2021 (nhằm ngày mùng 10/8/Tân Sửu), Sư cô Khánh Liên - Giảng sư Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM đã có buổi chia sẻ trực tuyến với đề tài “Sợ – Nguyên nhân và phương cách vượt thoát.”

Sư cô Hạnh Liên chia sẻ đề tài Nhân quả của thiên tai dịch bệnh

Ban Truyền thông NGKS.   Xem: 11244 . Ngày: 25/09/2021

Thứ ba, ngày 14 tháng 9 năm 2021 (nhằm ngày 8/8 Tân Sửu), Sư cô Hạnh Liên - Giảng sư Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh đã chia sẻ pháp thoại trực tuyến với chủ đề Nhân Quả Của Thiên Tai Dịch Bệnh.

Ni sư Phụng Liên chia sẻ trực tuyến đề tài Mục tiêu của đời sống

Ban Truyền thông NGKS.   Xem: 7284 . Ngày: 24/09/2021

Ngày 15/9/2021 (nhằm ngày 9/8/Tân Sửu), Ni sư Phụng Liên - Giảng sư Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, có buổi chia sẻ với đề tài MỤC TIÊU CỦA ĐỜI SỐNG trong Lớp Giáo lý trực tuyến.

Ni trưởng Chúng Liên chia sẻ trực tuyến với đề tài Triển khai bốn câu kệ thị chúng của Ni trưởng Huỳnh Liên

Ban Truyền thông NGKS.   Xem: 6860 . Ngày: 23/09/2021

Ngày 21/09/2021 (nhằm ngày 15/08/Tân Sửu), Ni trưởng Chúng Liên - Tịnh xá Ngọc Kỳ, Tp. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam có buổi chia sẻ trực tuyến với đề tài “TRIỂN KHAI BỐN CÂU KỆ THỊ CHÚNG CỦA CỐ NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN TRƯỚC KHI VIÊN TỊCH”

Ni sư Tín Liên chia sẻ trực tuyến đề tài Quan niệm về hạnh phúc của Phật

Ban Truyền thông NGKS.   Xem: 6020 . Ngày: 23/09/2021

Ngày 20/9/2021 (nhằm ngày 14/8/Tân Sửu), Ni sư Tín Liên - Giảng sư Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, có buổi chia sẻ trực tuyến với đề tài “Quan Niệm Về Hạnh Phúc của Phật”.

Ni sư Hòa Liên chia sẻ trực tuyến với đề tài Tập làm chủ trước sự khen chê

Ban Truyền thông NGKS.   Xem: 4776 . Ngày: 18/09/2021

Ngày 07/9/2021 (nhằm ngày 01/8/Tân Sửu), Ni sư Hòa Liên - Giảng sư Ni giới Hệ phái Khất sĩ đã có buổi chia sẻ trực tuyến với đề tài “Tập làm chủ trước sự khen chê”.

Ni sư Kiên Liên chia sẻ trực tuyến với đề tài Lục độ Ba la mật (tiếp theo)

Ban Truyền thông NGKS.   Xem: 5160 . Ngày: 17/09/2021

Hôm nay, ngày 02/9/2021 (nhằm ngày 26/7/Tân Sửu), Ni sư Kiên Liên - Giảng sư Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, đã có buổi chia sẻ trực tuyến với đề tài LỤC ĐỘ BA LA MẬT (tiếp theo).

Ni sư Trí Liên chia sẻ trực tuyến đề tài Bát chánh đạo (tiếp theo)

Ban Truyền thông NGKS.   Xem: 6468 . Ngày: 09/09/2021

Thứ 3 ngày 07 tháng 9 năm 2021 (nhằm mùng 01 tháng 8 năm Tân Sửu), Ni sư Trí Liên - Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, Giảng sư Ni giới Hệ phái Khất sĩ, tiếp tục chia sẻ chủ đề Bát Chánh Đạo với Lớp Giáo lý trực tuyến.

Ni sư Tín Liên chia sẻ trực tuyến đề tài Nước và tâm sân

Ban Truyền thông NGKS.   Xem: 5320 . Ngày: 09/09/2021

Ngày 06/9/2021 (nhằm ngày 30/7/Tân Sửu), Ni sư Tín Liên - Giảng sư Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, có buổi chia sẻ trong Lớp Giáo lý trực tuyến với đề tài NƯỚC VÀ TÂM SÂN.

Ni sư Phụng Liên chia sẻ trực tuyến đề tài Hình ảnh Người Phật tử

Ban Truyền thông NGKS.   Xem: 6828 . Ngày: 09/09/2021

Sáng ngày 01/9/2021 (nhằm ngày 25/7/ Tân Sửu), sau buổi Lễ Trực tuyến Đại tường Ni trưởng Ngoạt Liên – Nguyên Ủy viên Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Chứng minh Phân ban Ni giới Trung ương GHPGVN; Nguyên Ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phó Trưởng Ban thường trực Hội đồng Giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Trụ trì Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương (498/1/ Lê Quang Định, P1, Gò Vấp, TP.HCM), Ni sư Phụng Liên đã có bài pháp chia sẻ với Phật tử chủ đề Hình ảnh người Phật tử.

Ni sư Triệu Liên chia sẻ trực tuyến đề tài Nguồn thực phẩm hàm dưỡng thân tâm (phần cuối)

Ban Truyền thông NGKS.   Xem: 4604 . Ngày: 09/09/2021

Ngày 04/9/2021 (nhằm ngày 28/7/Tân Sửu), Ni sư Triệu Liên - Giảng sư Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, có buổi chia sẻ trực tuyến với đề tài NGUỒN THỰC PHẨM HÀM DƯỠNG THÂN TÂM (phần cuối)

Ni sư Hằng Liên chia sẻ trực tuyến đề tài Thiền và Hơi thở tự nhiên

Ban Truyền thông NGKS.   Xem: 7760 . Ngày: 08/09/2021

Tối ngày 05/09/2021 (nhằm ngày 29/7/Tân Sửu), Ni sư Hằng Liên - Giảng sư Ni giới Hệ phái Khất sĩ, trụ trì thiền viện Pháp Sơn – Nam Cát Tiên, có buổi chia sẻ trực tuyến với đề tài “Thiền và hơi thở tự nhiên”.

Ni sư Phụng Liên chia sẻ trực tuyến đề tài Cải tiến tự thân, vượt sóng gió

Ban Truyền thông NGKS.   Xem: 5496 . Ngày: 08/09/2021

Ngày 30/8/2021 (nhằm ngày 23/7/Tân Sửu), Ni sư Phụng Liên - Giảng sư Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, có buổi chia sẻ với đề tài CẢI TIẾN TỰ THÂN, VƯỢT SÓNG GIÓ trong Lớp Giáo lý trực tuyến.

Ni sư Tín Liên thuyết giảng trực tuyến đề tài Vật gì chiếu sáng đời

Ban Truyền thông NGKS.   Xem: 4808 . Ngày: 07/09/2021

Ngày 31 tháng 8 năm 2021 (nhằm ngày 24 tháng 7 năm Tân Sửu), Ni sư Tín Liên - Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, Giảng sư Ni giới Hệ phái Khất sĩ, đã chia sẻ trong Lớp Giáo lý trực tuyến với đề tài "Vật gì chiếu sáng đời".

Sư cô Hòa Liên chia sẻ trực tuyến đề tài Cứu cánh của Sa môn hạnh

Ban Truyền thông NGKS.   Xem: 6704 . Ngày: 06/09/2021

Ngày 27/8/2021 (nhằm ngày 20/7/Tân Sửu), Sư cô Hòa Liên - Giảng sư Ni giới Hệ phái Khất sĩ, có buổi chia sẻ trực tuyến với đề tài "Cứu cánh của Sa môn hạnh".

Ni sư Tín Liên chia sẻ trực tuyến đề tài Những bài kinh liên hệ đến nước

Ban Truyền thông NGKS.   Xem: 6012 . Ngày: 06/09/2021

Ngày 01/9/2021 (nhằm ngày 25/7/Tân Sửu), Ni sư Tín Liên - Giảng sư Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, có buổi chia sẻ trực tuyến với đề tài NHỮNG BÀI KINH LIÊN HỆ ĐẾN NƯỚC.

Ni trưởng Xuân Liên chia sẻ trực tuyến đề tài Bốn sự thật cao quí

Ban Truyền thông NGKS.   Xem: 5136 . Ngày: 31/08/2021

Ngày 29/8/2021 (nhằm ngày 22/7/ Tân sửu) Ni trưởng Xuân Liên - Giảng sư Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Tuệ, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai có buổi chia sẻ trực tuyến về đề tài Bốn sự thật cao quí.

Đ123C

NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo khóa Bồi dưỡng Trụ trì Hệ phái Khất sĩ PL. 2568 - DL. 2024

Được sự cho phép của Giáo hội và Chính quyền các cấp, mỗi năm chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ tổ chức một khóa BỒI DƯỠNG TRỤ TRÌ vào đầu mùa An cư, nhằm hỗ trợ các vị trụ trì, các vị Tỳ-kheo thấm nhuần giáo pháp đức Thế Tôn, đường lối của Tổ sư Minh Đăng Quang, cách quản trị một ngôi Tam bảo, góp phần làm cho Phật pháp được quang huy, báo đền ân đức Tam bảo. Đây cũng là cơ hội để chư Tăng Ni trưởng dưỡng đạo tâm, chia sẻ kinh nghiệm tu học và hành đạo cho các vị đồng Phạm hạnh, làm hành trang trên bước đường hoằng dương Chánh pháp, lợi lạc nhân sanh.

Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 37 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ VN

Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 37 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ