Trang chủ > Hoạt Động Hệ phái > Giới Đàn

Báo cáo tổng kết Giới trường Tịnh xá Trung Tâm - Đại Giới đàn Huệ Hưng

Ban Thư ký Giới trường.   Xem: 464 . Ngày: 19/10/2020

Giới trường Tịnh xá Trung Tâm do Hòa thượng Giác Toàn làm Trưởng ban Tổ chức Phân đàn là một trong 5 Giới trường thuộc Đại Giới đàn Huệ Hưng, tổ chức từ ngày 26-28 tháng 8 năm Canh Tý (12-14/10/2020) đã thành công viên mãn.

Báo cáo tổng kết Giới trường Tịnh xá Ngọc Phương - Đại Giới đàn Huệ Hưng

Ban Thư ký Giới trường.   Xem: 564 . Ngày: 19/10/2020

Giới trường Ngọc Phương theo quy định và lịch trình thời gian chung của Ban Tổ chức Đại giới đàn đề ra để tiến hành tổ chức giới đàn dưới sự hướng dẫn của Quý Ni trưởng trong Ban điều hành.

Hòa thượng Giác Giới sách tấn Giới tử tại Giới trường Tịnh xá Trung Tâm

Ban TTTT Hệ phái.   Xem: 636 . Ngày: 16/10/2020

Sáng ngày 14/10 (nhằm 28/8/Canh Tý), tại Giới trường Tịnh xá Trung Tâm (Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh), Hòa thượng Giác Giới - Phó Thư ký HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm chứng minh Hệ phái đã sách tấn cho các giới tử trong Giới đàn Huệ Hưng - Phân đàn Hệ phái Khất sĩ.

Cảm niệm của giới tử Ni - Đại Giới đàn Huệ Hưng

Liên Diệu.   Xem: 2086 . Ngày: 15/10/2020

Trong không khí trang nghiêm thanh tịnh của ngày mãn Phân đàn truyền giới của Hệ phái Khất sĩ PL. 2564 – DL. 2020, hàng giới tử chúng con từ giới trường Tịnh xá Ngọc Phương, gồm 154 giới tử (59 Tỳ-kheo-ni, 45 Thức-xoa, 50 Sa-di-ni) xin thành tâm đầu thành đảnh lễ và kính dâng đôi lời cảm tạ đến chư Tôn đức

Cảm niệm của giới tử Tăng - Đại Giới đàn Huệ Hưng

Giác Minh Từ.   Xem: 736 . Ngày: 15/10/2020

Cung kính ngưỡng bái bạch chư tôn thiền đức Ban kiến đàn, Hội đồng thập sư, Ban quản giới tử phân đàn truyền giới Hệ phái Khất sĩ thùy từ chứng minh.

Giới trường Hệ phái Khất sĩ bế mạc - Đại Giới đàn Huệ Hưng

Ban TTTT Hệ phái.   Xem: 2444 . Ngày: 15/10/2020

Chiều ngày 28/8/Canh Tý (nhằm ngày 14/10/2020) tại giảng đường Tịnh xá Trung Tâm (Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh) đã diễn ra lễ bế mạc phân đàn truyền giới của Hệ phái Khất sĩ.

Giới tử Ni Hệ phái Khất sĩ cầu thọ Chánh pháp với Đại Tăng - Đại Giới đàn Huệ Hưng

Ban TTTT Hệ phái.   Xem: 2628 . Ngày: 15/10/2020

Vào lúc 14 giờ ngày 28/8/Canh Tý, tại Tịnh xá Trung Tâm (Bình Thạnh, TP. HCM), chư Tôn đức Hội đồng Giới sư Tỳ-kheo-ni Giới trường Tịnh xá Ngọc Phương (Gò Vấp, TP. HCM) đã hướng dẫn các giới tử đến cầu thọ Chánh pháp với Đại Tăng.

Trì bình khất thực tại Giới trường Tịnh xá Trung Tâm - Đại Giới đàn Huệ Hưng

Ban TTTT Hệ phái.   Xem: 720 . Ngày: 15/10/2020

Sáng nay, ngày 28/8/Canh Tý (nhằm 14/10/2020) đã trang nghiêm diễn ra nghi thức trì bình khất thực trong khuôn viên giới trường Tịnh xá Trung Tâm (Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh)

Ngày thứ hai tại Giới trường Tịnh xá Trung Tâm – Đại Giới đàn Huệ Hưng

Ban TTTT Hệ phái.   Xem: 612 . Ngày: 15/10/2020

Ngày thứ hai, tại giới trường Tịnh xá Trung Tâm (Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh), buổi sáng chư Tôn đức Hội đồng giới sư và các giới tử tham dự Lễ khai mạc Đại giới đàn Huệ Hưng PL.2564 do Ban Trị sự (BTS) GHPGVN TP.HCM tổ chức, diễn ra tại Việt Nam Quốc Tự từ ngày 12-10 đến 15-10 (26 đến 29-8-Canh Tý).

TP.HCM: Giới trường Ngọc Phương tấn đàn truyền giới Tỳ kheo ni

Ban Truyền thông NGKS.   Xem: 2292 . Ngày: 14/10/2020

Sáng ngày 14/10/2020 (28/8/ Canh Tý) tại Giới trường Tịnh xá Ngọc Phương, Ban Nghi lễ Cung thỉnh Hội đồng Thập sư Tỳ kheo Ni quang lâm Giới trường đăng đàn truyền giới cho giới tử Tỳ kheo Ni.

Ngày sinh hoạt đầu tiên Đại Giới đàn “Huệ Hưng” tại Giới trường Tịnh xá Trung Tâm

Ban TTTT Hệ phái.   Xem: 712 . Ngày: 14/10/2020

Sáng ngày 26/8/Canh Tý (nhằm ngày 12/10/2020), tại Tịnh xá Trung Tâm (Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh), Phân đàn truyền giới Hệ phái Khất sĩ thuộc Đại Giới đàn Huệ Hưng do Ban Trị sự GHPGVN TP. HCM tổ chức đã diễn ra trang nghiêm.

TP.HCM: Ngày thứ hai tại Giới trường Ngọc Phương – Đại Giới đàn Huệ Hưng

Ban Truyền thông NGKS.   Xem: 3972 . Ngày: 14/10/2020

Chiều ngày 13/10/2020 (27/8 Canh Tý) tại Giới trường Ngọc Phương, Ban Nghi lễ đã Cung an Chức sự và Cung thỉnh Hội đồng Thập sư Tỳ kheo Ni, Hội đồng Thập sư Thức xoa, Hội đồng Thập sư Sa di Ni quang lâm chánh điện cử hành nghi thức niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam bảo, đảnh lễ Tổ Thầy, khai Giới bổn và trang nghiêm thanh tịnh truyền Giới pháp như luật đến các Giới tử.

TP.HCM: Ngày đầu tiên tại Giới trường Tịnh xá Ngọc Phương – Đại Giới Đàn Huệ Hưng

Ban Truyền thông NGKS.   Xem: 3372 . Ngày: 13/10/2020

Ban Trị sự GHPHVN TP. HCM đã chính thức tổ chức Đại giới đàn Huệ Hưng trong 3 ngày từ ngày 12-15/10/2020 (26- 28/8 Canh Tý). Hôm nay ngày đầu được diễn ra, Giới tử Khất sĩ thọ Tỳ kheo ni, Thức xoa, Sa di ni chính thức 67 vị, phương trượng 84 vị, vân tập tại giới trường Tịnh xá Ngọc Phương, (498/1 Lê Quang Định, phường 1, quận Gò Vấp, TP. HCM) làm thủ tục nhập giới trường.

Lịch tu học, sinh hoạt và truyền giới tại Giới trường Tịnh xá Ngọc Phương

Ban thư ký.   Xem: 1672 . Ngày: 12/10/2020

Lịch tu học, sinh hoạt và truyền giới tại Giới trường Tịnh xá Ngọc Phương

Lịch sinh hoạt & Truyền giới của Phân đàn Hệ phái Khất sĩ

Ban tổ chức.   Xem: 700 . Ngày: 10/10/2020

Kính bạch chư Tôn đức, Thưa đại chúng, Ngoài những thời gian như tụng kinh, thọ trai của giới trường, sau đây là các cột mốc thời gian (tính theo âm lịch) của Đại Giới đàn Huệ Hưng:

Phân đàn truyền giới của Phật giáo Khất sĩ thuộc Đại giới đàn Huệ Hưng

VP. HPKS.   Xem: 2558 . Ngày: 18/09/2020

Ban Trị sự GHPHVN TP. HCM đã chính thức công bố Đại Giới đàn Huệ Hưng được tổ chức vào ngày 12 – 15 tháng 10 năm 2020 (Ngày 26 đến 29/8 Canh Tý). Các giới tử nào chưa nộp hồ sơ có thể tiếp tục nộp hồ sơ xin thọ giới hạn chót vào ngày 30 tháng 9 năm 2020

Báo cáo Phân đàn truyền giới Hệ phái Khất sĩ 2018

Tỳ kheo Giác Hoàng.   Xem: 3452 . Ngày: 22/05/2018

Được sự cho phép của chư Tôn đức Giáo phẩm HĐTS GHPGVN, Ban Trị sự GHPGVN TP. HCM, Ban Tổ chức Đại giới đàn Trí Tịnh PL 2561, Phân đàn truyền giới Hệ phái Khất sĩ được tổ chức tại 2 điểm: Tịnh xá Trung Tâm (Q. Bình Thạnh, TP. HCM) dành cho chư Tăng, và Tịnh xá Ngọc Phương (Q. Gò Vấp, TP. HCM) dành cho chư Ni.

Báo cáo Phân đàn truyền giới TX. Ngọc Phương 2018

Ban thư ký.   Xem: 3656 . Ngày: 22/05/2018

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐIỀU HÀNH GIỚI ĐÀN TẠI GIỚI TRƯỜNG NGỌC PHƯƠNG PL. 2561 – DL.2018

Đại giới đàn Trí Tịnh: Giới trường Hệ phái Khất sĩ bế mạc

CTV.   Xem: 3336 . Ngày: 12/05/2018

Tóm tắtSáng nay, 9-5 (nhằm 24-3-Mậu Tuất), tại giới trường tịnh xá Trung Tâm (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) đã trang nghiêm diễn ra lễ bế mạc giới đàn truyền giới của Hệ phái Khất sĩ.

Hệ phái Khất sĩ bế đàn và khất thực hoàn mãn

Quảng Hậu.   Xem: 2996 . Ngày: 12/05/2018

Sáng 9-5, tại giảng đường tịnh xá Trung Tâm (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) đã diễn ra lễ bế mạc phân đàn truyền giới của Hệ phái Khất sĩ.

Đ12C

NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo Khóa tu Truyền thống trực tuyến Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Tân Sửu 2021

Do tình hình dịch bệnh Covid - 19 đang diễn ra phức tạp trên cả nước nên Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2021 sẽ tổ chức trực tuyến. Ban tổ chức kính thông báo đến Chư Tôn đức và quý Phật tử thời khóa tu học như sau.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

Thông báo lớp giáo lý trực tuyến Chùa Thuận Phước

Do tình hình dịch bệnh hiện nay nên không thể tập trung đông người, vì muốn chia sẻ Phật pháp đến quý Phật tử gần xa, nên Ni sư Tuệ Liên - Giảng sư Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, Cố vấn Trụ trì chùa Thuận Phước (Long An) và Sư cô Nghiêm Liên - Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, Trụ trì Chùa Thuận Phước đã tổ chức tụng kinh, thuyết giảng Phật pháp trực tuyến.

Thông báo Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Tân Sửu 2021

Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2021 sẽ tổ chức tại các Tịnh xá, như sau: KHÓA 35: Tịnh xá Ngọc Lâm - Thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu KHÓA 36: Tịnh xá Ngọc Long - Xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

VIDEO HÔM NAY

Ni sư Phụng Liên chia sẻ đề tài Giảng về nghĩa chữ Phật (P1) - Ni sư Phụng Liên

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ