Trang chủ > Phật Học > Luận Văn

Giới luật là nền tảng của nhân sinh

Thích Nữ Thánh Thanh.   Xem: 1531 . Ngày: 06/04/2019

Khi Đức Phật còn tại thế, hàng đệ tử nương đạo phong của Ngài tu tập mà chứng ngộ. Bởi trí tuệ siêu việt của ngài đã cảm hóa nhân sinh rất có hiệu quả. Do vậy chúng ta càng tự hào biết chừng nào khi nhân loại hòa nhập vào giáo lý thậm thâm vi diệu.

Lòng Từ bi trong cuộc sống

Thích Thông Nhã.   Xem: 1846 . Ngày: 06/04/2019

Cuộc sống vẫn đang tiếp diễn, nhưng trong đó có bao vấn đề gay go, rắc rối, hiểm nguy đang âm ỉ hoặc đã bộc phát ra (đói rét, bịnh tật, âu lo, nghi nan, tị hiềm, chia rẽ, hận thù, khủng bố, chiến tranh…).

Hạnh Phổ Hiền khuyến pháp trong kinh Pháp Hoa

Thích Nữ Liên Hiệp.   Xem: 1219 . Ngày: 17/02/2019

Mục đích tối thượng của người phát tâm xuất gia là đạt thành Phật qủa. Song, muốn thành tựu qủa Vô Thượng Giác, dù đi trên bất cứ lộ trình nào nhưng giai đoạn cuối tất yếu hành giả phải trải qua quá trình hành Bồ Tát đạo theo kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Khái quát tìm hiểu Mật tông qua chú Đại Bi

Thích Nữ Huệ Trung.   Xem: 1170 . Ngày: 15/02/2019

Mật tông là một trong những tông phái của Phật Giáo. Như Thiên Thai Tông, Thiền tông, Tịnh Độ tông… Mật tông cũng có nguồn gốc và có truyền thừa.

Bồ tát Quan thế Âm trong văn hóa Việt Nam

Thích Nữ Tâm Tú.   Xem: 4644 . Ngày: 27/10/2018

Bồ tát Quán Thế Âm, hình ảnh thân thiết gần gũi đối với mọi tầng lớp quần chúng, nhất là những người Á Đông. Nhiều người chưa quy y Tam Bảo, chưa trở thành Phật tử chính thức cũng thường xưng niệm danh hiệu và thỉnh tôn tượng Đức Quán Thế Âm Bồ tát để phụng thờ, lễ bái hằng ngày trong nhà.

Học thuyết duy tâm qua lăng kính Kinh Lăng già

Thích An Định.   Xem: 2492 . Ngày: 19/10/2018

Ấn độ là một nước có nền văn hoá truyền thống lâu đời thuộc bậc nhất thế giới, với những trường phái triết học lỗi lạc. Nhưng không sao thoả mãn cái nhu cầu giải thoát con người ra khỏi xiềng xích nô lệ bởi xã hội thống trị phân chia giai cấp và không thể giải thoát khỏi sự ràng buộc bởi vật chất hay cố chấp của tinh thần.

Hoằng pháp vùng sâu vùng xa

Thích Tâm Hoa.   Xem: 1247 . Ngày: 10/10/2018

Hoằng pháp là nhiệm vụ quan trọng của người tu sĩ Phật giáo. Chư Phật cũng như chư Bồ tát đều có những hạnh nguyện cao cả như thế. Ngày xưa Tổ Bồ Đề Đạt Ma vượt ngàn dặm xa xôi từ Ấn Độ sang Trung Quốc truyền giáo

Chánh niệm ngọn đèn thắp sáng hiệu hữu

Thích Tâm Tịnh.   Xem: 1143 . Ngày: 29/09/2018

Chánh niệm là một pháp vô cùng quan trọng. Như ánh sáng xoá tan màn đêm u ám, đem lại sự tỏ rạng cho thế gian, cũng vậy, Chánh niệm sẽ dẹp sạch đêm dài vô minh, khổ não, đem lại ánh sáng trí tuệ an lạc cho chúng sanh. Qua đó chúng ta thấy: muốn được an vui thì phải luôn giữ Chánh niệm.

Ảnh hưởng của Phật giáo đến đời sống văn hóa vùng Quảng Nam

Thích Nữ Chúc Kim.   Xem: 1486 . Ngày: 28/09/2018

Cùng hòa nhịp với sự phát triển của đất nước, Phật giáo tại xứ Quảng cũng theo dòng lịch sử thăng trầm của đất nước, để rồi ngày nay vẫn đứng vững chắc và hòa quyện với dân tộc, đã góp phần vào sự phát triển của thành phố, đã hội nhập vào lòng người một cách sâu sắc với những giáo lý căn bản và cũng đã đóng góp một phần không nhỏ cho nền văn hóa bản xứ.

Ảnh hưởng giáo lý nhân quả trong đời sống văn hóa dân tộc

Thích Nhuận Ân.   Xem: 955 . Ngày: 27/09/2018

Đạo Phật xuất hiện cách đây hơn 20 thế kỷ, trải qua bao cuộc thăng trầm biến thiên của lịch sử, Đạo Phật vẫn mãi mãi là ánh sáng, vẫn mãi mãi là tiếng nói trong trẻo, tươi mát, trẻ trung, khả ái của tình thương và độ lượng.

Cái đẹp của Phật giáo trong thời Lý Trần

Thích Nữ Hạnh Thuận.   Xem: 1314 . Ngày: 26/09/2018

Nói đến Phật giáo chúng ta không thể không nói đến Phật giáo thời Lý – Trần. Đây là thời kỳ mà có thể cho là cục thịnh nhất trong quá trình Phật giáo tồn tại ở Việt Nam. Song song với sự phát triển của Phật giáo thời bấy giờ, nền văn học Việt Nam cũng được khơi nguồn từ đó.

Mối quan hệ thầy và trò trong Phật giáo

Thích Nữ Đồng Quảng.   Xem: 3318 . Ngày: 16/12/2017

Đối với người con Phật, ngoài tình thầy trò ở ngoài đời, chúng ta còn có cảm nhận sâu sắc ân nghĩa Thầy dạy đạo. Cha, mẹ và thầy giáo thế học có công nuôi dưỡng thân xác, đào tạo và nâng cao trình độ kiến thức cho ta, nhưng đó chỉ là thân ngũ uẩn sanh diệt và tri kiến thế gian

Nhân sinh quan và thế giới quan theo cách nhìn của Duy thức học

Thích Đức Phước.   Xem: 5181 . Ngày: 16/12/2017

Đức Phật Thích Ca đã xuất hiện nơi cõi đời trên 25 thế kỷ, trải qua bao trang sử biến đổi thăng trầm, bước đường truyền giáo không ít gian nguy khó nhọc!

Một số hư từ trong tiếng Hán

Tỳ kheo Giác Nhường.   Xem: 2853 . Ngày: 09/02/2017

Để đi vào nghiên cứu lĩnh vực ngôn ngữ của một dân tộc nào đó, nhất là để chuyển ngữ từ ngôn ngữ của dân tộc này sang ngôn ngữ của một dân tộc khác thì nhất thiết không thể thiếu được văn phạm, hoặc ngữ pháp

Quan niệm của Hòa Thượng Khánh Hòa thể hiện qua báo chí Pháp Âm

Bảo Minh Trang.   Xem: 3708 . Ngày: 09/02/2017

Tấm lòng nhiệt huyết sáng ngời Chấn hưng Phật giáo nơi nơi thịnh hành Công lao lớn thấu trời xanh Chúng con đệ tử lòng thành nhớ ân.

Ngũ Giới Trong Cuộc Sống Đạo Đức Của Người Tại Gia

Bảo Minh Trang.   Xem: 3096 . Ngày: 14/09/2016

“Thông thường Giới được hiểu là ngăn ngừa điều xấu, dứt dừng điều ác (phòng phi chỉ ác) hoặc ngưng điều ác mà làm điều thiện ( chỉ ác tác thiện)” (3) “Giới tiếng Phạn là Sila, Trung hoa dịch âm Thi la, còn gọi la Ba la đề mộc xoa biệt biệt giải thoát”. (4) Giới luật của đạo Phật nhằm giúp cho con người một phương pháp không tạo nhân xấu, để bớt khổ được vui, lợi mình lợi người.

Bảy yếu tố để Tăng đoàn hưng thịnh

Thích Nữ Liên Hoa.   Xem: 2674 . Ngày: 02/11/2015

Âm hưởng của cung đàn có thể dư ba mãi trong lòng thính giả bởi người nghệ sĩ tài ba. Tương tự, Phật giáo có thể trường tồn cùng lịch sử chính do Tăng già hoằng hóa.

Ngũ Giới Và Cuộc Sống Đạo Đức Của Người Tại Gia

Bảo Minh Trang.   Xem: 20884 . Ngày: 23/10/2015

Ngũ giới ban hành pháp bảo tuyên Vườn ươm hạnh đức Phật khai truyền Trồng hoa thiện mỹ bồi công quả Mở ngõ yên bình tạo phúc duyên Cuộc sống đi về nơi tĩnh tại Niềm tin dẫn đến đạo siêu huyền Trần gian tỏa sáng ngời nhân nghĩa Ngũ giới ban hành pháp bảo tuyên.

Trình bày về A -Lại Da trong Thành Duy Thức

Bảo Minh Trang.   Xem: 4628 . Ngày: 16/10/2015

A lại da thức là cội gốc làm cho chúng sanh bị phiền não các pháp hữu lậu ô nhiễm, bởi vì thức nầy hay sinh khởi thân thể, các giác quan và bảy thức trước, là nền tảng làm cho chúng sanh ra đời và tồn tại; cũng là nền tảng sinh khởi vũ trụ thế giới đất nước núi sông.... (khí thế giới).

Trình bày về A-lại-da trong Thành Duy Thức

Bảo Minh Trang.   Xem: 13840 . Ngày: 12/05/2015

(Anh em tám chú một chàng si (thức thứ Bảy) duy có ý thức rất linh ly (khôn ngoan) năm người ngoài cửa lo buôn bán (năm thức trước) làm chủ trong nhà Đệ bát y (thức thứ Tám).

Đ123C

NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo về lễ tưởng niệm Tổ sư Minh Đăng Quang

Kính thông báo đến chư Tôn đức Giáo phẩm và trụ trì các miền tịnh xá về lễ tưởng niệm Tổ sư Minh Đăng Quang

Thông báo của Giáo phẩm Thường trực NGHPKS

THÔNG BÁO CỦA GIÁO PHẨM THƯỜNG TRỰC NI GIỚI HỆ PHÁI KHẤT SĨ VIỆT NAM

Thông báo mời cộng tác viết bài ĐUỐC SEN mùa VU LAN 2019

Đuốc Sen – Đặc san của Hệ phái Khất sĩ, là nơi nói lên quan điểm của người con Phật về các vấn đề văn hóa, giáo dục, hoằng pháp, tâm linh, tu tập… Ngoài ra, đây là kênh của người con Khất sĩ thể hiện nhận thức về nội hàm bộ Chơn Lý của Tổ sư Minh Đăng Quang.

VIDEO HÔM NAY

Lễ TangNi trưởng Ngoạt Liên - Trụ trì Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương -

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ