Trang chủ > NT Huỳnh Liên > Văn Tế

Văn Tế Tưởng Niệm Đức Trưởng Lão Giác Tánh

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 4915 . Ngày: 17/01/2015

VĂN TẾ TƯỞNG NIỆM Đức Trưởng lão Giác Tánh, Tăng Chủ Giáo hội Tăng già Khất sĩ Việt Nam.Viên tịch ngày 22 tháng 11 năm Mậu Ngọ, nhằm ngày 21 tháng 12 năm 1978. Do Ni trưởng Huỳnh Liên, Trưởng Giáo hội Ni giới Khất sĩ Việt Nam viết và Ni trưởng Bạch Liên, đại diện Ni trưởng, đọc tại Tịnh Xá Trung Tâm trước giờ di quan.

Văn Tế

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 3216 . Ngày: 03/01/2015

Đức Trưởng Lão Thích Giác Lý, Đệ Nhất Phó Viện Trưởng Viện hành đạo Giáo hội Tăng già Khất Sĩ Việt Nam. Viên tịch ngày 04.04.1973, nhằm ngày 03.03 năm Quý Sửu.

Văn Tế Thầy Thuần Phong - Ngô Văn Phát

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 3220 . Ngày: 03/01/2015

Hỡi ơi! Một ánh sao băng, Một vừng trăng lạc, Suốt kiếp nhọc nhằn, Nhiều đời ghi tạc.

Văn Tế Thân Văn Phu Nhơn

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 2736 . Ngày: 03/01/2015

Than ôi! Gió lay hoa rụng, Mây áng trăng lờ. Gương phai nước thuỷ, Đàn võng đường tơ. Sầu tử biệt nguồn sầu vô tận, Thảm sanh ly biển thảm không bờ.

Văn Tế Sư Giác Nghĩa

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 2576 . Ngày: 03/01/2015

Hỡi ôi! Tứ đại không bền, Lục căn chẳng thiệt. Lạc bước vào cõi sống huyền mơ, Trách sao khỏi nhịp cầu ly biệt.

Văn Tế Sư Cô Thanh Quang

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 2648 . Ngày: 03/01/2015

Hỡi ôi! Phừng phừng lửa đỏ, Mịt mịt khói xanh. Kiếp phù du sớm cổi huyễn hình, đường giong ruổi nương mây hoá gió. Cuộc giải thoát vội lìa uế độ, cội từ bi rụng lá rơi cành.

Văn Tế Sư Cô Nhàn Liên

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 2900 . Ngày: 03/01/2015

Viên tịch 20g30 ngày 28.04 Nhâm Tuất, tục danh Phạm Thị Phú 64 tuổi đời, niên hạnh 22 năm

Văn Tế

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 3224 . Ngày: 03/01/2015

Sư cô Chơn Liên, thế danh Nguyễn Thị Có, 70 tuổi, viên tịch ngày 02.04.1974, tại Tịnh xá Ngọc Thặng, Thủ Thừa, tỉnh Long An

Văn tế ông thí chủ thân sinh

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 4780 . Ngày: 03/01/2015

Tộc danh Nguyễn Văn Vận, 72 tuổi (Tân Sửu) từ trần lúc 5 giờ sáng, ngày 02.07 Nhâm Tý, an táng ngày 03.07 Nhâm Tý nhằm ngày 11.08.1972 tại làng Lợi Bình Nhơn, Long An.

Văn Tế Ni Trưởng Thành Liên

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 2556 . Ngày: 03/01/2015

Nhũ danh Lê Thị Được, thị tịch tại Vĩnh Long, hồi 7 giờ sáng ngày mùng 03.08 Mậu Thân, nhằm 24.09.1968 hưởng dương 57 tuổi, niên hạnh 20 tuổi. Hoả táng tại An Dưỡng địa Phú Lâm.

Văn Tế Ni Trưởng Thanh Liên

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 2736 . Ngày: 03/01/2015

Tộc danh Nguyễn Thị Mạnh, viên tịch lúc 5 giờ sáng ngày 11 tháng Giêng năm Mậu Thân nhằm ngày 09.02.1968 tại Tịnh Xá Ngọc Bửu – Biên Hoà, hưởng dương 43 tuổi, niên hạnh 25 tuổi.

Văn Tế Dì Út

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 3040 . Ngày: 03/01/2015

Nhũ danh Lê Thị Đạo, hưởng thọ 77 tuổi, pháp danh Ngọc Đức, từ trần hồi 18g20 ngày 10.06 Nhâm Tuất, nhằm ngày 30.07.1982 tại tư gia, xã Mỹ Lạc, quận Phú Mỹ – Long An.

Văn Tế Bà Minh Ngọc – Phụng Hiệp

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 4952 . Ngày: 03/01/2015

Hỡi ôi! Biển khổ mênh mông, Thân bèo trôi dạt. Gió dập bập bềnh, Sóng dồn tan tác. Mộng hoàng lương một giấc mơ màng, Kiếp phù thế trăm năm chốc lát.

Văn Tế – Bà Kiết Ngọc

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 2768 . Ngày: 03/01/2015

Than ôi! Mây rã tuyết tan, Hoa tàn trăng nhạt. Trăm năm an hưởng mấy lâm ngày, Một kiếp mơ màng trong chốc lát.

Thuyền Con Sóng Cả

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 4786 . Ngày: 02/01/2015

Báu chất đầy non chẳng sánh bằng, Phong quang đức độ đấng hiền tăng. Một đời hoá chúng nêu từ hạnh, Nửa kỷ hoằng dương chói tuệ đăng.

Thi điếu Dì Út

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 5407 . Ngày: 02/01/2015

Dì Út ơi! Dì Út ơi! Ngàn thu hai ngả tự đây rồi. Bịnh tình trước chẳng tài chuyên trị, Tử biệt nay thôi ngọc rụng rời.

Thi điếu bà Năm Đình

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 4710 . Ngày: 02/01/2015

Đồng vợ đồng chồng tát biển Đông, Người đi kẻ ở thiết tha lòng. Con thơ ba đứa tay bồng dắt, Một đứa cưu mang cảnh chạnh lòng.

Thi điếu bà An Ngọc

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 5004 . Ngày: 02/01/2015

Thương nước thương dân mất chủ quyền, Bơi thuyền chở đạn giúp anh em. Thực dân kiểm soát đầy nguy hiểm, Khôn khéo mưu cơ, chí vững bền.

Nghĩa cả chưa đền

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 4901 . Ngày: 02/01/2015

Một kiếp công phu để lại gì, Đại hùng, đại lực, đại từ bi. Năm châu hội nghị nêu công lý, Tứ xứ truyền thừa giảng luật nghi.

Một Cánh Hoa Bay

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 4750 . Ngày: 02/01/2015

Một cánh hoa bay mấy đoạn sầu, Người đi biền biệt cõi bồng châu. Trăm năm những tưởng chim liền cánh, Chín suối nào hay núi bạc đầu. Rườm rà một gốc mấy chồi xanh,

Lạc bước rừng mê

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 4440 . Ngày: 02/01/2015

Liên Sắc ơi! Liên Sắc ơi! Bốn mươi ba tuổi đã xong đời. Mấy phân thuốc độc hoa tàn héo, Một nấm mồ đơn ngọc lấp vùi.

Điếu Văn SC Liên Đặng

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 2592 . Ngày: 02/01/2015

Nay Sư cô và quý Sư cô cùng chư Thiện nam tín nữ đưa Liên Đặng đến nơi an dưỡng ngàn thu. Trước khi hoả táng, nhân danh Giáo Hội Khất Sĩ Ni Giới, Sư cô có đôi lời nhắc nhở công đức Liên Đặng.

Điếu Văn Phật tử Thiện Ngọc

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 2476 . Ngày: 02/01/2015

Hôm nay ngày tạ thế của bà Thiện Ngọc, tôi nhân danh người lãnh đạo tinh thần thay lời Giáo hội nhắc nhở và tuyên dương công đức của bà, một tín nữ thuần thành cùng Đạo pháp.

Điếu Sư Bà Trung Liên

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 4800 . Ngày: 02/01/2015

Sư bà Trung ơi, Sư bà ơi! Cánh hạc tiêu diêu mất dạng rồi, Để nhớ để thương tình cảm kính, Để buồn để khóc cảnh chia phôi.

Thi điếu ông Trần Công Định

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 4277 . Ngày: 02/01/2015

Hỡi ơi vật đổi sao dời! Một người vĩnh biệt bao người tiếc thương. Khắt khe định luật vô thường, Cuộc đời để một tấm gương vẹn tròn.

Đ12C

NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo về Lễ Khánh thành Di tích Tổ sư Minh Đăng Quang đắc đạo

Di tích Đắc đạo Tổ sư Minh Đăng Quang tại Mũi Nai, Hà Tiên là dấu tích kỷ niệm, nơi mà hơn 70 năm trước đức Tổ sư Minh Đăng Quang thiền định và chứng ngộ lý pháp “Thuyền Bát-nhã”. Vì thế, đối với Tăng Ni và Phật tử hệ phái Khất sĩ đây được xem là một dấu ấn lịch sử rất quan trọng và thiêng liêng.

Thông báo ôn thi vào Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM khóa XVII

THÔNG BÁO V/v tổ chức ôn thi vào Học viện Khóa XVII

Thư mời viết bài hội thảo “NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN: Những đóng góp cho Đạo Pháp - Dân tộc và các giá trị kế thừa”

Thư mời viết bài hội thảo “NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN: Những đóng góp cho Đạo Pháp - Dân tộc và các giá trị kế thừa”

Thông báo Khóa tu Truyền thống trực tuyến Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Tân Sửu 2021

Do tình hình dịch bệnh Covid - 19 đang diễn ra phức tạp trên cả nước nên Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2021 sẽ tổ chức trực tuyến. Ban tổ chức kính thông báo đến Chư Tôn đức và quý Phật tử thời khóa tu học như sau.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ