Trang chủ > NT Huỳnh Liên > Văn Tế

Văn Tế Thân Văn Phu Nhơn

Tác giả: Ni trưởng Huỳnh Liên.  
Xem: 1770 . Đăng: 03/01/2015In ấn

VĂN TẾ
THÂN VĂN PHU NHƠN

 

Ni Trưởng Huỳnh Liên

 

Nhũ danh Trần Thị Hạnh, pháp danh Như Ngọc,
từ trần tại Biệt xá Thân Văn – Cần Thơ,
Chủ nhật 26.09.1965 nhằm 02.09 – Ất Tỵ, lúc 6 giờ rưỡi sáng.

(Hạn vận Như Ngọc)

Than ôi!

Gió lay hoa rụng,

Mây áng trăng lờ.

Gương phai nước thuỷ,

Đàn võng đường tơ.

Sầu tử biệt nguồn sầu vô tận,

Thảm sanh ly biển thảm không bờ.

Nhớ linh xưa!

Dung nhan thanh lịch,

Hạnh nết hiền từ.

Thương người xót vật,

Trọng Phật kỉnh sư.

Nào buổi mới phát tâm,

lên Ngọc Bửu quy y Tam bảo;

Nào khi vừa thấm Đạo,

dựng Ngọc Phương phù trợ chư sư.

Lo thức ăn chí những nhang đèn,

cửa Tịnh xá tới lui chăm sóc;

Giữ lòng thiện dù nơi tỉnh, quận,

đường du phương đưa rước lao lư.

Kinh kệ kiên trì,

khuya sớm vẫn bền công nhị khoá.

Giới quy tinh tấn,

thỉ chung hằng chữ dạ nhất như.

Lòng bố thí bao la,

non đức tài bồi không nản;

Chí hộ trì sốt sắng,

dặm trường dong ruổi khôn từ.

Nền Đạo tràng rạng rỡ công phu,

treo tỏ rõ gương thanh hạnh quý.

Đài Cực lạc rạng ngời ánh đức,

khắc đậm đà nghĩa đệ tình sư.

Xét căn xưa:

Tích đức tu duyên,

Căn tiên cốt ngọc.

Huệ tánh minh tâm,

Lịch người thanh vóc.

Phụ tuỳ phu xướng,

chữ sắc cầm đầm ấm hương duyên;

Con thảo cháu hiền,

choài lan queá xanh töôi quaû loäc.

Anh thöông em, em kính chò,

lời chánh chơn trên thuận dưới hoà;

Đạo khuyên đức, đức sanh duyên,

lòng quản đại ơn đùm nghĩa bọc.

Thọ trì chánh pháp,

một căn lành chưởng mấy duyên lành;

Cảm hoá gia đình,

một cội phúc đâm nhiều quả phúc.

Mới hôm nào:

Thầy ngoạ bịnh dưỡng trong y viện,

Trò âu lo rộn cảnh nhàn cư.

Bề thuốc thang nhiều ít chẳng từ,

thứ viên thứ nước;

Thức chay lạt thanh lương liệu trước,

bữa sáng bữa trưa,

Duyên hộ độ những còn nong nả;

Tình Thầy trò đã rõ thân sơ.

Đến hôm nay thì ôi thôi!

Hoa rã rời hương,

Vòng tan nát ngọc.

Vĩnh biệt thê lương,

Vô thường cay độc.

Bịnh chưa xung mà vội lánh hồng trần,

Đức còn tạo lại sớm lìa kim óc.

Thành lòng rộng lượng,

trong gia đình càng để tiếc để thương;

Nặng nghĩa dày công,

nơi Giáo hội còn in hình in vóc.

Hương một nén đưa người công đức,

về cõi Lạc thành.

Chữ đôi hàng dệt tấm chân tình,

gôûi nôi Taây truùc.

Hôõi oâi! Thöông thay!

Hôõi ôi! Tieác thay!

BÀI LIÊN QUAN

Văn Tế Sư Giác Nghĩa  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 1688 xem)

Văn Tế Sư Cô Thanh Quang  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 1744 xem)

Văn Tế Sư Cô Nhàn Liên  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 1912 xem)

Văn Tế  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 2072 xem)

Văn tế ông thí chủ thân sinh  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 2348 xem)

Văn Tế Ni Trưởng Thành Liên  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 1684 xem)

Văn Tế Ni Trưởng Thanh Liên  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 1804 xem)

Văn Tế Dì Út  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 1892 xem)

Văn Tế Bà Minh Ngọc – Phụng Hiệp  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 4032 xem)

Văn Tế – Bà Kiết Ngọc  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 1784 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo ôn thi vào Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM khóa XVI

THÔNG BÁO V/v tổ chức ôn thi vào Học viện Khóa XVI

Thông báo Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Tân Sửu 2021

Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2021 sẽ tổ chức tại các Tịnh xá, như sau: KHÓA 35: Tịnh xá Ngọc Lâm - Thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu KHÓA 36: Tịnh xá Ngọc Long - Xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

VIDEO HÔM NAY

Video Toạ đàm: HÌNH THÀNH - PHÁT TRIỂN & SỰ ĐÓNG GÓP CỦA NI GIỚI ĐỐI VỚI XH NGÀY NAY - Phật Sự Online

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ