Trang chủ > NT Huỳnh Liên > Văn Tế

Văn Tế Thân Văn Phu Nhơn

Tác giả: Ni trưởng Huỳnh Liên.  
Xem: 1114 . Đăng: 03/01/2015In ấn

VĂN TẾ
THÂN VĂN PHU NHƠN

 

Ni Trưởng Huỳnh Liên

 

Nhũ danh Trần Thị Hạnh, pháp danh Như Ngọc,
từ trần tại Biệt xá Thân Văn – Cần Thơ,
Chủ nhật 26.09.1965 nhằm 02.09 – Ất Tỵ, lúc 6 giờ rưỡi sáng.

(Hạn vận Như Ngọc)

Than ôi!

Gió lay hoa rụng,

Mây áng trăng lờ.

Gương phai nước thuỷ,

Đàn võng đường tơ.

Sầu tử biệt nguồn sầu vô tận,

Thảm sanh ly biển thảm không bờ.

Nhớ linh xưa!

Dung nhan thanh lịch,

Hạnh nết hiền từ.

Thương người xót vật,

Trọng Phật kỉnh sư.

Nào buổi mới phát tâm,

lên Ngọc Bửu quy y Tam bảo;

Nào khi vừa thấm Đạo,

dựng Ngọc Phương phù trợ chư sư.

Lo thức ăn chí những nhang đèn,

cửa Tịnh xá tới lui chăm sóc;

Giữ lòng thiện dù nơi tỉnh, quận,

đường du phương đưa rước lao lư.

Kinh kệ kiên trì,

khuya sớm vẫn bền công nhị khoá.

Giới quy tinh tấn,

thỉ chung hằng chữ dạ nhất như.

Lòng bố thí bao la,

non đức tài bồi không nản;

Chí hộ trì sốt sắng,

dặm trường dong ruổi khôn từ.

Nền Đạo tràng rạng rỡ công phu,

treo tỏ rõ gương thanh hạnh quý.

Đài Cực lạc rạng ngời ánh đức,

khắc đậm đà nghĩa đệ tình sư.

Xét căn xưa:

Tích đức tu duyên,

Căn tiên cốt ngọc.

Huệ tánh minh tâm,

Lịch người thanh vóc.

Phụ tuỳ phu xướng,

chữ sắc cầm đầm ấm hương duyên;

Con thảo cháu hiền,

choài lan queá xanh töôi quaû loäc.

Anh thöông em, em kính chò,

lời chánh chơn trên thuận dưới hoà;

Đạo khuyên đức, đức sanh duyên,

lòng quản đại ơn đùm nghĩa bọc.

Thọ trì chánh pháp,

một căn lành chưởng mấy duyên lành;

Cảm hoá gia đình,

một cội phúc đâm nhiều quả phúc.

Mới hôm nào:

Thầy ngoạ bịnh dưỡng trong y viện,

Trò âu lo rộn cảnh nhàn cư.

Bề thuốc thang nhiều ít chẳng từ,

thứ viên thứ nước;

Thức chay lạt thanh lương liệu trước,

bữa sáng bữa trưa,

Duyên hộ độ những còn nong nả;

Tình Thầy trò đã rõ thân sơ.

Đến hôm nay thì ôi thôi!

Hoa rã rời hương,

Vòng tan nát ngọc.

Vĩnh biệt thê lương,

Vô thường cay độc.

Bịnh chưa xung mà vội lánh hồng trần,

Đức còn tạo lại sớm lìa kim óc.

Thành lòng rộng lượng,

trong gia đình càng để tiếc để thương;

Nặng nghĩa dày công,

nơi Giáo hội còn in hình in vóc.

Hương một nén đưa người công đức,

về cõi Lạc thành.

Chữ đôi hàng dệt tấm chân tình,

gôûi nôi Taây truùc.

Hôõi oâi! Thöông thay!

Hôõi ôi! Tieác thay!

BÀI LIÊN QUAN

Văn Tế Sư Giác Nghĩa  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 1084 xem)

Văn Tế Sư Cô Thanh Quang  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 1104 xem)

Văn Tế Sư Cô Nhàn Liên  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 1292 xem)

Văn Tế  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 1292 xem)

Văn tế ông thí chủ thân sinh  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 1176 xem)

Văn Tế Ni Trưởng Thành Liên  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 1020 xem)

Văn Tế Ni Trưởng Thanh Liên  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 1128 xem)

Văn Tế Dì Út  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 1152 xem)

Văn Tế Bà Minh Ngọc – Phụng Hiệp  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 3420 xem)

Văn Tế – Bà Kiết Ngọc  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 1124 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thư mời viết tham luận về những giá trị Tôn giáo và Xã hội của Hệ phái phật giáo Khất sĩ trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Nhằm phát huy những giá trị tôn giáo và xã hội của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ Việt Nam thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giao Ban Tôn giáo phối hợp với Ban Công tác phía Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức tọa đàm khoa học: “Những giá trị tôn giáo và xã hội của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Thông báo thực hiện ấn phẩm Đuốc Sen số 30

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử, Đuốc Sen là một ấn phẩm văn hóa quen thuộc của Phật giáo Khất sĩ, truyền tải nguồn văn học, văn hóa Phật giáo Việt Nam nói chung và Khất sĩ nói riêng. Trong nhiều năm qua, Đuốc Sen đã được chư Tôn đức quan tâm và đóng góp bài vở, tin tức, góp phần cho sự thành tựu ấn phẩm này. Do nhiều yếu tố khách quan, nên ấn phẩm này bị gián đoạn.

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

Thông báo về lễ tưởng niệm Tổ sư Minh Đăng Quang

Kính thông báo đến chư Tôn đức Giáo phẩm và trụ trì các miền tịnh xá về lễ tưởng niệm Tổ sư Minh Đăng Quang

Thông báo của Giáo phẩm Thường trực NGHPKS

THÔNG BÁO CỦA GIÁO PHẨM THƯỜNG TRỰC NI GIỚI HỆ PHÁI KHẤT SĨ VIỆT NAM

VIDEO HÔM NAY

Lễ Truy niệm và Phụng tống kim quan Ni trưởng Minh Liên nhập bảo tháp - Ban Thông tin truyền Thông

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ