Trang chủ > NT Huỳnh Liên > Văn Tế

Văn Tế Bà Minh Ngọc – Phụng Hiệp

Tác giả: Ni trưởng Huỳnh Liên.  
Xem: 3322 . Đăng: 03/01/2015In ấn

VĂN TẾ
BÀ MINH NGỌC – PHỤNG HIỆP

 

Ni Trưởng Huỳnh Liên

 

Hỡi ôi!

Biển khổ mênh mông,

Thân bèo trôi dạt.

Gió dập bập bềnh,

Sóng dồn tan tác.

Mộng hoàng lương một giấc mơ màng,

Kiếp phù thế trăm năm chốc lát.

Nhớ linh xưa:

Đức tánh hiền lương,

Tâm tình chất phát.

Niệm Phật ăn chay,

Làm lành lánh ác.

Khuyên chồng tỉnh giác,

cho con đi khất thực trì bình;

Nuôi cháu học hành,

để con được du phương giải thoát.

Cam bề thí chủ,

tiếng xưng hô theo lẽ Đạo ngọt ngào;

Vẹn phận cư gia,

việc cúng kiếng ít khi nào trễ nhác.

Hằng năm Tự Tứ,

đường tuy xa mà lòng Đạo không xa;

 

Những lúc ngặt nghèo,

đời dẫu khác mà đường tu chẳng khác;

Nhọc nhằn cam phận,

gương hy sinh chí vững trơ trơ;

Tinh tấn khuyên con,

đường đạo đức gương bền trạc trạc.

Đến hôm nay thì:

Duyên cảnh đổi dời,

Nghiệp căn tráo chác.

Góc biển mây đùn,

Đầu non nguyệt gát.

Cảm sơ giây lát,

bịnh chưa chi mà vội bỏ hình hài;

Đường chẳng bao dai,

con chưa gặp sao chóng lìa thể xác.

Thôi!

Một nén hương thanh,

Mấy làn khói bạc.

Nguyện toả tưng bừng,

Phước dưng ngào ngạt.

Dứt mê tríu lên đường siêu thoát,

Xe chuyển luân hướng cõi Tây phang.

Nhờ phước duyên tạo kiếp thanh nhàn,

Thuyền bát nhã đưa sang Cực Lạc.

Hỡi ôi!

Thương thay!

BÀI LIÊN QUAN

Văn Tế – Bà Kiết Ngọc  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 1036 xem)

Thuyền Con Sóng Cả  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 3190 xem)

Thi điếu Dì Út  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 3187 xem)

Thi điếu bà Năm Đình  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 3102 xem)

Thi điếu bà An Ngọc  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 3140 xem)

Nghĩa cả chưa đền  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 3297 xem)

Một Cánh Hoa Bay  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 3102 xem)

Lạc bước rừng mê  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 3056 xem)

Điếu Văn SC Liên Đặng  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 848 xem)

Điếu Văn Phật tử Thiện Ngọc  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 864 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

Thông báo về lễ tưởng niệm Tổ sư Minh Đăng Quang

Kính thông báo đến chư Tôn đức Giáo phẩm và trụ trì các miền tịnh xá về lễ tưởng niệm Tổ sư Minh Đăng Quang

Thông báo của Giáo phẩm Thường trực NGHPKS

THÔNG BÁO CỦA GIÁO PHẨM THƯỜNG TRỰC NI GIỚI HỆ PHÁI KHẤT SĨ VIỆT NAM

Thông báo mời cộng tác viết bài ĐUỐC SEN mùa VU LAN 2019

Đuốc Sen – Đặc san của Hệ phái Khất sĩ, là nơi nói lên quan điểm của người con Phật về các vấn đề văn hóa, giáo dục, hoằng pháp, tâm linh, tu tập… Ngoài ra, đây là kênh của người con Khất sĩ thể hiện nhận thức về nội hàm bộ Chơn Lý của Tổ sư Minh Đăng Quang.

VIDEO HÔM NAY

Lễ Truy niệm và Phụng tống kim quan Ni trưởng Minh Liên nhập bảo tháp - Ban Thông tin truyền Thông

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ