Trang chủ > NT Huỳnh Liên > Văn Tế

Văn Tế – Bà Kiết Ngọc

Tác giả: Ni trưởng Huỳnh Liên.  
Xem: 1034 . Đăng: 03/01/2015In ấn

VĂN TẾ – BÀ KIẾT NGỌC

 

Ni Trưởng Huỳnh Liên

 

Từ trần lúc 8 giờ tối mùng 09.07 âl
– Giáp Thìn tại Xuân Hiệp

Than ôi!

Mây rã tuyết tan,

Hoa tàn trăng nhạt.

Trăm năm an hưởng mấy lâm ngày,

Một kiếp mơ màng trong chốc lát.

Nhớ bà Kiết xưa:

Nết hạnh hiền lương,

Tánh tình chất phát.

Chăm lo làm lụng tảo tần,

Chẳng biết đổi dời tráo chác.

Tin trời tưởng Phật,

giữ lòng thành tích đức tu nhơn;

Dạy cháu khuyên con,

noi gương tốt làm lành lánh ác.

Tuổi lớn việc đời bỏ mặc,

sớm chiều lần chuỗi tụng Kinh;

Tác cao cửa đạo nương mình,

năm tháng ăn chay niệm Phật.

Phước duyên độc đáo, một con ba cháu,

du phương hành đạo,

phụng trì Giáo pháp nghiêm minh;

Công đức viên thành, khắp tỉnh nhiều thành,

bổ xứ độ sanh,

ban bố ân lành rải rác.

 

Nào bà Thuận, nào Ni Châu, cô Tân, nào cô Nhã,

bốn vị Tỳ kheo tinh tấn,

hiến cuộc đời gầy dựng cõi Tây phương;

Nào bà Huệ, nào bà Lương, bà Thiện, nào bà Tường

bốn người tín nữ thuần thành,

góp công cán đắp xây toà Cực Lạc.

Một nguồn dâng nước ngọt chất thanh;

Một gốc tủa tàng xanh bóng mát.

Đến hôm nay!

Đất rã nước tan,

Lửa tàn gió tạt

Tứ đại thân trả lại cõi này,

Công đức quả đem về cõi khác!

Dứt mê dứt tríu,

nguyện hương hồn giác ngộ siêu thăng;

Niệm Phật niệm Tăng,

cầu thần thức tiêu dao giải thoát.

BÀI LIÊN QUAN

Thuyền Con Sóng Cả  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 3190 xem)

Thi điếu Dì Út  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 3187 xem)

Thi điếu bà Năm Đình  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 3102 xem)

Thi điếu bà An Ngọc  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 3136 xem)

Nghĩa cả chưa đền  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 3297 xem)

Một Cánh Hoa Bay  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 3102 xem)

Lạc bước rừng mê  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 3056 xem)

Điếu Văn SC Liên Đặng  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 848 xem)

Điếu Văn Phật tử Thiện Ngọc  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 864 xem)

Điếu Sư Bà Trung Liên  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 3224 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

Thông báo về lễ tưởng niệm Tổ sư Minh Đăng Quang

Kính thông báo đến chư Tôn đức Giáo phẩm và trụ trì các miền tịnh xá về lễ tưởng niệm Tổ sư Minh Đăng Quang

Thông báo của Giáo phẩm Thường trực NGHPKS

THÔNG BÁO CỦA GIÁO PHẨM THƯỜNG TRỰC NI GIỚI HỆ PHÁI KHẤT SĨ VIỆT NAM

Thông báo mời cộng tác viết bài ĐUỐC SEN mùa VU LAN 2019

Đuốc Sen – Đặc san của Hệ phái Khất sĩ, là nơi nói lên quan điểm của người con Phật về các vấn đề văn hóa, giáo dục, hoằng pháp, tâm linh, tu tập… Ngoài ra, đây là kênh của người con Khất sĩ thể hiện nhận thức về nội hàm bộ Chơn Lý của Tổ sư Minh Đăng Quang.

VIDEO HÔM NAY

Lễ Truy niệm và Phụng tống kim quan Ni trưởng Minh Liên nhập bảo tháp - Ban Thông tin truyền Thông

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ