Trang chủ > Văn Hoá > An Cư

An cư - duy trì sinh mạng Tăng-già

Thích Quảng Kiến.   Xem: 3480 . Ngày: 08/06/2015

GN - Tuần lễ Phật đản PL.2559 đã trôi qua. Dù vậy, âm hưởng thiêng liêng của Đại lễ vẫn còn lắng đọng trong tâm thức của những người con Phật.

Hạ vắng

Tiểu Vinh.   Xem: 3328 . Ngày: 30/03/2015

Đêm buông xuống, tất cả vạn vật đang dần chìm sâu vào giấc ngủ. Con ngồi bên khung cửa sổ, nghe tiếng mưa đầu mùa nhẹ rơi và liên tưởng đến mùa hạ.

Những điều cần làm trong mùa An cư

Hòa thượng Thích Trí Quảng.   Xem: 3542 . Ngày: 20/10/2014

Chúng ta tu ở chân linh thì nằm ngoài hình thức, chỉ có ta và Phật yên lặng hiểu nhau. Tuy nhiên, trước khi có cuộc hành trình về chân linh, chúng ta phải nương theo một số phương tiện của đức Phật đưa ra.

Hành giả khất sĩ an cư như thế nào?

Tỳ kheo Giác Minh Luật.   Xem: 3667 . Ngày: 12/09/2014

Khi kết thúc mùa an cư kiết hạ, chư Tăng Ni hành giả đều tham dự ngày Tăng tự tứ và thực hành pháp tự tứ. Vị nào có lỗi, phải phát lồ sám hối trước Giáo hội Tăng già để được trở nên trong sạch

Pháp an cư của Người Khất sĩ

Tỳ kheo Giác Minh Luật.   Xem: 20 . Ngày: 12/09/2014

Theo truyền thống an cư của Phật giáo Bắc tông, sau ngày 15-4 âm lịch, chư Tăng Ni hệ phái Khất sĩ trên khắp mọi miền đất nước đều tập trung trở về ba điểm an cư chính của hệ phái tại TP.HCM là...

Truyền thống an cư

Thiện Đức.   Xem: 3832 . Ngày: 12/09/2014

An cư là thời gian chư Tăng trau dồi giới luật, tu tập thiền định, phát triển tuệ giác. Truyền thống an cư của chư Tăng bắt nguồn từ sau khi Đức Phật thành đạo không bao lâu.

An cư - Quay về tìm lại bản tâm

Thiện Ý.   Xem: 3445 . Ngày: 12/09/2014

An cư có nghĩa đơn giản là ở yên một chỗ, tu tập và hành trì theo một thời khóa ấn định. Ở yên một chỗ là để thân được yên mà tâm cũng phải yên.

Kỷ niệm Hạ trường Ngọc Phú 2014

NS Hạnh Liên.   Xem: 3389 . Ngày: 12/09/2014

LƯU truyền chánh pháp Đức Như Lai BÚT ký Tổ sư nối bổn hoài KỶ cương giới luật hàng Tăng bảo NIỆM tưởng ân thầy mối đạo khai

Kính tặng Hành giả an cư

Ni trưởng Phục Liên.   Xem: 3680 . Ngày: 29/08/2014

Đường xa nhanh bước cũng gần, Nhứt tâm tinh tấn chư thần trợ duyên.

Phát Bồ đề tâm

Liên Duy.   Xem: 3659 . Ngày: 29/08/2014

Là một người xuất gia, ai cũng có những mơ ước đẹp khi bước chân vào cửa đạo. Có người mơ ước sẽ mở những lớp học để giúp những trẻ em nghèo, cơ nhỡ, có người mơ ước sẽ đem giáo lý của đức Từ Tôn đến những vùng sâu, vùng xa để giúp cho mọi người tự mình chuyển hoá những khổ đau của tự thân họ.

Điều tâm đắc nhất

Liên Phương.   Xem: 4042 . Ngày: 29/08/2014

Ngay buổi học đầu tiên, con đã cảm nhận được một cách sâu sắc khi đọc lên đoạn văn : “Thật Hiền tôi là kẻ phàm phu tăng bất tiếu ngu hèn, khóc ra lệ máu, cúi đầu kính lạy đau buồn khẩn thiết thưa với chư đại chúng hiện tiền, cùng với chư thiện nam tín nữ có đức tin trong sạch trong hiện đời. Cúi mong quý vị thương xót, lưu ý một chút mà nghe và xét cho”.

Cảm tưởng về mùa An cư kiết hạ

Liên Tuệ.   Xem: 7436 . Ngày: 11/08/2014

Cách đây hơn 2.558 năm, Đức Bổn sư Thích-ca Mâu-ni đã dạy cho chư Tỳ-kheo rằng người Tỳ-kheo chân chánh là vị biết thừa tự Chánh pháp, không phải là thừa tự tài vật và lúc nhập Niết-bàn, Ngài cũng tuyên bố rõ “Các ông nên lấy giới luật làm Thầy”.

An cư tìm về cội nguồn “Chơn lý”

Quảng Hậu.   Xem: 3621 . Ngày: 29/07/2014

GN - Theo truyền thống, mỗi năm, chư Tăng Ni trong các giáo đoàn của Hệ phái Khất sĩ lại tập trung về các tổ đình hay tịnh xá để thúc liễm thân tâm, trau dồi giới hạnh, cũng như được lắng nghe những lời chỉ dạy từ các bậc trưởng lão lãnh đạo.

Công ơn của Đàn na Tín thí

Liên Vạn.   Xem: 14841 . Ngày: 28/07/2014

Năm nay con đầy đủ nhân duyên được về Tổ Đình Ngọc Phương nhập hạ trong ba tháng an cư để thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức. Dưới ánh từ quang của chư Phật, Sư Tổ, Đệ nhất Ni trưởng, cùng tàn cây đại thọ của Quý Ni trưởng, Ni sư, Sư Cô che chở cho con được an tịnh tu học đầy đủ giới định tuệ.

Lời giáo giới của Ni Trưởng

Ni trưởng Ngoạt Liên.   Xem: 4381 . Ngày: 30/05/2014

Mùa hạ năm nay, Ni chúng được hầu pháp Quý Hoà Thượng, Thượng Toạ, Quý Ni trưởng, Ni sư, Sư Cô rất nhiều và sự tu học của Ni chúng cũng có phần tiến bộ hơn những mùa hạ các năm trước. Tôi có lời tán dương và hôm nay có đôi lời nhắc nhở đại chúng.

Nét đẹp mùa An cư

Tỳ kheo Giác Minh Luật.   Xem: 4783 . Ngày: 29/05/2014

Mùa an cư nào cũng thế! Ai cũng chuẩn bị cho mình một hành trang, một lý tưởng, lẫn sự quyết tâm, để khi bước vào trường hạ thì ít nhiều gì cũng tìm được phần nào sự an lành và hạnh phúc trong Chánh pháp Phật Đà.

Người Khất Sĩ- thanh thoát mùa An cư

Tỳ kheo Giác Minh Luật.   Xem: 5451 . Ngày: 29/05/2014

Mùa hạ về, cũng là lúc Chư Tăng -Ni trên khắp cả nước bắt đầu vào mùa An cư kiết hạ. Để tự mình nhìn lại, quán chiếu nội tâm, thực hành trung đạo theo con đường Tam vô lậu học Giới – Định – Tuệ.

Lời giáo giới của Ni Trưởng

Ni trưởng Tràng Liên.   Xem: 4091 . Ngày: 22/05/2014

Nhân mùa an cư kiết hạ PL.2554-DL.2010, Hệ phái tổ chức khoá Trao đổi kinh nghiệm trụ trì tại Tịnh xá Trung Tâm, và dành cho Ni giới 1 buổi để trình bày những tâm tư nguyện vọng và kinh nghiệm tu học hành đạo của mình. Dưới đây là lời giáo giới của Ni Trưởng đương kim Trưởng Ni giới Hệ phái Khất Sĩ Việt Nam nhắc nhở Ni chúng trong sự tu học hành đạo.

An cư - Pháp môn tu tập truyền thống của đệ tử Phật

Thượng toạ Thích Phước Đạt.   Xem: 3741 . Ngày: 19/05/2014

Hàng năm cứ mùa sen nở, chư Tăng Ni vân tập về một trú xứ để kiết giới an cư mà ngày nay gọi đạo tràng an cư kiết hạ. Đây là truyền thống tu tập của Tăng-già được thiết lập từ thời Đức Phật còn tại thế.

Mùa An cư : sáu thời tịnh niệm

Hòa thượng Thích Trí Quảng.   Xem: 3244 . Ngày: 18/05/2014

Đối với người xuất gia, tu giới, định, huệ gồm có hai phần là hữu lậu và vô lậu và trong mùa An cư, chúng ta thường nêu khẩu hiệu siêng tu Tam vô lậu học.

Đ12C

NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo Khóa tu Truyền thống Ni giới Khất sĩ lần thứ 35 tại Tịnh xá Ngọc Long

Nhằm giúp cho Ni chúng hiểu rõ phương châm “Nối truyền Thích Ca Chánh Pháp”, thực hiện lời dạy của Đức Tổ Sư là “nên tập sống chung tu học”, ứng dụng pháp môn tu tập của Tổ Thầy, đưa tinh thần thiền tập vào nếp sinh hoạt của toàn Ni giới Hệ phái, hàng Giáo phẩm Lãnh đạo Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam đã tổ chức Khoá Tu truyền thống cho Ni giới Hệ phái.

Thông bạch Vận động cứu trợ đồng bào các Tỉnh miền Trung bị thiệt hại do bão số 5 và số 6

Mọi sự phát tâm ủng hộ hoặc tham gia chuyến đi xin vui lòng liên hệ. - Văn phòng Tịnh xá Ngọc Phương 498/1, Lê Quang Định, P1. Gò Vấp.TPHCM ĐT: NT.Viên Liên 0797800862, NS.Nga Liên 0902705533, NS.Bảo Liên 0902338506

THÔNG BẠCH Vv: Vận động cứu trợ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do bão số 5

Vận động cứu trợ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do bão số 5

Thư mời viết tham luận về những giá trị Tôn giáo và Xã hội của Hệ phái phật giáo Khất sĩ trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Nhằm phát huy những giá trị tôn giáo và xã hội của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ Việt Nam thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giao Ban Tôn giáo phối hợp với Ban Công tác phía Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức tọa đàm khoa học: “Những giá trị tôn giáo và xã hội của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

VIDEO HÔM NAY

Lễ dâng Pháp y Ca sa và Lễ Tiểu tường cố Ni sư Mẫn Liên -

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ