Trang chủ > Văn Hoá > An Cư

Kính tặng Hành giả an cư

Tác giả: Ni trưởng Phục Liên.  
Xem: 5710 . Đăng: 29/08/2014In ấn

Kính tặng Hành giả an cư

tại Trường hạ Ngọc Phương

Ni trưởng Phục Liên

 

Đường xa nhanh bước cũng gần,

Nhứt tâm tinh tấn chư thần trợ duyên.

* * *

An cư ba tháng Phật truyền,

Học hành tu niệm thường xuyên nghiêm trì.

Khoá thời theo đúng hành y,

Trang nghiêm Đạo hạnh giới nghi rỡ ràng.

Nhiệt tình tu học ba trăng,

Nêu gương tinh tấn Đạo tràng sống chung.

Không giải đãi hết hãi hùng,

Cũng không lo sợ phập phòng ác ma.

Xua tan nghiệp chướng vọng tà,

Thân an tâm lặng lìa xa não phiền.

Nương thân cửa Phật liên niên,

Trau tâm giồi trí chẳng quên nơi lòng.

“Vào nhà quan phải sáng thông,

Thì vào nhà Phật há không sửa mình ?”

Giới - Định - Huệ Phật ban hành,

Nghiêm trì chín chắn thông minh tuyệt vời.

Trẻ thời văn học trau giồi,

Già thời giới luật tu bồi chân tâm.

Tâm thành xuyên suốt ba trăng,

Danh thơm đức rạng xứng hàng Tỳ Kheo.

Tỳ Kheo kỷ trưởng gắng theo,

Đạo cao hạnh quý cùng nhau nương mình.

Trang nghiêm Phật cảnh thêm xinh,

Cây lành chim đậu đất lành điểm hoa.

Giới lành trải cõi Lam Già,

Xông hương bác ái gần xa thơm lừng.

Tín thành Phật quả sẽ gần,

Hồi đầu thị ngạn phước nhuần xưa nay.

Càng suy càng thấy mừng thay,

Hạnh nguyền nung đúc ngày mai công thành

Y thân sanh khởi trí minh,

Tổ Thầy dẫn lối tự mình luyện tâm.

Khá khen đại chúng chuyên cần,

Nguyện ngày liễu ngộ đáp ân Tổ Thầy.

BÀI LIÊN QUAN

Phát Bồ đề tâm  ( Liên Duy , 5747 xem)

Điều tâm đắc nhất  ( Liên Phương , 7834 xem)

Cảm tưởng về mùa An cư kiết hạ  ( Liên Tuệ , 11708 xem)

An cư tìm về cội nguồn “Chơn lý”  ( Quảng Hậu , 7309 xem)

Công ơn của Đàn na Tín thí  ( Liên Vạn , 31261 xem)

Lời giáo giới của Ni Trưởng  ( Ni trưởng Ngoạt Liên , 6701 xem)

Nét đẹp mùa An cư  ( Tỳ kheo Giác Minh Luật , 7683 xem)

Người Khất Sĩ- thanh thoát mùa An cư  ( Tỳ kheo Giác Minh Luật , 8199 xem)

Lời giáo giới của Ni Trưởng  ( Ni trưởng Tràng Liên , 7583 xem)

An cư - Pháp môn tu tập truyền thống của đệ tử Phật  ( Thượng toạ Thích Phước Đạt , 5997 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo khóa Bồi dưỡng Trụ trì Hệ phái Khất sĩ PL. 2568 - DL. 2024

Được sự cho phép của Giáo hội và Chính quyền các cấp, mỗi năm chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ tổ chức một khóa BỒI DƯỠNG TRỤ TRÌ vào đầu mùa An cư, nhằm hỗ trợ các vị trụ trì, các vị Tỳ-kheo thấm nhuần giáo pháp đức Thế Tôn, đường lối của Tổ sư Minh Đăng Quang, cách quản trị một ngôi Tam bảo, góp phần làm cho Phật pháp được quang huy, báo đền ân đức Tam bảo. Đây cũng là cơ hội để chư Tăng Ni trưởng dưỡng đạo tâm, chia sẻ kinh nghiệm tu học và hành đạo cho các vị đồng Phạm hạnh, làm hành trang trên bước đường hoằng dương Chánh pháp, lợi lạc nhân sanh.

Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 37 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ VN

Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 37 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ