Trang chủ > Văn Hoá > An Cư

Kính tặng Hành giả an cư

Tác giả: Ni trưởng Phục Liên.  
Xem: 3998 . Đăng: 29/08/2014In ấn

Kính tặng Hành giả an cư

tại Trường hạ Ngọc Phương

Ni trưởng Phục Liên

 

Đường xa nhanh bước cũng gần,

Nhứt tâm tinh tấn chư thần trợ duyên.

* * *

An cư ba tháng Phật truyền,

Học hành tu niệm thường xuyên nghiêm trì.

Khoá thời theo đúng hành y,

Trang nghiêm Đạo hạnh giới nghi rỡ ràng.

Nhiệt tình tu học ba trăng,

Nêu gương tinh tấn Đạo tràng sống chung.

Không giải đãi hết hãi hùng,

Cũng không lo sợ phập phòng ác ma.

Xua tan nghiệp chướng vọng tà,

Thân an tâm lặng lìa xa não phiền.

Nương thân cửa Phật liên niên,

Trau tâm giồi trí chẳng quên nơi lòng.

“Vào nhà quan phải sáng thông,

Thì vào nhà Phật há không sửa mình ?”

Giới - Định - Huệ Phật ban hành,

Nghiêm trì chín chắn thông minh tuyệt vời.

Trẻ thời văn học trau giồi,

Già thời giới luật tu bồi chân tâm.

Tâm thành xuyên suốt ba trăng,

Danh thơm đức rạng xứng hàng Tỳ Kheo.

Tỳ Kheo kỷ trưởng gắng theo,

Đạo cao hạnh quý cùng nhau nương mình.

Trang nghiêm Phật cảnh thêm xinh,

Cây lành chim đậu đất lành điểm hoa.

Giới lành trải cõi Lam Già,

Xông hương bác ái gần xa thơm lừng.

Tín thành Phật quả sẽ gần,

Hồi đầu thị ngạn phước nhuần xưa nay.

Càng suy càng thấy mừng thay,

Hạnh nguyền nung đúc ngày mai công thành

Y thân sanh khởi trí minh,

Tổ Thầy dẫn lối tự mình luyện tâm.

Khá khen đại chúng chuyên cần,

Nguyện ngày liễu ngộ đáp ân Tổ Thầy.

BÀI LIÊN QUAN

Phát Bồ đề tâm  ( Liên Duy , 3979 xem)

Điều tâm đắc nhất  ( Liên Phương , 4554 xem)

Cảm tưởng về mùa An cư kiết hạ  ( Liên Tuệ , 8052 xem)

An cư tìm về cội nguồn “Chơn lý”  ( Quảng Hậu , 3949 xem)

Công ơn của Đàn na Tín thí  ( Liên Vạn , 17217 xem)

Lời giáo giới của Ni Trưởng  ( Ni trưởng Ngoạt Liên , 4669 xem)

Nét đẹp mùa An cư  ( Tỳ kheo Giác Minh Luật , 5139 xem)

Người Khất Sĩ- thanh thoát mùa An cư  ( Tỳ kheo Giác Minh Luật , 5743 xem)

Lời giáo giới của Ni Trưởng  ( Ni trưởng Tràng Liên , 4399 xem)

An cư - Pháp môn tu tập truyền thống của đệ tử Phật  ( Thượng toạ Thích Phước Đạt , 4065 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo ôn thi vào Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM khóa XVI

THÔNG BÁO V/v tổ chức ôn thi vào Học viện Khóa XVI

Thông báo Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Tân Sửu 2021

Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2021 sẽ tổ chức tại các Tịnh xá, như sau: KHÓA 35: Tịnh xá Ngọc Lâm - Thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu KHÓA 36: Tịnh xá Ngọc Long - Xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

VIDEO HÔM NAY

Video Toạ đàm: HÌNH THÀNH - PHÁT TRIỂN & SỰ ĐÓNG GÓP CỦA NI GIỚI ĐỐI VỚI XH NGÀY NAY - Phật Sự Online

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ