Trang chủ > Văn Hoá > An Cư

Kính tặng Hành giả an cư

Tác giả: Ni trưởng Phục Liên.  
Xem: 4738 . Đăng: 29/08/2014In ấn

Kính tặng Hành giả an cư

tại Trường hạ Ngọc Phương

Ni trưởng Phục Liên

 

Đường xa nhanh bước cũng gần,

Nhứt tâm tinh tấn chư thần trợ duyên.

* * *

An cư ba tháng Phật truyền,

Học hành tu niệm thường xuyên nghiêm trì.

Khoá thời theo đúng hành y,

Trang nghiêm Đạo hạnh giới nghi rỡ ràng.

Nhiệt tình tu học ba trăng,

Nêu gương tinh tấn Đạo tràng sống chung.

Không giải đãi hết hãi hùng,

Cũng không lo sợ phập phòng ác ma.

Xua tan nghiệp chướng vọng tà,

Thân an tâm lặng lìa xa não phiền.

Nương thân cửa Phật liên niên,

Trau tâm giồi trí chẳng quên nơi lòng.

“Vào nhà quan phải sáng thông,

Thì vào nhà Phật há không sửa mình ?”

Giới - Định - Huệ Phật ban hành,

Nghiêm trì chín chắn thông minh tuyệt vời.

Trẻ thời văn học trau giồi,

Già thời giới luật tu bồi chân tâm.

Tâm thành xuyên suốt ba trăng,

Danh thơm đức rạng xứng hàng Tỳ Kheo.

Tỳ Kheo kỷ trưởng gắng theo,

Đạo cao hạnh quý cùng nhau nương mình.

Trang nghiêm Phật cảnh thêm xinh,

Cây lành chim đậu đất lành điểm hoa.

Giới lành trải cõi Lam Già,

Xông hương bác ái gần xa thơm lừng.

Tín thành Phật quả sẽ gần,

Hồi đầu thị ngạn phước nhuần xưa nay.

Càng suy càng thấy mừng thay,

Hạnh nguyền nung đúc ngày mai công thành

Y thân sanh khởi trí minh,

Tổ Thầy dẫn lối tự mình luyện tâm.

Khá khen đại chúng chuyên cần,

Nguyện ngày liễu ngộ đáp ân Tổ Thầy.

BÀI LIÊN QUAN

Phát Bồ đề tâm  ( Liên Duy , 4679 xem)

Điều tâm đắc nhất  ( Liên Phương , 5490 xem)

Cảm tưởng về mùa An cư kiết hạ  ( Liên Tuệ , 10124 xem)

An cư tìm về cội nguồn “Chơn lý”  ( Quảng Hậu , 4697 xem)

Công ơn của Đàn na Tín thí  ( Liên Vạn , 21693 xem)

Lời giáo giới của Ni Trưởng  ( Ni trưởng Ngoạt Liên , 5609 xem)

Nét đẹp mùa An cư  ( Tỳ kheo Giác Minh Luật , 6543 xem)

Người Khất Sĩ- thanh thoát mùa An cư  ( Tỳ kheo Giác Minh Luật , 6491 xem)

Lời giáo giới của Ni Trưởng  ( Ni trưởng Tràng Liên , 5171 xem)

An cư - Pháp môn tu tập truyền thống của đệ tử Phật  ( Thượng toạ Thích Phước Đạt , 4857 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo về Lễ Khánh thành Di tích Tổ sư Minh Đăng Quang đắc đạo

Di tích Đắc đạo Tổ sư Minh Đăng Quang tại Mũi Nai, Hà Tiên là dấu tích kỷ niệm, nơi mà hơn 70 năm trước đức Tổ sư Minh Đăng Quang thiền định và chứng ngộ lý pháp “Thuyền Bát-nhã”. Vì thế, đối với Tăng Ni và Phật tử hệ phái Khất sĩ đây được xem là một dấu ấn lịch sử rất quan trọng và thiêng liêng.

Thông báo ôn thi vào Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM khóa XVII

THÔNG BÁO V/v tổ chức ôn thi vào Học viện Khóa XVII

Thư mời viết bài hội thảo “NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN: Những đóng góp cho Đạo Pháp - Dân tộc và các giá trị kế thừa”

Thư mời viết bài hội thảo “NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN: Những đóng góp cho Đạo Pháp - Dân tộc và các giá trị kế thừa”

Thông báo Khóa tu Truyền thống trực tuyến Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Tân Sửu 2021

Do tình hình dịch bệnh Covid - 19 đang diễn ra phức tạp trên cả nước nên Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2021 sẽ tổ chức trực tuyến. Ban tổ chức kính thông báo đến Chư Tôn đức và quý Phật tử thời khóa tu học như sau.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ