Trang chủ > Văn Hoá > An Cư

Lời giáo giới của Ni Trưởng

Tác giả: Ni trưởng Tràng Liên.  
Xem: 4405 . Đăng: 22/05/2014In ấn

 Lời giáo giới của Ni Trưởng Đương kim Trưởng Ni giới Hệ phái Khất Sĩ VN

 

Nhân mùa an cư kiết hạ PL.2554-DL.2010, Hệ phái tổ chức khoá Trao đổi kinh nghiệm trụ trì tại Tịnh xá Trung Tâm, và dành cho Ni giới 1 buổi để trình bày những tâm tư nguyện vọng và kinh nghiệm tu học hành đạo của mình. Dưới đây là lời giáo giới của Ni Trưởng đương kim Trưởng Ni giới Hệ phái Khất Sĩ Việt Nam nhắc nhở Ni chúng trong sự tu học hành đạo.

1. Độ chúng xuất gia tu học

Theo truyền thống tu học của Hệ phái, các giới tử phải về Tịnh xá Ngọc Phương an cư 3 tháng để quý Ni Trưởng xét dò đạo hạnh mới được thọ giới, nhưng nói chung việc giáo dưỡng là do thầy bổn sư của người đệ tử đó chịu trách nhiệm, vì “giáo bất nghiêm sư chi đoạ”, Thầy không dạy dỗ được đệ tử thì không nên thu nhận đệ tử, thu nhận rồi thì phải lo hướng dẫn dạy dỗ. Vì thế mong rằng quý vị trụ trì, nhất là các vị tân trụ trì, nên chú ý đến điều này. Nên dạy dỗ đệ tử trước khi gởi về Ngọc Phương thọ giới hoặc cho đi học chỗ khác, dạy cho đệ tử các oai nghi giới hạnh của người xuất gia, đừng để vì những thiếu sót trong trách nhiệm làm thầy của mình mà lớp Ni trẻ ngày nay càng ngày càng sa sút về phẩm hạnh.

Người xuất gia thời nay không giống thời xưa, do hoàn cảnh tu học khác với lớp người trước. Có thể là xã hội càng ngày càng hiện đại hoá, điện tử hoá. Vi tính, điện thoại di động, mạng lưới internet giúp cho việc thông tin trên thế giới càng ngày càng phổ cập, nhanh chóng, cũng giúp cho việc hoằng pháp càng phổ biến được sâu rộng và tiện lợi hơn, nhưng cũng chính vì đó làm cho một số Ni trẻ càng ngày càng đắm sâu vào những tiện nghi vật chất mà quên đi việc tu học cần phải thanh bần đơn giản. Vị thầy phải biết khế thời, khế lý, kế cơ trong việc giáo dưỡng để giúp cho Ni chúng vừa tiếp cận với những thành quả của khoa học kỹ thuật vừa nhắc nhở đệ tử đừng quên phương châm “Tam thường bất túc”, nghĩa là ba sự ăn, mặc và ngủ không được quá thừa thãi, sung túc, phải ít muốn, biết đủ, sống giản dị nhằm đoạn trừ lòng tham, dốc tâm tu học hầu đạt đến an lạc thật sự.

2. Lập Tịnh xá

Hiện nay có 1 số Ni trẻ mua đất xây cất Tịnh xá, Tịnh thất để làm nơi tu học cho Phật tử, đây cũng là điều đáng mừng vì phát triển được số lượng Tịnh xá, Ni chúng và Phật tử trong Hệ phái, nhưng cần phải chú ý đến phương pháp tu học và hành đạo phải phù hợp với chánh pháp, phù hợp với đường lối tu học của Khất sĩ, đừng bị những danh lợi buộc ràng cám dỗ mất đi phẩm hạnh của người tu.

Dù rằng các Tịnh xá được thành lập sau này là do cá nhân các cô tự lập, nhưng đừng nên chấp thủ vào những tài sản này mà phải biết rằng đó là tài sản chung của Hệ phái. Đây là 1 truyền thống tốt đẹp của Hệ phái mà ta cần giữ gìn và phát huy.

3. Các vị trụ trì cần phải:

Muốn hành đạo hữu hiệu, đúng ý nghĩa thì chính bản thân mình phải sống bằng một nếp sống giới luật, kỷ cương. Lúc nào cũng phái tâm niệm:

“Giới luật là y bát là Khất Sĩ. Khất Sĩ là định huệ. Nếu Khất Sĩ không có tu về định huệ dầu mà có trì giới không đi nữa, cũng chưa gọi được trọn là Khất Sĩ” (Chơn Lý)

Lúc nào cũng nhớ nội dung Giáo lý Khất sĩ:

“Một là dứt các điều ác, hai là làm các điều lành tuỳ theo nhân duyên cảnh ngộ, không cố chấp, vì lẽ không có thì giờ dư dả, và cũng biết rằng: các việc lành là để trau tâm, vì tâm mà làm sự phải, chớ không ngó xem nơi việc làm kết quả; và ba là cốt yếu giữ lòng trong sạch”. (Chơn Lý)

Trong khoá Trao đổi kinh nghiệm Trụ trì năm nay, quý vị đã được nghe Chư Tôn Hoà thượng trình bày về vấn đề Giới Định Huệ rất nhiều, ở đây tôi không nói nhiều. Nhưng mong quý vị phải luôn nhớ lời Đức Phật di chúc lại cho Tăng Ni: “Giới luật còn trì giữ, thì Đạo Phật vẫn còn tỏ rõ và thạnh hành”.

Một điều khác tôi muốn nhắc nhở quý vị: Chức phận của vị trụ trì là “Trụ Pháp Vương gia, trì Như Lai mạng” hoặc “Trụ Như Lai sứ, hành Như Lai sự”.

Theo Sắc tu Bách Trượng thanh quy, trong sinh hoạt thường nhật, trụ trì cần phải đảm trách những công việc như sau:

1. Thuyết giảng, dạy dỗ đồ chúng.

2. Là chỗ dựa cho đại chúng về phương diện tâm linh.

3. Dẫn đại chúng tụng kinh.

4. Kiểm tra, đôn đốc sinh hoạt của Tăng chúng.

5. Xử phạt chúng Tăng vi phạm thanh quy.

6. Dạy chú tiểu.

7. Tiếp chư tôn túc và quan khách, thí chủ.

Thực tế, có nhiều công việc tuy không trực tiếp giải quyết, điều hành, nhưng ảnh hưởng của trụ trì vẫn in dấu sâu đậm trong mọi sinh hoạt của thiền môn.

Nhất là trách nhiệm hướng dẫn sự tu học cho Ni chúng và Phật tử, sự an lạc, nề nếp, quy củ trong một ngôi Tịnh xá đều có mối quan hệ mật thiết với việc làm, lời nói, ý nghĩ của vị trụ trì. Chỉ cần có một hành vi, lời nói của vị trụ trì không hợp chánh pháp, vắng mặt chánh tri kiến thì sẽ đem lại sự khổ não cho mình và mọi người chung quanh. Đã lãnh trách nhiệm trụ trì, thì càng phải chú ý từng hành vi, cử chỉ lời nói của mình. Càng thu thúc, chuyên chú cho hành vi, cử chỉ, lời nói của mình, tâm càng chuyên chú nhất tâm hơn trong việc tu học. Phải phát tâm rộng lớn trong việc tiếp chúng độ sanh vì đây cũng là một hạnh tu.

Vì thế Trụ trì là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn, trách nhiệm nặng nề, phải nỗ lực tu tập tinh chuyên mới hoàn thành sứ mạng.

Các vị trụ trì nên cố gắng sắp xếp thời gian về tham dự khoá trao đổi kinh nghiệm trụ trì 1 tuần trong mỗi mùa an cư kiết hạ. Các ngày giỗ, kỷ niệm của Hệ phái cũng nên về Tổ đình để tham dự các phiên họp của Hệ phái, nắm bắt được đường lối tu học hành đạo chung trong Hệ phái. Phải tu học hành đạo dưới sự hướng dẫn của bổn sư và các bậc thầy trong Hệ phái

Phải ghi nhớ Pháp bảo Tam tàng của chư Phật từ xưa là:

“Nên phải tập sống chung tu học,

Cái sống là phải sống chung.

Cái biết là phải học chung,

Cái linh là phải tu chung”.

Trên đây là đôi lời nhắc nhở các vị trụ trì, nhất là tân trụ trì, mong các vị ghi nhớ lấy những lời tôi vừa nói để tiến tu trên con đường tu học và hành đạo.

BÀI LIÊN QUAN

An cư - Pháp môn tu tập truyền thống của đệ tử Phật  ( Thượng toạ Thích Phước Đạt , 4085 xem)

Mùa An cư : sáu thời tịnh niệm  ( Hòa thượng Thích Trí Quảng , 3656 xem)

Lợi ích của an cư kiết hạ  ( Hòa thượng Thích Trí Quảng , 4327 xem)

Nét đẹp mùa an cư của Người Khất sĩ  ( Tỳ kheo Giác Minh Luật , 3769 xem)

Bài văn Khuyên Phát Tâm Bồ đề  ( Ni sư Minh Liên , 6414 xem)

Tìm về nẻo chánh  ( Tịnh Vân , 3499 xem)

An cư kiết hạ  ( Hòa thượng Thích Trí Quảng , 3824 xem)

Đức Phật An cư Kiết hạ  (3495 xem)

Đức Phật với 45 năm mùa an cư kiết hạ.  ( Tỳ kheo Định Phúc , 3652 xem)

Ý Nghĩa An Cư Kiết Hạ  ( Hòa thượng Thích Thanh Từ , 3581 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo ôn thi vào Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM khóa XVI

THÔNG BÁO V/v tổ chức ôn thi vào Học viện Khóa XVI

Thông báo Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Tân Sửu 2021

Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2021 sẽ tổ chức tại các Tịnh xá, như sau: KHÓA 35: Tịnh xá Ngọc Lâm - Thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu KHÓA 36: Tịnh xá Ngọc Long - Xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

VIDEO HÔM NAY

Video Toạ đàm: HÌNH THÀNH - PHÁT TRIỂN & SỰ ĐÓNG GÓP CỦA NI GIỚI ĐỐI VỚI XH NGÀY NAY - Phật Sự Online

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ