Trang chủ > Giáo Pháp KS > Kinh Tụng

Kinh Cúng Cửu Huyền

Tác giả: Ni trưởng Huỳnh Liên.  
Xem: 155739 . Đăng: 16/01/2015In ấn

KINH CÚNG CỬU HUYỀN

 

Dâng Hương

Khói hương xông thấu mấy từng xanh,

Rốt ráo tâm con bổn nguyện lành.

Trên khói hương này xin Phật ngự,

Chứng minh đệ tử tấc lòng thành. O (lạy)

 

Lễ Phật

Kính lạy Phật từ bi cứu thế,

Đem đạo lành phổ tế chúng sanh.

Trần gian biết nẻo tu hành,

Nhờ đèn trí huệ quang minh soi đường. O (lạy)

 

Lễ Pháp

Kính lạy Pháp là phương giải thoát,

Gốc chân truyền Y bát từ xưa.

Pháp tu chứng đắc kịp giờ,

Độ người qua đến bến bờ bên kia. O (lạy)

Lễ Tăng

Kính lạy Tăng nghiêm trì giới luật,

Hạnh Tăng vô nhất vật thanh bần.

Tự mình giác ngộ lý chân,

Giúp người giác ngộ chuyên cần công tu. O (lạy)

 

Cúng Cửu Huyền Thất Tổ

Thành kính lạy Cửu Huyền Thất Tổ,

Ngõ đáp ơn báo bổ sanh thành.

Con quy y Phật tu hành,

Cửu Huyền Thất Tổ lòng thành chứng tri.

Noi theo hạnh từ bi của Phật,

Bỏ dứt đi những tật xấu xa.

Trau dồi đức hạnh thuần hòa,

Đạo thành cứu độ Mẹ, Cha, Cửu Huyền.

Nay phẩm vật hiện tiền dâng cúng,

Hương, đăng, hoa chúc tụng cầu xin.

Cửu Huyền Thất Tổ hương linh,

Chứng lòng hiếu thảo ân sinh thuở đầu.

 

Công dạy dỗ cao sâu thăm thẳm,

Công dưỡng nuôi khó gẫm gì hơn.

Ăn cay, uống đắng không sờn,

Vì con đau khổ không hờn phiền chi.

Cha Mẹ rất từ bi hà hải,

Nội Ngoại đồng bác ái tình thương.

Cửu Huyền Thất Tổ đồng nương,

Từ đời vô thỉ khôn lường kiếp sinh.

Ân dưỡng dục minh minh như hải,

Ân sanh thành tợ Thái Sơn cao.

Con nay muốn đáp công lao,

Đền ơn, trả nghĩa thế nào cho xong.

Lời Phật dạy mênh mông biển khổ,

Cõi Ta Bà không chỗ dựa nương.

Chúng sanh vì bởi tình thương,

Tình ân, tình ái mà vương nghiệp sầu.

Sanh tử mãi biết đâu mà kể,

Cứ trầm luân trong bể ái hà.

Cũng vì bản ngã chấp ta,

Tham lam, sân giận, cùng là si mê.

Những tội lỗi không hề dứt bỏ,

Đường tử sanh nên khó bước qua.

Làm con muốn cứu Mẹ Cha,

Cửu Huyền Thất Tổ, Ông Bà đền ơn.

Đem phẩm vật cúng dâng Tam Bảo,

Nhờ chư Tăng tâm đạo cầu nguyền.

Cầu cho Thất Tổ Cửu Huyền,

Siêu sanh Tịnh độ phước duyên đủ đầy.

Ai muốn đáp công Thầy dạy dỗ,

Hay đền ơn Thất Tổ Cửu Huyền.

Chúng sanh tất cả các miền,

Thì nên phát đại lời nguyền độ tha.

Trước xuất thế lìa xa cõi tục,

Sau diệt tiêu lòng dục, tánh phàm.

Chẳng còn ưa chuộng, muốn ham,

Thân tâm thanh tịnh, già lam dựa kề.

Tu chứng đắc Bồ đề Phật quả,

Độ chúng sanh tất cả siêu thăng.

Vượt lên cửu phẩm thượng tầng,

Là phương trả nghĩa đáp bằng công lao.

Ai hiếu tử mau mau ghi nhớ,

Muốn đáp đền mối nợ từ xưa.

Cần nên tu niệm sớm, trưa,

Công dày, quả mãn phước thừa báo ân. O 

 

Hồi Hướng Chung

Phẩm kinh con đọc vừa xong,

Xin đem hồi hướng cầu đồng thế gian.

Nguyện cho dương thới bình an,

Âm siêu ba cõi Tây phang đặng về.

Người người thoát khỏi trầm mê,

Chóng thành quả giác, vẹn bề đạo chơn. O

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT (3 lần) O

BÀI LIÊN QUAN

Kinh Phước Thí  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 27092 xem)

Bát Nhã Tâm kinh  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 17154 xem)

Nghi Thức Dâng Y  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 23679 xem)

Nghi thức Tụng Kinh Vu Lan  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 17716 xem)

Nghi thức tụng kinh Báo Hiếu  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 14882 xem)

Nghi Thức Lễ Phật Đản  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 13630 xem)

Nghi Thức Cầu An  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 18883 xem)

Nghi Thức Cầu Siêu  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 19992 xem)

Nghi Thức Cúng dường  (29750 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 39 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Quang (Gò Công)

THÔNG BÁO Khóa tu Truyền thống lần thứ 39 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức từ ngày 21/01 - 28/01 năm Giáp Thìn (01.03.2024 - 08.03.2024) tại Tịnh xá Ngọc Quang (Gò Công, Tiền Giang)

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 37 tưởng niệm 100 năm ngày sinh Đức Tổ sư Minh Đăng Quang

Ni giới Hệ phái Khất sĩ sẽ tổ chức khóa tu Truyền thống lần thứ 37 tưởng niệm Tổ sư vào tháng 8 âm lịch năm 2023 như sau: ĐỊA ĐIỂM: CHÙA THUẬN PHƯỚC ĐỊA CHỈ: SỐ 171, ẤP 4, PHƯỚC VÂN, CẦN ĐƯỚC, LONG AN Trụ trì: SƯ CÔ NGHIÊM LIÊN Thời gian tu: Từ ngày mùng 10/8 - 16/8 (âl) năm Quý Mão (24.9.2023 - 30.9.2023)

Thư mời viết bài Hội thảo Hệ phái Khất sĩ: Tư tưởng Phật học, Lịch sử truyền thừa và những đóng góp

Thư mời viết bài Hội thảo Hệ phái Khất sĩ: Tư tưởng Phật học, Lịch sử truyền thừa và những đóng góp

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 36-37-38 của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Quý Mão 2023

Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2023 sẽ tổ chức tại các Tịnh xá, như sau: KHÓA 36: Tịnh xá Ngọc Long - Xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. KHÓA 37: Chùa Thuận Phước - số 171, ấp 4, Phước Vân, Cần Đước, Long An. KHÓA 38: Tịnh xá Ngọc Lâm - số 839 Trần Phú, phường B’Lao, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ