Trang chủ > Giáo Pháp KS > Kinh Tụng

Kinh Phước Thí

Tác giả: Ni trưởng Huỳnh Liên.  
Xem: 18958 . Đăng: 02/01/2015In ấn

KINH PHƯỚC THÍ

 

Ni Trưởng Huỳnh Liên

 

Thành kính là phước báu.

Quên mình là cội phước.

Phước là sự bố thí.

Cầu xin cho tín chủ mau đến quả Trì Giới.

Phước thí là con đường Nhẫn Nhục.

Cầu xin cho tín chủ mau đến quả Thiền Định.

Phước thí là con đường Tinh Tấn.

Cầu xin cho tín chủ mau đến quả Trí Huệ.

Phước thí là con đường Vô Lậu.

Cầu xin cho tín chủ mau đến quả Chơn Như.

Phước thí là con đường Giải Thoát.

Cầu xin cho tín chủ mau đến quả An Lạc.

Phước thí là hạng Người, Thần, Trời.

Cầu xin cho tín chủ mau đến quả Niết Bàn.

Phước thí thuận xuôi theo nguồn chơn lý,

là sự gieo trồng giống lành vào ruộng phước.

Phước thí sống lâu, sắc tốt, yên vui,

sức mạnh và trí huệ.

Phước thí sẽ giàu sang, quan quyền, vua chúa,

sự sung sướng thanh nhàn của cõi Trời.

Phước thí là bến bờ núi báu, cù lao châu ngọc,

lầu đài, xe cộ, của quý cõi sống no vui.

Phước thí là hạnh phúc cao thượng, trong sạch,

yên lặng, sáng suốt và chơn không.

Phước thí là chân Phật, thân Thánh, đầu người,

nhơn từ, quảng đại, lễ hiếu thiện nền.

Cầu xin cho tín chủ phát lòng không trên,

Chánh Đẳng Chánh Giác thêm lên.

Trời thần kỉnh phục, Tiên Thánh mến vì.

Chư Phật vừa lòng, gương lành đáng kể.

Phước huệ gồm thâu, ý nguyện toại cầu.

Phiền não đoạn tuyệt, ô nhiễm tránh xa.

Cúng thí là người Bồ Tát,

Cầu xin cho chư Bồ tát mau đến quả Như Lai.

Cúng dường ngôi Tam Bảo,

Cầu xin cho tín chủ mau đến quả Phật Pháp Tăng.

 

Trích Chơn lý Đức Tổ Sư
Minh Đăng Quang

BÀI LIÊN QUAN

Bát Nhã Tâm kinh  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 11033 xem)

Nghi Thức Dâng Y  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 14575 xem)

Nghi thức Tụng Kinh Vu Lan  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 13344 xem)

Nghi thức tụng kinh Báo Hiếu  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 11402 xem)

Nghi Thức Lễ Phật Đản  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 11426 xem)

Nghi Thức Cầu An  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 12027 xem)

Nghi Thức Cầu Siêu  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 14944 xem)

Nghi Thức Cúng dường  (22350 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo về Lễ Khánh thành Di tích Tổ sư Minh Đăng Quang đắc đạo

Di tích Đắc đạo Tổ sư Minh Đăng Quang tại Mũi Nai, Hà Tiên là dấu tích kỷ niệm, nơi mà hơn 70 năm trước đức Tổ sư Minh Đăng Quang thiền định và chứng ngộ lý pháp “Thuyền Bát-nhã”. Vì thế, đối với Tăng Ni và Phật tử hệ phái Khất sĩ đây được xem là một dấu ấn lịch sử rất quan trọng và thiêng liêng.

Thông báo ôn thi vào Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM khóa XVII

THÔNG BÁO V/v tổ chức ôn thi vào Học viện Khóa XVII

Thư mời viết bài hội thảo “NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN: Những đóng góp cho Đạo Pháp - Dân tộc và các giá trị kế thừa”

Thư mời viết bài hội thảo “NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN: Những đóng góp cho Đạo Pháp - Dân tộc và các giá trị kế thừa”

Thông báo Khóa tu Truyền thống trực tuyến Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Tân Sửu 2021

Do tình hình dịch bệnh Covid - 19 đang diễn ra phức tạp trên cả nước nên Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2021 sẽ tổ chức trực tuyến. Ban tổ chức kính thông báo đến Chư Tôn đức và quý Phật tử thời khóa tu học như sau.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ