Trang chủ > Đức Tổ Sư > Chơn Lý

Chơn Lý - Tổ sư Minh Đăng Quang (Sách PDF)

Tổ sư Minh Đăng Quang.   Xem: 35620 . Ngày: 25/12/2019

Bộ Chơn lý do Tổ sư biên soạn được hầu hết các bậc trí thức khi nhận ra giá trị đều nói rằng đây là kho Pháp bảo quý báu vô giá trong vũ trụ. Nay đức Ngài có chìa khóa và đã mở được cửa, và chính những quyển Chơn lý triết lý này là những vật báu trong kho báu ấy.

Lời Giới Thiệu Chơn Lý

Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên.   Xem: 13503 . Ngày: 08/03/2016

Phật giáo miền Nam Việt Nam trong những thập niên 30 – 40 thế kỷ XX đã chứng kiến một giai đoạn khởi sắc với sự hình thành và phát triển của các dòng truyền thừa, sự xuất hiện của các bậc cao Tăng đạo hạnh, chơn tu giải thoát, trong đó có nhà “Du Tăng Khất Sĩ” ở Việt Nam.

Tinh hoa Chơn lý

Tổ sư Minh Đăng Quang.   Xem: 10999 . Ngày: 16/03/2015

Trong thế gian, bằng không có sự vô thường, ẩn hiện, tương đối thì không bao giờ có cái thường và tuyệt đối. Nếu không có thường và tuyệt đối, thì chúng sanh chẳng bao giờ được hạnh phúc kết quả tốt đẹp tối cao.

Chơn Lý 1 Võ Trụ Quan

Tổ sư Minh Đăng Quang.   Xem: 18674 . Ngày: 08/03/2016

VÕ TRỤ là cái thể rộng lớn, tối đen, tự nhiên vắng lặng, đứng vững mãi mãi; tựa như vỏ trái lựu cực to, trong ấy có những quả địa cầu lơ lửng như hột lựu nhỏ.

Chơn Lý 2 - Ngũ Uẩn

Tổ sư Minh Đăng Quang.   Xem: 9315 . Ngày: 15/04/2014

Ngũ uẩn hay ngũ ấm là năm pháp cái trong võ trụ. Mỗi vật chi trên thế gian này, dầu có hình tướng, dầu không hình tướng, đều thuộc về những chi tiết của ngũ uẩn cả. Năm pháp cái ấy là:

Chơn Lý 3 - Lục Căn

Tổ sư Minh Đăng Quang.   Xem: 7838 . Ngày: 17/04/2014

Quả địa cầu là một làn hơi đặc, nổi tròn, hết nổi đến xẹp. Quả địa cầu là đất, nước, lửa, gió; khi mới nổi không có cỏ, cây, thú, người, Trời, Phật. Trước hết cái ấm của tứ đại sanh ra cỏ, cây, thú.

Chơn Lý 4 - Thập Nhị Nhơn Duyên

Tổ sư Minh Đăng Quang.   Xem: 7251 . Ngày: 15/04/2014

NHƠN DUYÊN sanh ra cõi đời, có mười hai pháp, hằng chuyền níu nhau mãi, do đó chúng sanh mới có, mới khổ, và rồi sau khi, có khổ là tấn hóa hay tiêu diệt.

Chơn Lý 5 - Bát Chánh Đạo

Tổ sư Minh Đăng Quang.   Xem: 7169 . Ngày: 15/04/2014

BÁT CHÁNH ĐẠO tức là tám cách hành đạo, theo lẽ chánh của bậc thánh nhân, cũng kêu là bát thánh đạo, là pháp tự độ độ tha, sống chung với tất cả, để cùng đưa nhau lên đến nơi cùng tột là Niết-bàn.

Chơn Lý 6 - Có Và Không

Tổ sư Minh Đăng Quang.   Xem: 7183 . Ngày: 15/04/2014

Các pháp là gồm cả sự làm, lời nói, ý tưởng, tình thọ, trí hóa, các sự thay đổi, cử động, tác dụng, giáo lý v.v… Vạn vật, chúng sanh và các pháp, là cái có ở trong cái không

Chơn Lý 7 - Sanh và Tử

Tổ sư Minh Đăng Quang.   Xem: 6973 . Ngày: 15/04/2014

1.- Vấn: Cái gì là chúng sanh? Đáp: Cái biết là chúng sanh. 2.- V: Cái gì sống chết? Đ: Cái biết sống chết.

Chơn Lý 8 - Nam và Nữ

Tổ sư Minh Đăng Quang.   Xem: 7184 . Ngày: 15/04/2014

1.- Quán xét về sự sanh sống của loài người, thì chúng ta nhận thấy rằng: Tiếng nhơn người là một danh từ chỉ cho sự hành vi của sắc thân, có chứa lòng nhơn ái. Nên gọi người là gồm cả thân và tâm.

Chơn Lý 9 - Chánh Đẳng Chánh Giác

Tổ sư Minh Đăng Quang.   Xem: 5523 . Ngày: 15/04/2014

CHÁNH nghĩa là PHẢI! CHƠN nghĩa là THẬT không giả dối! ĐẲNG nghĩa là thứ bực, thứ tự, bè phe, bằng nhau! GIÁC nghĩa là tỉnh, biết, cáo phát ra, ngủ dậy!

Chơn Lý 10 - Công Lý Võ Trụ

Tổ sư Minh Đăng Quang.   Xem: 6722 . Ngày: 17/04/2014

Công lý cũng tức là chơn lý, hay lẽ chánh đẳng chánh giác trung đạo dung hòa của võ trụ. Công lý nghĩa là lẽ không thêm, không bớt, bằng nhau, đạo lý rất công bằng không chênh lệch thiên tư về mặt nào.

Chơn Lý 12 - Khất Sĩ

Tổ sư Minh Đăng Quang.   Xem: 6879 . Ngày: 15/04/2014

KHẤT SĨ là học trò khó đi xin ăn để tu học. Khất sĩ là cái sống của chơn lý võ trụ, mà tất cả chúng sanh đều là học trò cả thảy.

Chơn Lý 13 - Y Bát Chơn Truyền

Tổ sư Minh Đăng Quang.   Xem: 6871 . Ngày: 17/04/2014

Y bát là mảnh áo chén cơm, sao gọi là y bát chơn truyền? - Bởi đạo Phật là đạo Khất Sĩ du tăng, con đường của bậc giác ngộ,...

Chơn Lý 16 - Ăn Chay

Tổ sư Minh Đăng Quang.   Xem: 6695 . Ngày: 15/04/2014

ĂN CHAY theo chữ Hán gọi là thực trai, đây có nghĩa là miếng ăn trong sạch vậy.

Chơn Lý 17 - Nhập Định

Tổ sư Minh Đăng Quang.   Xem: 9846 . Ngày: 17/04/2014

Chơn lý của võ trụ là yên lặng. Yên lặng là lẽ thật là huyền bí, là không vọng động, nên cũng gọi là chơn như hay sự kín đáo.

Chơn Lý 19 - Bài Học Cư Sĩ

Tổ sư Minh Đăng Quang.   Xem: 6168 . Ngày: 17/04/2014

I. DÂNG HƯƠNG Kính lạy Phật, Pháp, Tăng Tam bảo, Nhang bông đèn, khẩn cáo dâng lên,

Chơn Lý 20 - Cư Sĩ

Tổ sư Minh Đăng Quang.   Xem: 5424 . Ngày: 15/04/2014

Chúng tôi du tăng khất thực, sống với lẽ chung của tất cả chúng sanh, theo chơn lý võ trụ, không phân chia chủng tộc,...

Chơn Lý 21 - Tâm

Tổ sư Minh Đăng Quang.   Xem: 6180 . Ngày: 17/04/2014

1.- Người Tàu viết chữ Tâm, là vẽ hình trái tim, nhục tâm trong thân người, có ba ống vòi lớn chuyền lọc máu, và phân phát khắp thân mình chất nóng, làm cho sống được, nên gọi nhục tâm là chủ của thân.

Đ1234C

NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo Khóa tu Truyền thống trực tuyến Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Tân Sửu 2021

Do tình hình dịch bệnh Covid - 19 đang diễn ra phức tạp trên cả nước nên Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2021 sẽ tổ chức trực tuyến. Ban tổ chức kính thông báo đến Chư Tôn đức và quý Phật tử thời khóa tu học như sau.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

Thông báo lớp giáo lý trực tuyến Chùa Thuận Phước

Do tình hình dịch bệnh hiện nay nên không thể tập trung đông người, vì muốn chia sẻ Phật pháp đến quý Phật tử gần xa, nên Ni sư Tuệ Liên - Giảng sư Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, Cố vấn Trụ trì chùa Thuận Phước (Long An) và Sư cô Nghiêm Liên - Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, Trụ trì Chùa Thuận Phước đã tổ chức tụng kinh, thuyết giảng Phật pháp trực tuyến.

Thông báo Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Tân Sửu 2021

Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2021 sẽ tổ chức tại các Tịnh xá, như sau: KHÓA 35: Tịnh xá Ngọc Lâm - Thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu KHÓA 36: Tịnh xá Ngọc Long - Xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

VIDEO HÔM NAY

Tang Lễ Cố Ni Trưởng Nhan Liên - Tịnh Xá Ngọc Mỹ, Tiền Giang - Lễ Tưởng niệm

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

Chơn Lý

Bộ Chơn Lý do Tổ sư Minh Đăng Quang biên soạn được hầu hết các bậc trí thức khi nhận ra giá trị đều nói rằng kho Pháp bảo quý báu vô giá trong vũ trụ, ngoài bậc Phật, Bồ-tát ra đều là những kẻ rờ mó bên ngoài. Nay đức Ngài có chìa khóa và đã mở được cửa, và chính những quyển Chơn Lý triết lý này là những vật báu trong kho ấy.

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ