Trang chủ > NT Huỳnh Liên > Lễ Tưởng Niệm NT Huỳnh Liên

TP.HCM: Ni giới Hệ phái Khất sĩ trang nghiêm Lễ Tưởng niệm Ni trưởng Huỳnh Liên tại Tổ đình Ngọc Phương

Tác giả: Ban Truyền thông NGKS.  
Xem: 583149 . Đăng: 29/04/2019In ấn

 

TP.HCM: Ni giới Hệ phái Khất sĩ trang nghiêm Lễ Tưởng niệm Ni trưởng Huỳnh Liên tại Tổ đình Ngọc Phương

 

Sáng nay ngày 19/3/Kỷ Hợi (2019), Ni giới Hệ phái Khất sĩ trang nghiêm tổ chức Lễ Tưởng niệm lần thứ 32 Ni trưởng Huỳnh Liên –  Đệ nhất Trưởng Ni giới HPKS VN viên tịch, tại Tổ đình Ngọc Phương 498/1 Lê Quang Định, Phường 1, Quận Gò Vấp TP.HCM.

 

 

NT. Huỳnh Liên – Đệ nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ, là vị Ni trưởng đã có nhiều cống hiến cho Đạo pháp và Dân tộc, nhất là phát triển Ni giới HPKSVN, thế những tưởng trên bước đường phụng sự đạo pháp, phục vụ chúng sanh, Ni trưởng còn trụ thế lâu hơn nữa để hướng dẫn Ni chúng, nhiếp hóa nhân sanh, nào ngờ đâu một phút vô thường Ni trưởng xả báo thân chứng nhập pháp thân vào lúc 16h 20 phút ngày 19/3/ Đinh Mão (1987) cách nay vừa tròn 32 năm. Ni trưởng viên tịch để lại bao niềm kính tiếc cho chư Tôn thiền đức Tăng Ni, cho hàng môn đồ đệ tử, pháp quyến và hiếu quyến, Phật tử gần xa, Người đi để lại cho đời cho đạo nghìn công đức, kẻ ở trông vời vạn tiếc thương.

 

 

Quang lâm Chứng minh Lễ Tưởng niệm Ban tổ chức cung đón bước chân an lạc của HT. Giác Tường – Ủy viên Ban Thường trực HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh HPKS; HT. Giác Cầu – Thành viên HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS Phật giáo tỉnh BRVT, Giáo phẩm Chứng minh Giáo đoàn V; HT.Giác Pháp – Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó trưởng Ban Nghi lễ TƯ, Chánh Thư ký HPKS; HT. giác Nhân – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Tiền Giang; HT. giác Cảnh – Ủy viên HĐTS GHPGVN, giáo phẩm HPKS, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Đức TP. Đà Lạt, Phó trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng; TT. Giác Xuân – Trụ trì Tịnh xá Ngọc Triệu quận Thủ đức TP.HCM; TT. Giác Thanh – Tịnh xá Trung Tâm quận 6; cùng chư Đại đức Tịnh xá Trung Tâm quận Bình Thạnh, Tịnh xá Trung Tâm quận VI, Tịnh xá Lộc Uyển, Tịnh xá Ngọc Đăng, Tịnh xá Ngọc Thạnh, Tịnh xá Ngọc Minh đã quang lâm chứng minh và tham dự.

 

 

 

 

 

 

Về phía chư Tôn đức Ni, Ban tổ chức cung đón Ni trưởng Tân Liên – Giáo phẩm thường trực chứng minh Ni giới HPKS, Phó trưởng Ban Ni giới TƯ; NT. Chiêu Liên – Giáo phẩm Ni giới HPKS, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Khánh tỉnh Đồng Nai; NT. Phục Liên – Giáo phẩm Ni giới HPKS, Quản chúng Tổ đình Ngọc Phương; NT. Mai Liên – Giáo phẩm Ni giới HPKS, Viện chủ Tịnh xá Ngọc Đức, Thủ Đức; NT. Kinh Liên – Giáo phẩm Ni giới HPKS, Trụ trì Tịnh xá Bửu Quang tỉnh Bình Định; NT.Tố Liên – Giáo phẩm Ni giới HPKS, Trú xứ Tổ đình Ngọc Phương; NT. Sâm Liên – Giáo phẩm Ni giới HPKS, Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh Trà Vinh, trụ trì Tịnh xá Ngọc Vinh; NT. Khiêm Liên – Giáo phẩm Ni giới HPKS, Trụ trì Tịnh xá Nhật Huy tỉnh Đồng Nai; NT. Hiếu Liên – Giáo phẩm Ni giới HPKS, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Long tỉnh Đồng Nai; NT. Khoa Liên – Giáo phẩm Ni giới Phân đoàn II Giáo đoàn IV; NT. Thông Liên – Giáo phẩm Ni giới, Chứng minh Phân đoàn I Giáo đoàn IV, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Bình tỉnh Bình Dương; NT. Mai Liên – Giáo phẩm Ni giới Phân đoàn I Giáo đoàn IV, Tịnh xá Ngọc Lâm tỉnh BR-VT; cùng quý NT, NS trong NGHPKS, các Phân đoàn đã quang lâm chứng minh và hàng trăm trái tim của Phật tử xa gần đồng về tham dự.

Đặc biệt Lễ Tưởng niệm lần thứ 32 này, Ban tổ chức mời kênh Phật sự Online với sự hoan hỷ của TT. Thích Minh Nhẫn – Uỷ viên HĐTS GHPGVN, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Hoằng pháp TƯ, Phó Ban Thông Tin Truyền thông TƯ. Lễ Tưởng niệm đã được phát trực tiếp và chia sẻ để tạo sự lan tỏa, cho hàng triệu trái tim môn đồ pháp quyến, Phật tử trong nước và ngoài nước cùng tham dự Lễ Tưởng niệm và ôn lại công hạnh đạo nghiệp của Ni trưởng.

 

 

 

Để tưởng niệm công đức và đạo nghiệp Ni trưởng Huỳnh Liên, nhân Lễ tưởng niệm lần thứ 32 của Ni trưởng, Ni giới HPKS Việt Nam trang nghiêm tổ chức Lễ Tưởng niệm theo nghi thức truyền thống của Hệ phái theo chương trình như sau: Cung tuyên lược sử Tưởng niệm, đạo từ của HT. Chứng minh, nghi thức niêm hương Tưởng niệm, môn đồ đệ tử dâng Trầm, dâng Hoa, đảnh lễ cúng dường giác linh Ni trưởng, Lễ tác pháp cúng dường trai Tăng, cảm tạ của Ban tổ chức.

 

 

Trước linh đài khói hương nghi ngút,  NS. Tín Liên đại diện môn đồ pháp quyến thành kính cung tuyên lược sử Ni trưởng Huỳnh Liên, hội chúng trang nghiêm cung đón lược sử.

Ni trưởng Huỳnh Liên, thế danh Nguyễn Thị Trừ, sinh ngày 19-3-1923 tại làng Phú Mỹ, tỉnh Mỹ Tho, nay là Tiền Giang, là bậc Thầy tôn kính nhất của Ni giới HPKS. Ni trưởng sinh trưởng trong gia đình thâm Nho và tin Phật và cũng do truyền thống gia đình nhiều đời có người xuất thân đầu Phật. 

Năm 25 tuổi, Ni trưởng được gặp Đức Tổ sư, vì mến hạnh đức từ bi và phong độ phi phàm của Ngài nên xin xuất gia làm đệ tử. Bạch ba lần Ngài vẫn lặng yên, đến lần thứ tư Đức Tổ Sư mới hỏi: “Tín nữ xuất gia với hạnh nguyện gì?”
Ni trưởng thưa: “Bạch Đức Thầy, con xuất gia với hạnh nguyện làm chiếc thuyền chở chuyên phái nữ, xin Đức Thầy từ bi tiếp độ con”.
Đức Tổ Sư khen và nói: “Đó là hạnh nguyện của Bồ Tát, chỉ có Bồ Tát mới có hạnh nguyện lớn lao như thế, chứng tỏ người này tiền kiếp có tu, nay xuất gia có thể đảm đang bên phái nữ được.

Với cương vị Trưởng tử Ni, bằng hạnh nguyện làm chiếc thuyền chở chuyên phái nữ qua sứ mạng kế thừa đạo nghiệp của Đức Tổ Sư “Nối truyền Thích Ca chánh pháp”, Ni trưởng dẫn đoàn Ni giới tiếp tục vân du khắp hai miền Nam Trung nước Việt thuyết pháp giảng Kinh, thiết lập đạo tràng, tiếp chúng độ Ni, mở nhiều lớp giáo lý dạy chư Ni và Phật tử tu học.

Suốt cuộc đời Ni trưởng, tận tụy với đạo pháp, với nhơn sanh và xã hội, Lập nhiều Cô Ký Nhi Viện giúp đời cứu trẻ, đào tạo Ni tài hầu tre tàn măng mọc, truyền thừa mạng mạch. Nhờ bi nguyện rộng sâu, đức từ ái mẫn thế bao la, Ni trưởng được hội nhập vào lòng người, thành lập trên trăm ngôi Tịnh Xá, tiếp độ hàng ngàn chúng Ni và Phật tử tu hành theo chánh pháp.

Vốn có thiên phú về thơ ca văn học, Ni trưởng chủ trương dân tộc hóa bằng cách diễn dịch các Kinh trên ra chữ Quốc ngữ, thể văn vần cho dễ đọc, dễ hiểu và dễ nhớ. Một số Kinh tụng thường nhựt được Ni trưởng diễn dịch như Kinh Di Đà, Hồng Danh, Vu Lan, Phổ Môn, Báo Hiếu, Bát Nhã Tâm Kinh, Xưng Tụng Tam Bảo, Kinh Vô Ngã Tướng, Kinh Pháp Cú, Di Giáo, Tứ Thập Nhị Chương, Khóa Hư Lục, Cảnh Sách… Ngoài ra, Ni trưởng rất chú trọng đến việc đào tạo nhân tài mai hậu bằng việc luôn tạo môi trường thuận tiện nhắc khuyên Ni chúng phải cố gắng học Phật pháp tinh chuyên để đền ơn Tổ thầy, để rạng rỡ tông môn, để Chánh pháp lưu tồn, để tiếp cận kim ngôn Đức Phật. Đối với các Ni nhỏ tuổi, Ni trưởng cho học văn hóa phổ thông, bổ túc, học ngữ văn, sinh ngữ, cổ ngữ, dạy làm thơ phú, giồi luyện Việt văn, dạy làm sách báo…

Suốt cuộc đời Ni trưởng tinh tấn chuyên tu, tham cứu giáo điển, giáo dưỡng Ni chúng, hoằng truyền Phật đạo, vừa du phương thuyết pháp, vừa học kinh nghiệm nơi mọi người. Ni trưởng luôn tìm tòi học hỏi, vừa làm thơ, làm văn, làm sách báo để xương minh Chánh đạo, truyền trao tư tưởng Phật Đà, vừa gióng tiếng gọi thiêng liêng tham gia Cách mạng, giúp đỡ đồng bào, cứu nguy đất nước.

Khi hạnh nguyện độ sanh viên thành, Ta bà mãn nguyện, Ni trưởng xả báo an tường, cao đăng Phật quốc, lúc 16 giờ 20 phút, ngày 19 tháng 3 năm Tân Mão, nhằm ngày 16/4/1987, trong niềm kính tiếc vô biên của hàng môn đồ đệ tử Ni giới Khất Sĩ.

Trước lúc viên tịch, Ni trưởng đã ân cần nhắc nhở chư Ni nỗ lực tu hành, lấy GIỚI, ĐỊNH, HUỆ làm căn bản nhằm chứng đạt quả cứu cánh Vô sanh ngay trong hiện kiếp. Và sau cùng Ni trưởng làm một bài kệ phó chúc:

Ngày đã cận cần tu gấp rút,

Giới giữ sao trong sạch như xưa,

Định Huệ không thiếu không thừa,

Lợi ích dân chúng đúng vừa khả năng.

 

Sau phần tuyên đọc tiểu sử Ni trưởng, Ban tổ chức thành kính cung thỉnh HT. Giác Tường  –  Ủy viên Ban Thường trực HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh HPKS ban đạo từ, để sách tấn hàng môn đồ đệ tử tinh tấn trên bước đường phụng sự đạo pháp và Dân tộc.

 

 

 

Sau lời đạo từ cao quý của HT, môn đồ pháp quyến cung kính thực hiện nghi thức dâng Trầm, dâng Hoa và đảnh lễ cúng dường giác linh Ni trưởng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giờ phút quan trọng của Lễ Tưởng niệm, Ban tổ chức cung thỉnh chư Tôn HT, chư TT,  chư Đại đức Tăng, quý NT, NS, chư Tôn Ni và toàn thể hội trường trang nghiêm thực hiện nghi thức dâng hương Tưởng niệm Ni trưởng Huỳnh Liên – Đệ nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để tỏ lòng tôn kính và làm tròn hiếu đạo đối với bậc Thầy khả kính trong ngày Tưởng niệm, Ban tổ chức cung thỉnh chư Tôn  thiền đức, quý HT, quý NT, NS, chư Tôn đức Tăng Ni quang lâm Chánh điện để môn đồ pháp quyến được tác bạch cúng dường trai Tăng. Trong sự cung kính trang nghiêm của buổi Tưởng niệm môn đồ pháp quyến kính dâng lời cảm tạ lên chư Tôn đức chứng minh.  Kết thúc buổi Lễ Tưởng niệm trên tinh thần thanh tịnh hòa hợp của Tăng đoàn.

 

 

 

 

 

 

 

 

Được biết trước khi diễn ra Lễ Tưởng niệm, quý Ni trưởng Ni sư Sư cô NGHPKS ôn lại truyền thống xưa khi Phật còn tại thế, hạnh Trì bình Khất thực Hóa duyên trên khắp nẻo đường, giờ đây hàng Ni giới Hệ phái trang nghiêm thực hiện hình thức “Đầu đội trời, chân dẫm đất”  khất thực trên các nẻo đường Thành phố, với công đức và phước báu có được, môn đồ pháp quyến kính dâng lên cúng dường Ni trưởng Ân sư – Bậc Thầy khả kính của Ni giới HPKS nói chung, cho môn đồ pháp quyến nói riêng.

 

Ban TT-TT Ni giới Hệ phái 

 

-----ooOoo----- 

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần 9 do Hệ phái Khất sĩ tổ chức

Nhằm nâng cao đời sống Phạm hạnh và thắp sáng lý tưởng giải thoát, giác ngộ và phụng sự Đạo pháp cho các Tăng Ni trẻ vừa bước chân vào đạo, Hệ phái Khất sĩ mỗi năm tổ chức một khóa BỒI DƯỠNG ĐẠO HẠNH tại Pháp viện Minh Đăng Quang (505 Võ Nguyên Giáp, phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM) dành cho các Sa-di, Sa-di-ni và Tập sự.

Thư mời viết bài Tập san Đuốc Sen - số 35 chủ đề Lễ tự tứ Tăng và Vu lan Báo hiếu

Thư mời viết bài Tập san Đuốc Sen - số 35 chủ đề Lễ tự tứ Tăng và Vu lan Báo hiếu

Thông báo khóa Bồi dưỡng Trụ trì Hệ phái Khất sĩ PL. 2568 - DL. 2024

Được sự cho phép của Giáo hội và Chính quyền các cấp, mỗi năm chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ tổ chức một khóa BỒI DƯỠNG TRỤ TRÌ vào đầu mùa An cư, nhằm hỗ trợ các vị trụ trì, các vị Tỳ-kheo thấm nhuần giáo pháp đức Thế Tôn, đường lối của Tổ sư Minh Đăng Quang, cách quản trị một ngôi Tam bảo, góp phần làm cho Phật pháp được quang huy, báo đền ân đức Tam bảo. Đây cũng là cơ hội để chư Tăng Ni trưởng dưỡng đạo tâm, chia sẻ kinh nghiệm tu học và hành đạo cho các vị đồng Phạm hạnh, làm hành trang trên bước đường hoằng dương Chánh pháp, lợi lạc nhân sanh.

Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 37 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ VN

Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 37 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ