Trang chủ > NT Huỳnh Liên > Lễ Tưởng Niệm NT Huỳnh Liên

TP.HCM: Ni giới Khất sĩ họp bàn công tác tổ chức lễ Tưởng niệm Ni trưởng Huỳnh Liên

Tác giả: Ban Truyền thông NGKS.  
Xem: 2574 . Đăng: 22/04/2019In ấn

 

TP.HCM: Ni giới Khất sĩ họp bàn công tác tổ chức lễ Tưởng niệm Ni trưởng Huỳnh Liên

 

Sáng nay ngày 18/3/Kỷ Hợi, tại Tổ đình Ngọc Phương 498/1, Lê Quang Định, Phường 1, quận Gò Vấp, TP.HCM, quý Ni trưởng Giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ và Ban thư ký đã có phiên họp chuẩn bị công tác tổ chức lễ Tưởng niệm lần thứ 32 Ni trưởng Huỳnh Liên, Đệ nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, viên tịch.

Chứng minh và tham dự phiên họp, chư Tôn đức lãnh đạo Ni giới Hệ phái khất sĩ Việt Nam: NT. Tân Liên – Giáo phẩm Chứng minh, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Quang, tỉnh Tiền Giang; NT. Tố Liên – Giáo phẩm Ni giới Hệ phái; NT. Viên Liên – Chánh Thư ký Ni giới Hệ phái Khất sĩ; NT. Hiếu Liên – Giáo phẩm Ni giới Hệ phái, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Long, tỉnh Đồng Nai; NT. Ánh Liên – Giáo phẩm Ni giới Hệ phái, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Châu, tỉnh Quảng Nam; NT. Hội Liên – Giáo phẩm NGHP, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Kỳ, tỉnh Quảng Nam; NT. Lý Liên – Giáo phẩm NGHP, Trụ trì tịnh xá Ngọc Ninh Phan Rang; cùng chư Tôn đức Ni Ban thư ký, chư Tôn đức Ni Trụ trì các miền tịnh xá đồng về chứng minh và tham dự.

Mở đầu phiên họp, NT. Viên Liên – Chánh Thư ký NGHP báo cáo công tác chuẩn bị cho Lễ Tưởng Niệm: “Lễ được tổ chức 3 ngày 17-18-19/3/Kỷ Hợi, với chương trình như sau:

17/3 Tổ chức thi Giáo lý cho chư Ni trẻ và Phật tử, thời gian từ 7h00 sáng – 17h30 chiều, thi nhiều lãnh vực khác nhau, về kiến thức Phật học, về văn viết, tụng thuộc lòng thơ kệ của Ni trưởng Đệ Nhất và kỹ năng thuyết trình, trao quà Từ thiện cho bệnh nhân Ung Bướu, bệnh nhân khuyết tật, tặng nhà tình thương

Sáng nay 18/3 diễn ra phiên họp Thường trực lãnh đạo Ni giới Hệ phái Khất sĩ, 15h00 đại chúng tụng kinh, ngồi thiền, kinh hành cúng dường Ni trưởng, 16h00  tiếp đãi chính quyền, nhân sĩ, các cơ quan đoàn thể, 19h00 họp mở rộng triển khai các hoạt động của Ni giới Hệ phái, về công tác tổ chức Phật đản, An cư Kiết hạ của Hệ phái (nghiêm túc trong vấn đề quản chúng tụng kinh, ngồi thiền, nghe giảng). Tuần đầu hạ tham dự Khóa Trao đổi kinh nghiệm trụ trì 7 ngày tại Pháp viện Minh Đăng Quang do Hệ phái tổ chức. Tuần cuối hạ là Khóa Bồi dưỡng Đạo hạnh cho Ni chúng tập trung tại Ngọc Phương. 

Đặc biệt hạ năm nay 2019, có Khóa Tập huấn Truyền thông 3 ngày tại Tổ đình Ngọc Phương – do TT. Minh Nhẫn hướng dẫn, thông báo các Tịnh xá cho Ni chúng về học.

Sáng  mai 19/3 chính thức đi vào Lễ Tưởng niệm (có chương trình đính kèm)

Sau lời phát biểu của NT Viên Liên, chư Tôn đức Ni có lời phát biểu, đóng góp ý kiến, đưa ra những vấn đề thiết thực để cùng nhau xây dựng trên tinh thần hòa hợp thanh tịnh của tăng đoàn. Cuối buổi NS. Tuệ Liên trình bày tóm tắt nội dung của buổi làm việc, thông qua đó NS cũng trình bạch với quý Ngài phần thi thuyết trình hôm qua 17/3, cho ra kết quả vô cùng hoan hỷ.

Bộ phận Thư ký báo cáo quá trình  làm việc, cũng như trình bày quan điểm, ý kiến tổ chức Lễ Tưởng niệm lần này, cuối buổi họp Ni sư Trí Liên Thư ký buổi họp lưu văn bản.

Buổi họp kết thúc, NT. Tân Liên – Giáo phẩm Chứng minh Ni giới Hệ phái đúc kết mọi công tác Phật sự, đại chúng thống nhất trong niềm hoan hỷ, thanh tịnh của tăng đoàn.

NT. Tân Liên – Giáo phẩm Chứng minh, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Quang, tỉnh Tiền Giang

 

Ban TT-TT Ni giới Hệ Phái

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo Khóa tu Truyền thống Ni giới Khất sĩ - Lần thứ 35

Nhằm giúp cho Ni chúng hiểu rõ phương châm “Nối truyền Thích Ca Chánh Pháp”, thực hiện lời dạy của Đức Tổ Sư là “nên tập sống chung tu học”, ứng dụng pháp môn tu tập của Tổ Thầy, đưa tinh thần thiền tập vào nếp sinh hoạt của toàn Ni giới Hệ phái, hàng Giáo phẩm Lãnh đạo Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam đã tổ chức 34 Khoá Tu truyền thống cho Ni giới Hệ phái. Tiếp nối sự thành tựu của 34 Khoá Tu, Khoá Tu lần thứ 35 sẽ được tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Kỳ (Quảng Nam).

Thông báo Khóa tu Truyền thống Ni giới Khất sĩ - Lần thứ 34

Khoá Tu lần thứ 34 sẽ được tổ chức với tại: Tịnh xá Viên Quang, Tổ 33, TT. Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng Thời gian tu: Một tuần, từ ngày 4/12/2019 – 10/12/2019 (nhằm ngày 9/11 – 15/11/ Kỷ Hợi).

Thông báo mời cộng tác viết bài ĐUỐC SEN mùa VU LAN 2019

Đuốc Sen – Đặc san của Hệ phái Khất sĩ, là nơi nói lên quan điểm của người con Phật về các vấn đề văn hóa, giáo dục, hoằng pháp, tâm linh, tu tập… Ngoài ra, đây là kênh của người con Khất sĩ thể hiện nhận thức về nội hàm bộ Chơn Lý của Tổ sư Minh Đăng Quang.

VIDEO HÔM NAY

Lễ TangNi trưởng Ngoạt Liên - Trụ trì Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương -

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ