Trang chủ > Phật Học

Quan sát không gian bốn chiều thấy tánh con người

Hòa thượng Thích Trí Quảng.   Xem: 876 . Ngày: 26/02/2022

GN - Đức Phật nói sau khi Ngài vào Niết-bàn, những người muốn nghe được Phật, thấy được Phật, phải có Chánh niệm, Chánh định. Ý này được Phật khẳng định về bốn điều kiện có kinh Pháp hoa trong phẩm thứ 28.

Bản ngã sai lầm

HT.Thích Trí Quảng.   Xem: 1365 . Ngày: 18/12/2021

GN - Sự chấp ngã khởi đầu từ các tôn giáo có trước khi Đức Phật ra đời, trong đó nổi bật là tư tưởng của đạo Bà-la-môn. Họ tưởng tượng rằng con người sanh ra từ Brahma tức Phạm Thiên và nhìn vào hiện tượng xã hội, có người thông minh, có người quyền thế, có thợ thuyền, công nhân và có cả người nô lệ mà từ đó, đạo Bà-la-môn đã phân định rằng người sanh ra từ miệng của Phạm Thiên thì trở thành nhà thuyết giáo, tức đạo sĩ Bà-la-môn.

Giải thích chữ tùy duyên

HT. Giác Toàn.   Xem: 2100 . Ngày: 10/12/2021

Theo Phật Quang Đại từ điển thì “Tùy duyên là tùy thuận nhân duyên, ứng theo căn cơ mà quyết định làm hay thay đổi”. Đây không phải là một thái độ bị động mà là một thái độ sống chủ động và tích cực.

Giữ giới có ý nghĩa gì?

Quảng Tánh.   Xem: 1000 . Ngày: 07/12/2021

​GN - Có thể, một người tu không thành tựu viên mãn Giới-Định-Tuệ trong hiện đời nhưng chí ít cũng được an vui. An vui chính là nền tảng của Giới-Định.

Vấn đề túc số Tăng trong giới đàn truyền giới Cụ túc

Chơn Trí.   Xem: 816 . Ngày: 07/12/2021

GN - Đạo Phật khởi nguyên tại Ấn Độ, sau đó lần lượt phân phái và được truyền bá rộng rãi tại châu Á và khắp thế giới như hiện nay.

Làm chủ cuộc đời bằng thiểu dục và tri túc

Thông Bảo.   Xem: 788 . Ngày: 07/12/2021

GN - Thiểu dục và tri túc còn gọi là hỷ túc thiểu dục, vô dục tri túc, lòng ít ham muốn với những thứ chưa có, ngoài tầm với của mình, hài lòng, biết đủ với những gì mình đang có.

Đàn Dược Sư kết hợp cầu nguyện và tu hành

Hòa thượng Thích Trí Quảng.   Xem: 2288 . Ngày: 22/07/2021

Thời Phật tại thế, trong mùa an cư tại tịnh xá Trúc Lâm, bên thành Tỳ Da Ly có một dịch bệnh rất lớn. Các thầy Bà-la-môn đều tổ chức lễ cầu đảo nhưng không có kết quả. Vì vậy, chính quyền thành phố này mới nhờ bà Ambapàli sang tịnh xá Trúc Lâm thỉnh Phật đến thành Tỳ Da Ly để làm cho dịch bệnh chấm dứt, vì các thầy Bà-la-môn chỉ cầu nguyện một chiều nên không hiệu quả. Còn Đức Phật ngoài việc cầu nguyện, Ngài còn có đời sống tu hành rất hoàn hảo, mới giải quyết được mọi khó khăn.

Mùa đại dịch - an trụ Chánh pháp tiếp nhận lực gia bị của Như Lai

Hòa thượng Thích Trí Quảng.   Xem: 1312 . Ngày: 15/07/2021

Người chưa tu chứng thường có nhiều tranh cãi về cái ngã. Người có tu chứng không tranh cãi vì biết rõ các pháp vô ngã và người đắc đạo không lệ thuộc pháp, tất cả chư Phật, chư Bồ-tát tùy duyên mà ứng hiện trên cuộc đời này.

Pháp môn niệm Phật - Từ triết lý đến tín ngưỡng

Thích Đức Trí.   Xem: 1592 . Ngày: 15/04/2021

Hầu hết các kinh luận Đại thừa đều thuyết minh tổng quát về pháp môn Niệm Phật. Việc hình thành pháp môn Tịnh độ chủ yếu từ tư tưởng các bộ kinh căn bản như kinh Bát chu tam muội (Ban châu tam muội),kinh A Di Đà, kinh Quán vô lượng thọ, kinh Vô lượng thọ, kinh Hoa nghiêm,

Tín - Hạnh - Nguyện trong kinh A Di Đà

Thích Trung Hữu.   Xem: 1260 . Ngày: 31/03/2021

NSGN - Tín tương ưng với Định, niềm tin kiên cố không lay chuyển. Hạnh tương ưng với Giới, chỉ cho sự thực hành, hành trì, công phu tu tập. Và Nguyện tương ưng với Tuệ, trí tuệ sáng suốt soi đường dẫn lối để hành giả đi đúng con đường đến giải thoát.

Phóng sinh là phúc hay tội?

Trúc Phương.   Xem: 4840 . Ngày: 26/03/2019

Theo quan niệm nhà Phật, phóng sinh là việc hành thiện tích đức cứu các loài sinh vật khỏi bị giết hại hay giam cầm, trao cho chúng thêm một cơ hội sống tự do.

Hòa bình & hữu nghị với các tôn giáo trên thế giới

Hòa thượng Thích Trí Quảng.   Xem: 4504 . Ngày: 29/09/2018

GN - Ngày nay, Phật giáo Việt Nam liên hệ với các tôn giáo trên thế giới là liên hệ về hòa bình và hữu nghị, vì chúng ta đứng trên lập trường Phật giáo là tôn giáo lấy trí tuệ làm sự nghiệp và tôn trọng sự thật trên thế gian này. Và đó cũng là chủ trương của Đức Phật từ khi Ngài lập giáo khai tông mà chúng ta đang đi theo.

Diệu lý Đông phương

Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên.   Xem: 8420 . Ngày: 08/07/2017

Diệu lý Đông phương

Đọc kinh, sám hối, tham thiền

Hòa thượng Thích Trí Quảng.   Xem: 6768 . Ngày: 28/06/2017

Chúng ta tu, dành thì giờ đọc kinh, sám hối, niệm Phật, tham thiền. Thầy muốn nhắc Phật tử tham thiền rằng phần nội dung quan trọng hơn, không phải tham thiền chỉ là ngồi yên. Ngồi yên để trở thành vô tri vô giác như gỗ đá là sai. “Tham” là chúng ta tham cứu, tìm hiểu vấn đề gì để thực tập việc đó.

Mười pháp tăng thượng

Thích Nguyên Hùng.   Xem: 5532 . Ngày: 15/12/2016

Mười pháp tăng thượng này là yếu tố giúp cư sĩ Cấp Cô Độc vượt thắng được cơn đau trong một lần bệnh nặng nằm liệt giường, khiến cho ông có thể ngồi dậy được để hầu chuyện với Tôn giả Xá-lợi-phất

Tư tưởng Tịnh độ & tha lực

Phan Minh Đức.   Xem: 6204 . Ngày: 15/12/2016

Vào thời kỳ đầu của Phật giáo Phát triển, yếu tố tha lực (Phật lực, Bồ-tát lực) được đề cập đến khá sớm trong kinh Na-tiên Tỳ-kheo. Kinh này xuất hiện vào khoảng thế kỷ thứ I (Tây lịch), sau đó được truyền sang Tích Lan và các nước Nam phương Phật giáo

Vài suy nghĩ về Pháp môn Niệm Phật & tông Tịnh Độ

Minh Hạnh Đức.   Xem: 5484 . Ngày: 15/12/2016

Pháp môn Niệm Phật đã có từ thời Phật Thích Ca tại thế. Trong kinh Tăng chi (phẩm Một pháp) ghi lại lời Đức Phật dạy như sau: “Có một pháp này, này các Tỳ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến nhất hướng, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn.

Tư tưởng triết học thực hành thánh thiện

Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên.   Xem: 7132 . Ngày: 04/09/2015

Thấy kẻ khác đau khổ mà anh có lòng thương xót, đó là tâm từ “ Phật Tánh” của anh thể hiện. · Thấy người may mắn, giàu sang hạnh phúc...mà bạn rất vui mừng cho họ, đó là thể hiện tấm lòng quảng đại thanh cao của bạn.

Xúc giác - Cội nguồn trí tuệ

Thường Huyễn.   Xem: 7480 . Ngày: 09/07/2015

Tất cả chúng ta tịnh hoá thân tâm trở thành những Tỳ-kheo, Sa-di[47] trong Tăng đoàn Phật giáo với mục đích chứng đạt được sự bình an. Vậy bình an thật sự là gì? Đức Thế Tôn bảo “bình an thật sự” không cách xa

Phật giáo và khủng hoảng thế giới

Chân Nguyên chuyển ngữ.   Xem: 8176 . Ngày: 07/06/2015

Tôi rất vinh dự được mời đọc bài diễn văn trong Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc lần thứ 12 này. Chủ đề của bài diễn văn hôm nay là “Phật giáo và Khủng hoảng Thế giới”.

25 lời Phật dạy làm thay đổi cuộc đời

Nguyễn Hoàng Nam.   Xem: 7191 . Ngày: 15/05/2015

Có rất nhiều những bài học tươi đẹp, chấn động và những bài học làm thay đổi cả cuộc đời, những câu nói được đọc mà tôi đã tiếp thu từ đạo Bụt. Ngày hôm nay, tôi muốn chia sẻ 25 bài học tươi đẹp đó đến các bạn.

Pháp trợ niệm của Đức Phật

Diệu Thể.   Xem: 7340 . Ngày: 21/04/2015

GN - Kinh tạng còn ghi lại khá nhiều trường hợp Đức Phật đích thân trợ niệm hoặc dạy các đệ tử đi trợ niệm cho người bệnh hoặc người sắp lâm chung.

Bờ Bên Kia

Lê Huy Trứ.   Xem: 8538 . Ngày: 16/04/2015

Chúng sinh kể cả nhân loại trên Tam Giới, trong cõi Ta Bà, không nhất thiết chỉ có người quy y đạo Phật mới có Tri Kiến Phật.

Phải làm sao để chồng cho phép tôi đi chùa?

Tổ Tư vấn Báo Giác Ngộ.   Xem: 8200 . Ngày: 14/04/2015

GN - Việc dành quá nhiều thời gian cho chùa mà bỏ bê việc nhà, hay xong lễ rồi mà còn nấn ná cà kê ở chùa quá lâu, nếu không xảy ra thị phi thì cũng khiến cho vợ (chồng, con cái) ở nhà chờ đợi, trông ngóng rồi nảy sinh nghi ngờ, bực bội.

Một ngày, một năm & một đời tốt đẹp

Hòa thượng Giác Toàn.   Xem: 7518 . Ngày: 14/01/2015

GN - Thường vào dịp cuối và đầu năm mới, theo tập tục trong dân gian, người ta thường xem chọn ngày lành tháng tốt để bắt đầu một công việc, xuất hành, cúng tế, khai trương…

Đ12C

NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo về Lễ Khánh thành Di tích Tổ sư Minh Đăng Quang đắc đạo

Di tích Đắc đạo Tổ sư Minh Đăng Quang tại Mũi Nai, Hà Tiên là dấu tích kỷ niệm, nơi mà hơn 70 năm trước đức Tổ sư Minh Đăng Quang thiền định và chứng ngộ lý pháp “Thuyền Bát-nhã”. Vì thế, đối với Tăng Ni và Phật tử hệ phái Khất sĩ đây được xem là một dấu ấn lịch sử rất quan trọng và thiêng liêng.

Thông báo ôn thi vào Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM khóa XVII

THÔNG BÁO V/v tổ chức ôn thi vào Học viện Khóa XVII

Thư mời viết bài hội thảo “NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN: Những đóng góp cho Đạo Pháp - Dân tộc và các giá trị kế thừa”

Thư mời viết bài hội thảo “NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN: Những đóng góp cho Đạo Pháp - Dân tộc và các giá trị kế thừa”

Thông báo Khóa tu Truyền thống trực tuyến Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Tân Sửu 2021

Do tình hình dịch bệnh Covid - 19 đang diễn ra phức tạp trên cả nước nên Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2021 sẽ tổ chức trực tuyến. Ban tổ chức kính thông báo đến Chư Tôn đức và quý Phật tử thời khóa tu học như sau.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ