Trang chủ > Đức Tổ Sư > Chơn Lý

Nguồn Đạo lý

NT. Tuyết Liên (chuyển thơ).   Xem: 96 . Ngày: 22/04/2022

Cù lao nổi giữa biển sông Chạy xa dài đã biến thành lộ đi Đường ấy do duyên hợp khi Nước đất bồi đắp có từ biển sông

Võ Trụ Quan

NT. Tuyết Liên (chuyển thơ).   Xem: 132 . Ngày: 22/04/2022

Thể của võ trụ mênh mông Tối đen vắng lặng không cùng bao la Như vỏ trái lựu cực to Bên trong chứa hạt ví như địa cầu Không ai biết nó tới đâu Vì muôn loại thảy trong bầu càn khôn

Con Sư Tử

NT. Tuyết Liên (chuyển thơ).   Xem: 152 . Ngày: 22/04/2022

Xứ Ấn Độ thuở xa xưa Dưới chân Hy Mã Lạp Sơn kiêu hùng Sông Hằng nước chảy xuôi dòng Bên cạnh có một đám rừng rậm hoang. Có con sư tử lông vàng Thân hình to lớn dị thường uy phong Sư tử cai quản khu rừng Cả thảy muôn thú phục tùng sư vương

Trường Đạo Lý

NT. Tuyết Liên (chuyển thơ).   Xem: 100 . Ngày: 29/04/2022

Thuở xưa có một xóm nghèo Con trẻ đông đúc gieo neo tháng ngày Cha mẹ bận kế sinh nhai Nên cũng ít học không ai biết gì

Chơn lý Đạo Phật

NT. Tuyết Liên (chuyển thơ).   Xem: 276 . Ngày: 22/05/2022

Thuở xưa sử sách còn lưu Đời nhà Đường vua Thái Tông bên Tàu Tính từ Phật lịch về sau Hơn ngàn năm lẽ có ngài Huyền Trang Sang xứ Ấn học đạo vàng Thọ giáo với đức Giới Hiền luận sư.

Vị hung thần

NT. Tuyết Liên (chuyển thơ).   Xem: 248 . Ngày: 04/05/2022

Một hôm có vị hung thần To lớn xấu xí vô cùng hung hăng Tài hay trí giỏi nghênh ngang Mưu cao phép lạ bạo tàn vô song. Đến hỏi vị khất sĩ rằng “Sao ông mê tín, tin xằng vu vơ Trời Phật là gì ở đâu? Mà ông tin tưởng tu theo ích gì.

Đại thừa giáo

NT. Tuyết Liên (chuyển thơ).   Xem: 260 . Ngày: 04/05/2022

Chúng ta muốn biết tiểu thừa Ta hãy xem xét tiểu thừa trước khi Phật sanh tiền Ưu Ba Li Thợ cạo kém học được đi tu hành. Tuy kém học Ngài chí thành Chuyên về giới luật trì hành rất nghiêm Với Ngài giới luật trước tiên Là nền tảng đạo vững bền dài lâu.

Tu và Nghiệp

NT. Tuyết Liên (chuyển thơ).   Xem: 324 . Ngày: 27/05/2022

Đành rằng sự thật hiển nhiên Người tu là phải dứt duyên hồng trần Thân khẩu ý phải tịnh thanh Không nên tích trử các hành ác duyên.

Vô lượng Cam Lộ

NT. Tuyết Liên (chuyển thơ).   Xem: 236 . Ngày: 09/06/2022

Vô Lượng Cam Lộ Như Lai A Di Đà Phật đức Ngài hiện thân. Phật Di Đà có ba tên Vô Lượng Quang ánh hào quang sáng lòa. Vô Lượng Thọ sống lâu xa Cam Lộ Vương A Di Đà Như Lai.

Quan Thế Âm

NT. Tuyết Liên (chuyển thơ).   Xem: 204 . Ngày: 11/06/2022

Quan Thế Âm có nghĩa là Quán xét sự thế tối tăm cuộc đời Tức là trí huệ rạng ngời Từ bi Bồ tát vào đời độ sanh. Nên gọi Đại bi Quán Âm Quán xét sự khổ khởi tâm bi từ Trí huệ nhìn thấu khổ đời Mới phát bi nguyện độ đời Quan Âm.

Đời đạo đức

NT. Tuyết Liên (chuyển thơ).   Xem: 148 . Ngày: 02/07/2022

Thuở xưa lúc quả địa cầu Mới nổi thì các cù lao hình thành Đất ấy của nước lóng sanh Nước do không khí mây mưa tạo thành Thú người từ đất nước sanh Thế mà họ lại chia giành với nhau. Chủ tớ mua bán đổi trao Đến đổi thế giới địa cầu bể tan.

Chơn lý Đi học

NT. Tuyết Liên (chuyển thơ).   Xem: 168 . Ngày: 02/07/2022

​Xưa có gia đình đông con Hai ba chục đứa đủ tròn đông vui Ông bà cha mẹ tính rồi Phải cho đi học nhờ nơi bạn thầy. Ở nhà ỷ lại không hay Liền đem chúng nó gởi ngay vào trường.

Đại Thái Thức

NT. Tuyết Liên (chuyển thơ).   Xem: 120 . Ngày: 02/07/2022

Khi xưa thuở Phật sanh tiền Đệ tử Ngài, Mục Kiền Liên tu hành Là vị đệ tử thời danh Hoa dịch Đại Thái Thức, tên của Ngài Mục Kiền Liên bậc trí tài Tâm thanh tịnh sáu thông nầy hiện ra

Chơn Lý Địa Tạng

NT. Tuyết Liên (chuyển thơ).   Xem: 92 . Ngày: 05/07/2022

Thuở đời quá khứ lâu xa Có đấng đại giác tên là Như Lai Sư Tử Vạn Hạnh[1] ra đời Ba hai (32) tướng tốt, tám mươi tùy hình

Chơn Lý 1 Võ Trụ Quan

Tổ sư Minh Đăng Quang.   Xem: 20802 . Ngày: 08/03/2016

VÕ TRỤ là cái thể rộng lớn, tối đen, tự nhiên vắng lặng, đứng vững mãi mãi; tựa như vỏ trái lựu cực to, trong ấy có những quả địa cầu lơ lửng như hột lựu nhỏ.

Chơn Lý 2 - Ngũ Uẩn

Tổ sư Minh Đăng Quang.   Xem: 10659 . Ngày: 15/04/2014

Ngũ uẩn hay ngũ ấm là năm pháp cái trong võ trụ. Mỗi vật chi trên thế gian này, dầu có hình tướng, dầu không hình tướng, đều thuộc về những chi tiết của ngũ uẩn cả. Năm pháp cái ấy là:

Chơn Lý 3 - Lục Căn

Tổ sư Minh Đăng Quang.   Xem: 8994 . Ngày: 17/04/2014

Quả địa cầu là một làn hơi đặc, nổi tròn, hết nổi đến xẹp. Quả địa cầu là đất, nước, lửa, gió; khi mới nổi không có cỏ, cây, thú, người, Trời, Phật. Trước hết cái ấm của tứ đại sanh ra cỏ, cây, thú.

Chơn Lý 4 - Thập Nhị Nhơn Duyên

Tổ sư Minh Đăng Quang.   Xem: 8099 . Ngày: 15/04/2014

NHƠN DUYÊN sanh ra cõi đời, có mười hai pháp, hằng chuyền níu nhau mãi, do đó chúng sanh mới có, mới khổ, và rồi sau khi, có khổ là tấn hóa hay tiêu diệt.

Chơn Lý 5 - Bát Chánh Đạo

Tổ sư Minh Đăng Quang.   Xem: 7941 . Ngày: 15/04/2014

BÁT CHÁNH ĐẠO tức là tám cách hành đạo, theo lẽ chánh của bậc thánh nhân, cũng kêu là bát thánh đạo, là pháp tự độ độ tha, sống chung với tất cả, để cùng đưa nhau lên đến nơi cùng tột là Niết-bàn.

Chơn Lý 6 - Có Và Không

Tổ sư Minh Đăng Quang.   Xem: 8775 . Ngày: 15/04/2014

Các pháp là gồm cả sự làm, lời nói, ý tưởng, tình thọ, trí hóa, các sự thay đổi, cử động, tác dụng, giáo lý v.v… Vạn vật, chúng sanh và các pháp, là cái có ở trong cái không

Chơn Lý 7 - Sanh và Tử

Tổ sư Minh Đăng Quang.   Xem: 8353 . Ngày: 15/04/2014

1.- Vấn: Cái gì là chúng sanh? Đáp: Cái biết là chúng sanh. 2.- V: Cái gì sống chết? Đ: Cái biết sống chết.

Chơn Lý 8 - Nam và Nữ

Tổ sư Minh Đăng Quang.   Xem: 8776 . Ngày: 15/04/2014

1.- Quán xét về sự sanh sống của loài người, thì chúng ta nhận thấy rằng: Tiếng nhơn người là một danh từ chỉ cho sự hành vi của sắc thân, có chứa lòng nhơn ái. Nên gọi người là gồm cả thân và tâm.

Chơn Lý 9 - Chánh Đẳng Chánh Giác

Tổ sư Minh Đăng Quang.   Xem: 6703 . Ngày: 15/04/2014

CHÁNH nghĩa là PHẢI! CHƠN nghĩa là THẬT không giả dối! ĐẲNG nghĩa là thứ bực, thứ tự, bè phe, bằng nhau! GIÁC nghĩa là tỉnh, biết, cáo phát ra, ngủ dậy!

Chơn Lý 10 - Công Lý Võ Trụ

Tổ sư Minh Đăng Quang.   Xem: 8154 . Ngày: 17/04/2014

Công lý cũng tức là chơn lý, hay lẽ chánh đẳng chánh giác trung đạo dung hòa của võ trụ. Công lý nghĩa là lẽ không thêm, không bớt, bằng nhau, đạo lý rất công bằng không chênh lệch thiên tư về mặt nào.

Chơn Lý 12 - Khất Sĩ

Tổ sư Minh Đăng Quang.   Xem: 7959 . Ngày: 15/04/2014

KHẤT SĨ là học trò khó đi xin ăn để tu học. Khất sĩ là cái sống của chơn lý võ trụ, mà tất cả chúng sanh đều là học trò cả thảy.

Đ1234C

NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo ôn thi vào Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM khóa XVII

THÔNG BÁO V/v tổ chức ôn thi vào Học viện Khóa XVII

Thư mời viết bài hội thảo “NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN: Những đóng góp cho Đạo Pháp - Dân tộc và các giá trị kế thừa”

Thư mời viết bài hội thảo “NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN: Những đóng góp cho Đạo Pháp - Dân tộc và các giá trị kế thừa”

Thông báo Khóa tu Truyền thống trực tuyến Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Tân Sửu 2021

Do tình hình dịch bệnh Covid - 19 đang diễn ra phức tạp trên cả nước nên Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2021 sẽ tổ chức trực tuyến. Ban tổ chức kính thông báo đến Chư Tôn đức và quý Phật tử thời khóa tu học như sau.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

Thông báo lớp giáo lý trực tuyến Chùa Thuận Phước

Do tình hình dịch bệnh hiện nay nên không thể tập trung đông người, vì muốn chia sẻ Phật pháp đến quý Phật tử gần xa, nên Ni sư Tuệ Liên - Giảng sư Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, Cố vấn Trụ trì chùa Thuận Phước (Long An) và Sư cô Nghiêm Liên - Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, Trụ trì Chùa Thuận Phước đã tổ chức tụng kinh, thuyết giảng Phật pháp trực tuyến.

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

Chơn Lý

Bộ Chơn Lý do Tổ sư Minh Đăng Quang biên soạn được hầu hết các bậc trí thức khi nhận ra giá trị đều nói rằng kho Pháp bảo quý báu vô giá trong vũ trụ, ngoài bậc Phật, Bồ-tát ra đều là những kẻ rờ mó bên ngoài. Nay đức Ngài có chìa khóa và đã mở được cửa, và chính những quyển Chơn Lý triết lý này là những vật báu trong kho ấy.

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ