Trang chủ > Đức Tổ Sư > Chơn Lý

Võ Trụ Quan

Tác giả: NT. Tuyết Liên (chuyển thơ).  
Xem: 194 . Đăng: 22/04/2022In ấn

 

 

Võ Trụ Quan

 

 

 

VÕ TRỤ QUAN

                                   

I. THỂ CỦA VÕ TRỤ

Thể của võ trụ mênh mông

Tối đen vắng lặng không cùng bao la

Như vỏ trái lựu cực to

Bên trong chứa hạt ví như địa cầu

Không ai biết nó tới đâu

Vì muôn loại thảy trong bầu càn khôn

Kẻ gọi nó là cái không

Hay vô minh là bởi không biết rành

Muôn loài vạn vật hóa sanh

Cái chi cũng giống như hình trứng thôi

Từ trứng nhỏ đến trứng to

Cho nên các tướng nhỏ to đều tròn

Cái tròn khi bể thì vuông

Cái vuông rồi sẽ đổi khuôn hình tròn.

Cái trứng cái trái mọi loài

Cái thai, hột giống, địa cầu .v.v…

Tròn tròn là cái tướng chung

Võ trụ, vạn vật thảy chung hình tròn.

Cái lẽ tròn là không còn

Các điều khổ nạn, người còn gọi tên

Là thiện, là mỹ, là chơn

Tròn là đạo quả lý chơn muôn loài.

Dầu kẻ dốt học bực nào

Hằng giữ tròn trịa thế nào thành công.

Những quả địa cầu bên trong

Không có số đếm, cũng không đo lường.

Cái lớn, cái nhỏ không thường

Cái tan, cái nổi, không lường, không biên.

Bề ngoài ngó vào hiển nhiên

Như bọt nước lớn có nhiều cù lao

Gọi trái đất cũng không sao

Có những thung lủng núi cao khe ngòi.

Gọi trứng, viên đạn cũng xong

Đất nước lửa gió hợp thành mà nên

Ta không thể nói luận bàn

Từ đâu mà có hàm tàng từ đâu.

 

II. NHƠN DUYÊN CỦA MỖI QUẢ ĐỊA CẦU

Chúng ta đã rõ từ đầu

Thể của võ trụ một bầu tối đen

Bao la vô cực diệu huyền

Trong ấy hàm chứa vô biên địa cầu

Đem hai cái so sánh nhau

Võ trụ đối với địa cầu khác xa

Cái cực nhỏ, cái cực to

Như sự sống chúng ta so địa cầu

Tàn tiêu sanh hóa mặc dầu

Thành trụ hoại diệt vẫn câu sự thường

Nhơn duyên sanh hóa khôn lường

Cái không cái có vẫn thường đổi thay

Từ không sẳn chứa có ngay

Không đây ngoài khí không hay luận bàn

Không lý có sự rõ ràng

Không hai, không một hàm tàng với nhau.

Tứ đại hòa hợp cùng nhau

Làm nên cái có địa cầu nhơn sanh.

Kìa như trong không có hơi

Trong hơi có nước, nước thời đất sanh

Trong đất có lửa nương sanh

Trong lửa có gió, gió thành từ hơi.

Bốn thứ ấy có khắp nơi

Nương nhau mà có không rời có không

Cái CÓ ở trong cái KHÔNG

Cái KHÔNG trong cái tự nhiên bình thường

Tự nhiên là hết luận bàn

Đó là về sự lý cần hiểu thêm.

Địa cầu nổ xẹp hoàn không

Chỉ còn một lớp dầy trong một dề

Có chất nhão, nước và hơi

Có lẫn đất nên lâu ngày lóng sanh

Hơi nhẹ nên bay lên trên

Nước ở chặn giữa dưới trên mấy tầng

Nóng cũ mất, nóng mới sanh

Đất càng dẻ, lửa bịt hầm cháy lên

Lửa nóng hơi bốc mạnh lên

Vẹt nước đất dản ra nên cuốn tròn.

Như ống chấm bọt xà bông

Thổi hơi vẹt chất xà bông cuốn tròn

Làm thành bọt bóng bay lên

Ta liên tưởng sự thành nên địa cầu.

Trong ruột mỗi quả địa cầu

Tối đen, lửa cháy cuộn nhào bên trong

Kế đất cháy nhão phủ quanh

Ngoài đất cháy cứng nên thành sắt gan

Ngoài nữa là đất mát mềm

Trên là nước chảy các miền thông lưu

Gió như hơi quả địa cầu

Trở thành lớp khí trong bầu không gian.

Địa cầu không cụng bể tan

Nhờ làn hơi khí cách ngăn bên ngoài.

Địa cầu bay được không rơi

Là bởi sức nóng cuộn thời bên trong

Từ đó cứ mãi xoay vòng

Đông qua tây lại lăn không lúc dừng.

Địa cầu tan nổi không ngừng

Lâu mau lớn nhỏ không chừng theo duyên.

Nào ai biết được hiện tiền

Lên hay xuống số lượng đang vận hành

Bởi chúng ta là vi trùng

Mong manh chết yểu khó mong tận tường.

Không gian thời gian vô biên

Trong bầu vũ trụ tam thiên diệu vời.

 

III. HÌNH THỂ CỦA QUẢ ĐỊA CẦU

Hình thể của quả địa cầu

Tròn như cái trái đuôi đầu khó phân

 a. Ban sơ tròn dẹp tượng dần

 b. Về sau hơi lửa mạnh lần thổi lên

Hình tròn tựa thể trái cam

c. Sau rốt lửa nóng càng ăn khuyết dần

Chân nở đầu tóp ví von

Hình giống như cái trứng trong con gà.

Địa cầu giống hình người ta

Tựa như đứa trẻ khi còn trong thai

Trung tim nồi lửa cháy hoài

Lỗ trống là bụng sắt là xương gân

Đất như thịt, cây như da

Nước như máu, thú người là ký sinh (rận chí).

Hơi là khí thở trong lành

Mặt nước là mắt, đất vành là tai

Hương cỏ mũi, lưỡi vị cây

Chơn tay là thú, ý hay là người

Trời là cái trí cao vời

Phật là cái giác ngộ rồi sự xong.

Sự rung động lời cảm thông

Thay đổi xoay chuyển như công việc làm.

Núi lửa có chất ôn nham

Như là phẩn, sông suối làm mồ hôi.

Biển to nước tiểu luân hồi

Đầu cao như núi, rừng thời như thân.

Ruộng bãi được ví như chân

Cỏ cây lông tóc khắp trong hoàn cầu.

 

IV. ÁNH SÁNG CỦA QUẢ ĐỊA CẦU

Ánh sáng của quả địa cầu

Là do nhật nguyệt tinh hà vây quanh

Mặt trời hơi nóng hình thành

Nồi lửa trong ruột địa cầu bốc ra

Gom khối lại nhẹ và xa

Mặt trăng hơi đất nước mà thành nên.

Mặt trăng nặng và gần hơn

Nữa đen hơi đất, trắng là hơi mây

Đốm đen trong vòng trắng này

Chính là hơi đất cù lao hình thành.

Sao tinh ánh sáng lung linh

Ánh sáng của các hành tinh xa vời

Của địa cầu khác bền dài

Hào quang của núi sáng này thì lâu

Người thú cây cỏ rất mau

Khi không, khi có khác nhau không thường.

Thân sống thì lửa vẫn còn

Thân chết lửa tắt không còn tinh quang.

Với bậc thanh tịnh tâm an

Trí lành ánh sáng trụ trên đỉnh đầu

Tâm xao động không thấy đâu

Có lửa có sống có màu sắc xinh

Có tướng hình sống biết linh

Tạm miêu tả cái tướng hình hào quang.

Bạch đạo là đường mặt trăng

Xoay vòng quanh lệch phần trên địa cầu.

Xích đạo là đường mặt trời

Lằn xoay chuyển lệch hai phần dưới sâu.

 

 V. MIẾNG ĐẤT ĐẦU TIÊN TRÊN QUẢ ĐỊA CẦU

Phía tây bắc quả địa cầu

Lửa lên không tới nước hầu đóng băng.

Đông nam địa cầu lửa ăn

Khuyết mỏng, nước lỏng lại năng hở mòn

Xì ra lửa, chất ôn nham

Thành núi lửa hoạt động thường đó đây.

Đã nói quả cầu hiện nay

Đầu nhọn đuôi lớn khác chi trứng gà

Lửa như lòng đỏ trứng gà

Nằm tại vị trí chính là đông nam

Nên người quen gọi với tên

Thiên đường tây bắc, đông nam ngục hành

Trung tim quả đất hình thành

Tại xứ Ấn Độ lửa ngầm bên trong

Rún là Hy Mã Lạp Sơn

Có trung ương, có tứ phương rõ ràng.

Lúc đầu nước bao phủ tràn

Địa cầu như cái quả bằng thủy tinh

Lửa trong ruột thổi mạnh lên

Lửa vẹt đá đất mọc thành cù lao

Miếng đất đầu tiên mọc cao

Làm thành Hy Mã Lạp cao ngất trời

Tám ngàn tám trăm bốn mươi (mét)

Kêu là núi chúa hay cây diêm phù

Cột thế giới, rún địa cầu

Rể nó bao kín địa cầu các nơi

Ấn Độ miếng đất đầu tiên

Trung tâm thế giới phát sanh con người.

Cỏ cây đất nước Phật trời

Kêu là rún đạo nơi đây hình thành

Cổ nhân xưa vượn khỉ sanh

Giàu lòng gia tộc sản sinh bầy đàn

Cất nhà ổ ở trên ngàn

Là một loại thú đầy tràn lòng nhơn.

Cù lao Ấn Độ nổi lên

Năm trăm năm có thú sinh hoạt rồi

Ngàn năm sau có loài người

Hai ngàn năm có hạng trời cao hơn

Ba ngàn năm Phật hiện tiền

Là sự tiến hóa theo duyên địa cầu.

 

VI. SỰ TIẾN HÓA CỦA NHÂN LOẠI TRÊN QUẢ ĐỊA CẦU

Mỗi địa cầu có cỏ cây

Thú người trời Phật từ đây hình thành.

a. Thời kỳ nhất cỏ cây sanh

b. Thời kỳ hai thú người sanh rất nhiều

c. Thời kỳ ba Phật trời nhiều

Sự sanh trưởng theo chu kỳ tăng thêm.

Quả địa cầu lúc đầu tiên

Đất nước lửa gió nổi lên đủ đầy

Gọi là SANH tên gọi hay

Cỏ cây thú tiến hóa đầy HÓA sanh

Người trời bỏ ác theo lành

Theo vật chất bỏ tinh thần TÀN không

Sau rốt địa cầu tắt hơi

Tắt lửa, nổ xẹp đến hồi diệt TIÊU.

Chết một thời gian đủ lâu

Nước đất lóng, lửa gió câu ấm lần

Sống lại nổi lên lần lần

Cứ vẫn mãi thế xoay vần có không.

Trời là lớp trên tỏ thông

Chỉ hạng người sáng thiện lành trên cao.

Bậc đã trong sạch thanh cao

Không trở lại cảnh thú người tội nhân.

Sau khi đã bỏ cõi trần

Như trò lên lớp sau lần thi xong

Như người lớn đã lão thông

Không còn trở lại cảnh đồng trẻ con

Phật bậc sáng suốt hoàn toàn

Học thi đậu đã đến hồi nghĩ ngơi

Sự thành công rốt ráo rồi

Yên vui hơn hết sự đời tròn xong.

Không còn thối đọa lao lung

Vĩnh viễn an trụ thung dung niết bàn

Trời Phật là vẫn còn đang

Là nhân loại, nhưng đến hàng siêu nhân        

 a. Người là biểu thị lòng nhân

Nhân từ, nhân đức, nhân hành thiện lương

Người mà trọn vẹn tiếng nhân

Giữ giới không sát làm gương gia đình.

b. Trời bậc trí xã hội lành

 c. Phật chính là bậc tâm lành chúng sanh.

Người trời Phật là chữ tên

Lấy theo đạo lý đặt tên việc làm

Nhắc người làm đúng theo danh

Dầu sống hay chết cũng thành công cao

Thân gia đình thiện thanh cao

Khi chết bỏ xác đi vào đường mê

Còn luyến ái cố chấp nê

Còn luân hồi bởi trí chưa đủ đầy.

Trí xã hội đi đó đây

Thiện rộng lớn, ơn nghĩa nầy rồi xong.

Trừ Phật tâm cả chúng sanh

Bậc già cứng chắc tâm không hoàn toàn

Sống chết tốt đẹp vẹn an

Chẳng đi, chẳng đến niết bàn nghĩ ngơi.

Bậc vĩnh viễn chẳng luân hồi

Như hạt giống tốt để đời mai sau.

 

VII. SAU KHI QUẢ ĐỊA CẦU TAN HOẠI

Cái không sự sống dạt dào

Khí thủy địa hỏa cũng đâu khác gì

Cỏ cây thú người cũng y

Trời Phật sự sống diệu kỳ rốt sau.

Sự tiến hóa thấp lên cao

Là sự sống biết dồi trau tâm hành.

Từ khi địa cầu hình thành

Đến khi tan hoại các hành hoàn không

Cỏ cây người thú tiêu vong

Phật trời vẫn mãi còn trong cuộc đời

Trời nhập thai sanh khắp nơi

Phật tâm bền vững thảnh thơi thanh nhàn.

Như cây bật gốc chết ngang

Trái già hột chín vẫn đang để đời

Trái già phải trồng kịp thời

Kỳ dư non nhỏ sâu thời hoại hư

Thức sống người cũng y như

Chín là tròn trịa, già như thiện lành.

Non nớt là sự tham ganh

Nhỏ hẹp ích kỷ  thúi sâu gian tà

Khi cây ngả thì quả già

Trái thật chín có được là bao nhiêu

Trái lại non nhỏ rất nhiều

Còn như sâu thúi hoại tiêu trước rồi

Thức biết sống thật là tôi

Há chẳng nuôi nó hơn hồi nuôi thân.

Nó ăn cái thiện cái chân

Việc làm như vỏ thịt cơm lời lành

Cái ý tốt ngòi mộng sanh

Trau dồi thân khẩu ý lành nuôi cây

Dưỡng hột giống tạo cái ta

Sanh ra cái biết mới là sống vui

Cái biết sống để đời đời

Còn trời và Phật là người tiên sanh

Tấn hóa trước, kinh nghiệm rành

Cho nên khi sống tịnh thanh núi rừng

Chết đi các Ngài cũng gần

Ở nơi chỗ vắng núi rừng tịnh an.

Xa lánh cõi ác sân tham

Si mê thấp kém, trẻ con ác tà.

Vì lòng từ nên các Ngài

Vào lại cõi thế dạy người tu thân

Lúc mệt yên nghĩ dưỡng thần

Và để tấn đức hưởng phần vui an

Khi đi giáo hóa trần gian

Là chư Bồ tát hiện đang độ đời

Con đường biết sống từ nơi

Tứ đại cây cỏ thú người tiến lên

Trời tới Phật là đạo bền

Từ không sống biết tiến lên lần lần

Đến có sống biết trong trần

Từng giai đoạn tích lủy dần nhiều hơn

Một ngày, một tháng một năm

Trăm ngàn năm và mãi trong cuộc đời.

Càng tu bổ càng trau dồi

Càng vui đẹp càng sống đời quý thay.

 

VIII. CHÚNG SANH TRONG VÕ TRỤ

Muôn loài có sự sống dài

Thú người cây cỏ còn trong luân hồi

Sanh đi sanh lại hoài hoài

Trời còn trở lại đồng loài chúng sanh

Phật còn thân cũng chúng sanh

Diệt độ bỏ xác viên thành Như lai

Đó là nói về sắc thân

Bằng luận rốt ráo đúng danh đúng từ

Phật là chúng sanh chơn như

Sống với cái thức, giác, như đời đời.

Người khi đã đến bậc trời

Còn sự thay đổi chưa rời tử sanh.

Nếu nói rộng thì chúng sanh

Năm đại [1] có sống biến sanh muôn loài

Nếu ngũ đại chết diệt ngay

Xương thịt chẳng có, thú người đều không.

Quán kỹ các loại chúng sanh

Loại đã sanh, loại đang sanh trong đời.

Loại sống một phút một ngày

Loại sống vĩnh viễn muôn đời ngàn năm.

Trong không, trong khí, trong thân,

Trên đất, trong nước .v.v.. từng loài

Đều có sự sống đổi thay

Cảnh nào giới nấy khác sai không lường

Thường thì các cái đều nương

Sau ăn cái trước và đương hình thành

Cỏ cây nương đất mà sanh

Ăn đất mà sống tương sanh các loài.

Thú ăn cỏ cây trưởng thành

Từ thú sắp xuống vô tình, vô tri

Loài người sắp lên hữu tri

Biết thương, biết thiện sống vì nhân sanh.

 

IX. CÁI TA TRONG VÕ TRỤ

Từ thuở tứ đại vận hành

Địa cầu sắp nổi phân thành âm dương

Dung hòa nóng lạnh hổ tương

Tứ đại từ đó pháp nương mà thành.

Mầm sống sẳn có phát sanh

Cũng lại từ đó sản sanh muôn loài.

Đất sanh cỏ, cỏ sanh cây

Cây cỏ có sống, như vầy đặt tên

Nầy là thọ cảm thức duyên

Để dể hiểu gọi tên là cái ta.

Lúc làm cây cỏ cái ta

Nương đất mà sống đất là mẹ sanh

Cây chịu ơn đất trưởng thành

Con hành hạ mẹ để mình lớn lên.

Kịp lúc tiến hóa hữu tình

Cây hóa sâu bướm, thọ sanh tưởng nầy

Lúc đó cái ta ăn cây

Chịu ơn cây cỏ thân nầy tiến lên.

Lần lượt tiến hóa theo duyên

Từ máy cựa đến thú hành, chim bay.

Ta hành hạ biết bao loài

Lúc mang thân thú thân người nhiều năm

Giết hại bao nhiêu chúng sanh

Từ tưởng ấm đến khi hành ấm sanh.

Giờ đến được lớp nhân lành

Xét lại nhiều kiếp sát sanh muôn loài

Đồng hành vạn ức họa may

Chỉ còn sống sót một vài người thôi.

Hôm nay tỉnh trí ra rồi

Lương tri dằn dặt trả vay cách nào.

Bao kiếp ác hung ra sao

Cái may sống sót làm sao trả đền.

Khi xưa tăm tối đã đành

Ngày nay tỉnh ngộ phải tầm nẻo ra

Biết tránh nhân quả rầy rà

Dạy nuôi em nhỏ phận là đàn anh.

Võ trụ như bà mẹ sanh

Chúng ta những kẻ sống chung bầu trời

Con chung tạo hóa khắp nơi

Ta được thân người là kẻ đàn anh

Ỷ mạnh hiếp yếu sao đành

Có thức trí phải biết sanh sống hiền.

Đừng ỷ sanh trước đi trên

Sát hại sanh loại bất nhân vô cùng.

Ta lẽ nào lấy cái hung

Cái gian làm lớn vô cùng xấu xa

Ai sanh trước phải hiền hòa

Sanh sau tăm tối chắc là ngu hơn.

Sống vô nhân, sống phi nhân

Với mớ tội lỗi, mặc ăn nói làm

Tội nhiều như cát sông Hằng

Làm sao xứng đáng mình là đàn anh.

Muốn sống thì đừng sát sanh

Ta với tất cả chung cùng với nhau

Một lẽ sống nghĩa đồng bào

Ta giết hại là tuyệt giao với người.

Hãy thực thi lòng nhân ngay

Tha thứ tất cả muôn loài sống chung

Nếu ta lỗi đạo sống chung

Trái nhịp tiến hóa vô cùng hại thay.

Như thế đối với muôn loài

Cảm thấy trống vắng không ai muốn gần

Tưởng như ngoại vật lạnh lùng

Trống trải khác biệt vô cùng bơ vơ

Võ trụ ra tuồng tởm kinh

Trước sự quá ác lạnh lùng của ta

Hãy sống cách sống chan hòa

Hãy học hiểu để thấy ra con đường

Chơn lý cách sống diệu phương

Cái ta biết sống nên thường an vui.

 

X. CHƠN LÝ CỦA VÕ TRỤ

Chúng sanh đã tiến cao rồi

Từ đáy địa ngục đến nơi niết bàn

Do duyên chuyền níu hàm tàng

Không sanh ra có vẫn đang vận hành.

Mượn vật chất để nuôi tâm

Còn thân trả lại tử sanh luân hồi

Đời kiếp không thiếu, không dư

Phật thánh chẳng đầy, sanh chúng chẳng lưng.

Trải bao số kiếp không cùng

Bao lâu cũng vậy luật chung cuộc đời

Võ trụ bao la rộng khơi

Như tuồng sắp đặt có rồi hoàn không.

Kìa như sắc ấm mênh mông

Đất nước lửa gió thọ sanh muôn loài.

Đất sanh nhựa chỉ nối dài

Đất nước sanh cỏ các loài hóa sanh

Cỏ cây có hột hình thành

Thú có giống tinh ba sanh nối truyền

Cỏ sanh thú, thú sanh người

Người trời đến Phật vô cùng vô biên

Cây sanh trái là tự nhiên

Cỏ sanh hoa sự biến thiên khôn lường

Có rồi có mãi sự thường

Từ không đến có, có rồi hườn không.

Thay qua đổi lại không cùng

Lửa từ trong ruột địa cầu lăn xoay

Vạn vật vô thường đổi thay

Có là tiến chớ không hay thụt lùi.

Vật chất đến tinh thần vui

Từ ác đến thiện, đến hồi chơn như.

Quán kỹ vật chất không hao

Tinh thần không chật ta mau tận tường

Sự có, lý không nhiều phương

Không là chắc chắn dẫu còn đổi thay

Cho nên tất cả ai ai

Nên giác  ngộ lẽ đổi thay vô thường

Không còn khổ não cùn đường

Vì ta đã rõ con đường tiến lên

Người có giác ngộ lý chơn

Mới biết đi đúng con đường tự nhiên

Đi tới cảnh giới cao trên

Cao siêu tốt đẹp bình yên đời đời

Gọi có ta sống yên vui

Lẽ sống ý nghĩa ta người sống chung

Mới là ích lợi sáng thông

Mới hết vọng động mê lầm nhiểu nhương

Không sở chấp mới tiến thường

Cái ta vô ngã con đường giác chơn ./.

 

[1]  Ngũ đại = Đất, nước, lửa, gió, không.

 

Tác giả: Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang

NT. Tuyết Liên chuyển thơ

 

-----oo0oo-----

Nguồn: www.daophatkhatsi.vn

BÀI LIÊN QUAN

Con Sư Tử  ( NT. Tuyết Liên (chuyển thơ) , 216 xem)

Nguồn Đạo lý  ( NT. Tuyết Liên (chuyển thơ) , 168 xem)

Chơn lý Thập nhị nhơn duyên  ( HT. Giác Toàn , 632 xem)

Sợ tội lỗi  ( NT. Tuyết Liên (chuyển thơ) , 520 xem)

Chư Phật  ( NT. Tuyết Liên (chuyển thơ) , 492 xem)

Ăn và sống  ( NT. Tuyết Liên (chuyển thơ) , 528 xem)

Hột giống  ( NT. Tuyết Liên (chuyển thơ) , 512 xem)

Đi Tu  ( NT. Tuyết Liên (chuyển thơ) , 540 xem)

Tông Giáo  ( NT. Tuyết Liên (chuyển thơ) , 684 xem)

Giác Ngộ  ( NT. Tuyết Liên (chuyển thơ) , 872 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo ôn thi vào Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM khóa XVII

THÔNG BÁO V/v tổ chức ôn thi vào Học viện Khóa XVII

Thư mời viết bài hội thảo “NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN: Những đóng góp cho Đạo Pháp - Dân tộc và các giá trị kế thừa”

Thư mời viết bài hội thảo “NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN: Những đóng góp cho Đạo Pháp - Dân tộc và các giá trị kế thừa”

Thông báo Khóa tu Truyền thống trực tuyến Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Tân Sửu 2021

Do tình hình dịch bệnh Covid - 19 đang diễn ra phức tạp trên cả nước nên Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2021 sẽ tổ chức trực tuyến. Ban tổ chức kính thông báo đến Chư Tôn đức và quý Phật tử thời khóa tu học như sau.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

Thông báo lớp giáo lý trực tuyến Chùa Thuận Phước

Do tình hình dịch bệnh hiện nay nên không thể tập trung đông người, vì muốn chia sẻ Phật pháp đến quý Phật tử gần xa, nên Ni sư Tuệ Liên - Giảng sư Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, Cố vấn Trụ trì chùa Thuận Phước (Long An) và Sư cô Nghiêm Liên - Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, Trụ trì Chùa Thuận Phước đã tổ chức tụng kinh, thuyết giảng Phật pháp trực tuyến.

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ