Trang chủ > Văn Hoá > An Cư

Lời giáo giới của Ni Trưởng

Tác giả: Ni trưởng Ngoạt Liên.  
Xem: 6703 . Đăng: 30/05/2014In ấn

Lời giáo giới của Ni trưởng Trụ Trì kiêm Hoá Chủ Trường hạ Ngọc Phương

 

Liên Tâm kính ghi

TX Ngọc Ninh - Phan Rang

 

Lời người ghi: Để tiếp dẫn hậu lai báo đền ân Phật, Quý Ni trưởng, Ni sư tại Tịnh xá Ngọc Phương và các Tịnh xá hai miền Trung - Nam góp công sức, tịnh tài, tịnh vật tổ chức Trường hạ tại Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương cho Ni chúng Hệ Phái Khất Sĩ tập trung an cư kiết hạ trong ba tháng để thúc liễm thân tâm, trau giồi giới đức, tấn tu Tam Vô Lậu Học.
Trong mùa an cư, chúng con đã được Quý Hoà Thượng, Thượng Toạ, Quý Ni trưởng, Ni sư, Sư Cô truyền trao kinh nghiệm tu tập và dạy dỗ chúng con nghiêm trì giới luật, nghiên tầm giáo lý để hiểu được ý nghĩa của kinh, ứng dụng vào đời sống tu học làm lợi mình, ích người. Trực tiếp giáo dưỡng chúng con hằng ngày, từng cử chỉ, từng lời nói, từng ý nghĩ, từng cách ăn, nết ở là Ni trưởng Trụ Trì kiêm Hoá Chủ Trường hạ Tịnh xá Ngọc Phương. Cảm niệm ân đức của Ni trưởng, chúng con kính ghi lại vài lời giáo giới của Ngài để chúng con mãi khắc ghi vào trong tâm khảm, lấy đó làm hành trang trên bước đường tu tập.

 

Mùa hạ năm nay, Ni chúng được hầu pháp Quý Hoà Thượng, Thượng Toạ, Quý Ni trưởng, Ni sư, Sư Cô rất nhiều và sự tu học của Ni chúng cũng có phần tiến bộ hơn những mùa hạ các năm trước. Tôi có lời tán dương và hôm nay có đôi lời nhắc nhở đại chúng.

Là người tu chúng ta cần giữ gìn thân tâm, trau giồi trí tánh, trước khi nói phải suy nghĩ, mỗi bước đi luôn niệm Phật. Sống trong chốn Già Lam phải giữ gìn oai nghi tế hạnh, để trước trang nghiêm tự thân, sau làm cho Phật tử phát tâm kính tin Tam Bảo.

Trường hạ Ngọc Phương, mặc dầu Tổ Thầy vắng bóng nhưng vẫn còn Quý Ni trưởng kế tục, giáo dưỡng đỡ nâng Ni chúng tu tập. Cũng như cha mẹ có nhiều con, một mai có qua đời thì tuần tự từ trên xuống dưới “quyền huynh thế phụ” mà giáo dưỡng dắt dìu nâng đỡ đàn em thơ dại.

Sư Tổ dạy chúng ta:

“Nên phải tập sống chung tu học,

Cái sống là phải sống chung.

Cái biết là phải học chung,

Cái linh là phải tu chung”.

Hồ Chủ Tịch cũng dạy toàn dân: “Đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công”. Sống đoàn kết là bảo vệ cho nhau, còn chia rẽ thì cô độc, một chiếc đũa thì có thể bẻ gãy dễ dàng, còn một bó đũa thì không thể bẻ gãy được. Ni chúng nên chung sống với nhau trong tinh thần lục hoà. Chúng ta sống đoàn kết có đời sống phạm hạnh, các hệ phái khác, các tôn giáo khác nhìn vào sẽ kính nể. Chúng ta xuất gia cạo tóc, mặc áo cà sa, ăn cơm Phật, ở nhà Phật, lãnh thọ giáo pháp của Phật, sống chung, tu chung, tương thân, tương trợ, đùm bọc nhau, trong tinh thần đoàn kết, hoà hợp còn hơn tình gia tộc. Chúng ta không được phước duyên sống trong thời Đức Phật nhưng có được Đức Tổ Sư sáng lập ra Hệ Phái Khất Sĩ nối truyền Thích Ca Chánh Pháp, bộ Chơn Lý là cốt tuỷ, là xương thịt của Tổ. Chúng ta phải lấy đó làm kim chỉ nam để làm ngọn đèn sáng soi từng khúc quanh, ngõ hẻm tối tăm, cho chúng ta thấy rõ lối đi mà không lầm đường lạc lối trên bước đường tu nhân học Phật. Đi tu ai cũng mong chứng thành Đạo quả, giải thoát sanh tử, cứu độ Cửu Huyền Thất Tổ cha mẹ hiện đời và nhiều đời, thoát khỏi cảnh u đồ tăm tối trong ba đường khổ, cứu giúp chúng sanh thoát khỏi cảnh khổ đau trong hiện tại mà sống an vui hạnh phúc thật sự, vì chúng sanh là quyến thuộc nhiều đời, nhiều kiếp của chúng ta. Phật Tử về chùa đọc Kinh điển nghe giảng pháp, tu Bát Quan Trai là có duyên lành với Phật Pháp, có duyên Thầy - Trò gặp gỡ nhau. Chúng ta nên giúp đỡ để họ thấy được đường chánh nẻo tà, siêng năng tu tập, để có được niềm vui trong cuộc sống hiện tại. Chư ni muốn báo đền ân Phật, ân Tổ thầy, thì phải làm biểu tượng đẹp cho chúng sanh noi gương, muốn giải thoát về cõi cao siêu Niết Bàn, chúng Ni cần trau tâm sửa tánh, diệt trừ tham, sân, si, phiền não. Tổ thầy có dạy: “Con người tham, sân, nóng giận là chấp nhận rắn độc ở trong người”. Chúng ta phải biết lên cõi Phật cõi Thánh, Thiên Đường hay đoạ ba đường ác ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục đều do tâm ý trong sạch, thanh cao, bao dung rộng rãi, hay nhơ bẩn uế trược đầy dẫy tham, sân, si. Lúc nào chúng ta cũng nên xem phiền não là thuốc độc, là lưỡi dao, nếu không diệt trừ thì chất độc sẽ thấm vào người, dao cắt đứt tay phải mất mạng hoặc bị thương tật. Tâm chứa tham, sân, si thì lu mờ không sáng suốt, làm việc gì cũng không đạt được kết quả thành công, làm việc gì cũng là ma sự, người mắt sáng thì xỏ được kim, người mù nhờ gậy để dò đường đi nước bước mà về đến nhà được an toàn, người tu nhờ giới luật mà vượt qua bao khổ nạn. Lướt sóng dữ, vượt gió nghiệp duyên mà xuôi thuyền đến bến bờ an vui giải thoát. Đời người chúng ta chỉ tính bằng hơi thở, thở ra mà không hít vào thì mất mạng. Thân này không phải là của ta, nếu là của ta thì sẽ không già bịnh chết. Trong bài kệ về “Thân”, cố Ni trưởng Đệ Nhất có dạy:

Mênh mông trong khoảng đất trời,

Thân ta biết gởi về nơi chốn nào.

Tử thần tay dắt làm sao,

Gần xa mấy nẻo thấp cao mấy từng.

Đòn cân phước thưởng tội trừng,

Biết công hay nợ biết mừng hay lo.

Thân không bền chắc, là giả tạm, do tứ đại hợp thành, ta không nên nâng niu chiều chuộng nó quá mà tham đắm dục lạc gây ra nhiều nghiệp tội, cũng không vì thế mà huỷ hoại thân, chúng ta phải biết dùng tấm thân này để làm thuyền bè vượt qua sông mê, bể khổ, đến bến bờ giác ngộ. Chúng ta cần tu mau kẻo trễ, Ni trưởng Đệ Nhất Trưởng Ni Giới Hệ Phái Khất Sĩ cách đây hơn hai mươi năm đã làm bài kệ thị tịch khuyến tu như sau:

Ngày đã cận cần tu gấp rút,

Giới giữ sao trong sạch như xưa.

Định, huệ không thiếu không thừa,

Lợi ích dân chúng đúng vừa khả năng.

Chúng ta được sống trong nhà Phật Pháp, gặp được Tổ Thầy từ bi, quảng đại, sáng suốt lại có pháp lữ đồng hạnh, đồng nguyện, là đã trồng căn lành trong Phật Pháp nhiều kiếp. Kiếp này phải biết vun bồi phước đức, cội Bồ đề làm cho vững chắc để ngày một tăng trưởng, nếu biếng lười giải đãi thì thời gian qua mau, kiếp sống chấm dứt, không biết kiếp tái sanh sau chúng ta có được làm người sống trong ngôi nhà Phật Pháp hay phải đoạ vào ba đường dữ? Vậy Ni chúng hãy tinh tấn vượt qua mọi khó khăn dù gặp hoàn cảnh nào khó khổ đến mấy chúng ta cũng luôn tưởng nhớ đến hạnh lành, đức cả, trí sáng suốt của Phật, của Tổ, của Thầy mà trang nghiêm tự thân, quét dọn phiền não ngủ ngầm trong tâm như quét nhà moi móc rác trong hóc hẻm, quét sạch mùi hôi thúi, uế trược, để nhà sạch thoáng mát. Cũng vậy phải lấy Giới, Định, Huệ mà nhổ sạch gốc rễ của cỏ dại, cỏ cú phiền não trong tâm để tâm ta được trong sáng thanh tịnh nhẹ nhàng an vui.

Có tội cần phải sám hối để nghiệp tan dứt sạch cũng như áo dơ cần được tẩy rửa vết bẩn, giặt sạch thì bụi đất không còn. Người tu cần phải thiểu dục tri túc, cần phải tiết kiệm để lợi ích cho mình và người. Nếu xài của Tam Bảo một cách phí phạm thì mất phước, tổn đức. Dù điện nước vật dụng thức ăn, đồ mặc có dư dả chúng ta cũng xài vừa đủ, giặt đồ rửa chén bát, nước, xà phòng vừa đủ đừng xài quá, đừng đổ nước tràn lan, gạo cơm nấu vừa đủ ăn. Nếu có dư chút đỉnh nên cho công quả hoặc người nghèo đừng đổ bỏ, đừng để thiu hôi mà mắc quả thiếu ăn, quần áo mặc cần phải sạch sẽ, giản dị và vừa đủ, chén bát rửa úp nhẹ nhàng cẩn thận, không khua vang gây tiếng động ồn ào làm mất thanh tịnh chốn Thiền môn, làm động tâm thèm thuồng của ngạ quỷ mà gây nghiệp tội.

Tôi nhắc nhở Ni chúng cần phải nhớ:

Đi bước khoan thai,

Đứng cho ngay thẳng.

Ngồi vững trang nghiêm,

Nằm nghiêng thanh thản.

Ngoài ra cần phải để ý:

Ăn lặng lẽ bát,

Mặc chỉnh tề y.

Nói dịu dàng lời,

Làm hoà hoãn chuyện.

Ni chúng phải nghĩ việc làm lời nói mà mình thốt ra có làm buồn lòng ai không? Trời nóng mà đóng bít cửa thì nóng nực khó chịu, tu hành mà tâm thông thoáng bao dung rộng lượng, lời nói thanh lương, dịu dàng, chơn chất thì ai cũng được an vui mát mẻ, ai cũng sanh tâm kính trọng, ai cũng muốn đến gần. Ở thế gian, cha mẹ có công ơn sanh thành dưỡng dục, vào đạo thì Tổ thầy cho ta giới thân huệ mạng.

Cha mẹ sanh thân cốt nhục cù lao,

Thầy tổ nuôi mạng tinh thần khó nhọc.

Những công ơn đó hơn trời cao biển rộng. Để đền đáp công ơn Thầy Tổ, Ni chúng nên siêng năng tu học trau giồi Giới, Định, Tuệ để có trí sáng suốt làm chủ được ba nghiệp thân, khẩu, ý. Cần nghĩ nhớ đến lý nhân quả, chúng ta gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Trồng cây ai cũng lựa giống lành để hưởng trái tốt quả ngọt, chớ ai lại gieo giống hạt mắt mèo, để cây có trái đụng đến là ngứa ngáy tuột da.

Ngày nay Ni chúng tu học quá sung sướng đầy đủ, thuở xưa tu hành rất khổ cực khó khăn, cơm không đủ ăn, nước không đủ uống, áo quần thì phải mặc vải đơn sơ, vải mùng, vải tám. 5 giờ sáng ăn một tô cháo nhỏ xong, xuống sông lấy đất đổ nền xây cất Tịnh xá, làm đến 11 giờ rưỡi rồi rửa tay chân, độ cơm dưới gốc cây dừa, độ cơm xong rửa bát, rồi xuống làm tiếp tới 5 giờ chiều, có hôm phải làm đến 7, 8 giờ tối, khi leo lên bờ thì quần áo rách rã. Lúc ấy chúng tôi ăn không đủ no, nước không đủ uống, thức ăn là dưa, chuối, có lúc không có đồ ăn phải xin muối hột trộn cơm mà ăn, có hôm gặp phải muối hột ướp cá, ăn vào bay mùi tanh muốn ói, có khi đói phải nhai muối hột mà uống nước trừ cơm. Đồ ăn đi khất thực, Phật tử sớt bát để chung lộn trong bát, có khi nhiều cũng phải ăn cho hết, không dám bỏ. Ngủ có lúc phải nằm trong bãi tha ma, gốc cây, không mùng chịu muỗi đốt. Tổ và Cố Ni trưởng Đệ Nhất cũng phải làm công quả cùng chúng. Nhất là trong buổi giao thời sau năm 1975, kinh tế nhà chùa thiếu kém, Cố Ni trưởng Đệ Nhất rất vất vả, một phần lo giáo dưỡng Ni chúng, một phần tìm công việc làm hợp với người tu cho kinh tế Tịnh xá, phục vụ đời sống để Ni chúng có sức khoẻ tu học. Tuy sống cực khổ thiếu thốn nhưng ngày xưa Tăng Ni tu học rất nghiêm túc, Tổ Thầy kêu đến tên là sợ run, vừa làm công quả vừa học Kinh, luật, giới bổn, 348 giới thuộc làu.

Ngày nay Ni chúng sống đầy đủ tiện nghi, phải tưởng nhớ đến công lao khó nhọc của Tổ Thầy, các Ni cô còn nhỏ phải khép mình trong giới luật, lấy giới luật làm nền tảng. Giới luật như hai chân khoẻ mạnh để ta bước đi đến bầu trời chân thiện mỹ. Người giữ giới sẽ hưởng được mọi sự an lành tốt đẹp, được trên thương yêu, dưới quý mến và kính trọng.

Tôi nhắc lại: Ni chúng sống phải kiểm đức, phải biết quý trọng công ơn đàn na tín thí cúng dường tứ vật dụng để chúng ta có phương tiện tu tập, xài tiêu vừa phải đừng phung phí. Phước đức của mình nhỏ chỉ có một ngàn đồng mà xài đến mười ngàn đồng thì phải mắc nợ khó trả. Một tô canh đầy chúng ta lấy muỗng múc thì không đổ ra ngoài nếu lấy vá to múc thì canh tràn ra ngoài. Phước của ta cũng vậy, xài phung phí quá thì mau hết. Phải hiểu rằng Phật Tử cúng dường như lưỡi dao mài vào hòn đá phước đức của chúng ta, nếu chúng ta không khéo tu, khéo học thì lưỡi dao của Phật tử mỗi ngày một bén mà hòn đá mài của chúng ta mỗi ngày một mòn. Phải tu làm sao cho phước đức trí tuệ mãi tròn đầy để dao phước của Phật Tử một ngày một bén mà hòn đá phước đức của chúng ta vẫn không mòn thì đạo hạnh, đạo lực, trí tuệ của ta mới bền vững mạnh mẽ, mỗi ngày mỗi tăng trưởng, chúng ta mới đứng thẳng ngồi ngay, mới làm Phật sự đúng nghĩa, mới đem lại lợi ích cho chúng hữu tình.

Tôi nay đã già, tuổi cao sức yếu, không còn đủ sức để làm công quả nặng nhọc, nhưng luôn tâm niệm nhớ ơn Sư Tổ, nhớ ơn Cố Ni trưởng Đệ Nhất, luôn nhắc nhở Ni chúng siêng năng tu tập và cầu nguyện Phật, Tổ Thầy gia hộ cho tôi có đủ nghị lực vượt qua bệnh tật và những khó khăn, nhất là giữ được tâm thanh tịnh trong sáng loại trừ được phiền não, để làm tâm hồn tôi luôn được thông thoáng mát mẻ, bao dung, rộng lượng để tôi còn sống ngày nào thì tôi góp phần cùng quý Ni trưởng, quý Ni sư chung làm Phật sự để cho đạo pháp được trường tồn hưng thịnh, Hệ Phái Khất Sĩ được cửu trụ Ta Bà làm lợi lạc nhân sanh và giúp đỡ người nghèo đói, khó khăn, bệnh tật, thiên tai, được bớt sự thiếu thốn, khổ đau.

Tôi khen ngợi Ni chúng đã siêng năng tu tập trong mùa an cư này, chấp hành nghiêm túc nội quy, theo đúng thời khoá tu tập đến lớp đầy đủ, chấp hành ngồi thiền, tụng kinh đều đặn. Sống đoàn kết, giúp đỡ nhau trong tinh thần lục hoà cộng trụ và Tôi cũng hết lòng cảm trọng ân đức của quý Hoà Thượng, Thượng toạ, quý Ni trưởng, mặc dù tuổi già sức yếu nhiều Phật sự nhưng vì tiền đồ Phật Pháp đã chấn tích quang lâm hạ trường Tịnh xá Ngọc Phương để giáo dưỡng sách tấn Ni chúng tu học. Tôi cũng không quên tán thán công đức của quý Ni sư, quý Sư Cô các miền Nam - Trung đã về đây chung vai lo lắng hỗ trợ cho quý Ni trưởng, Ni sư trong Ban Chức sự sách tấn, nhắn nhở, động viên Chư Ni trong những thời khoá tu học.

Cuối cùng tôi cầu nguyện Chư Phật, Tổ Thầy gia hộ cho Ni chúng trong Trường hạ Tịnh xá Ngọc Phương có đầy đủ sức khoẻ học tập tốt đạt nhiều thành quả tốt đẹp khi mãn hạ.

(Sau khi Ni trưởng giáo giới, đại chúng dâng lời cảm tạ)

Kính bạch Ni trưởng, chúng con kính nghe:

Đạo là chỗ trui rèn sắt thép,

Đạo chuyển mê giải nghiệp luyện lòng.

Cơm thiền sữa pháp tâm không,

Vô ưu tự tại thong dong tháng ngày.

Với ý nghĩa thâm sâu và vi diệu ấy, mặc dầu tuổi già sức yếu Ni trưởng vẫn luôn để tâm chăm sóc sức khoẻ và việc tu tập của chúng con trong ba tháng hạ. Ni trưởng đã đến gần chúng con hơn qua những buổi giáo giới đầy nghĩa tình. Lời khuyến nhũ của Ni trưởng đã tạm khép lại nhưng pháp âm của Ni trưởng vẫn còn vang mãi trong tâm hồn chúng con.

Mưa dẫu tạnh nhưng pháp âm còn mãi,

Lời chân như muôn thuở vẫn còn nghe.

Thuyết chánh pháp cho đời luôn thanh thoát,

Cho đạo mầu muôn thuở vẫn bay xa.

Kính vâng! Pháp âm Ni trưởng chúng con nguyện khắc ghi và lấy đó làm hành trang trên bước đường tu tập. Để đáp đền phần nào công ơn sâu dày của Ni trưởng, chúng con nguyện tinh tấn tu tập, đoạn trừ các việc ác, tăng trưởng các hạnh lành, hộ trì sáu căn miên mật, sống thiểu dục tri túc, luôn chánh niệm tỉnh giác trong bốn oai nghi, trong từng ý nghĩ, lời nói, việc làm, quay về với tự thân quán sát nội tâm, dọn sạch gốc rễ phiền não, ươm mầm từ bi, trí giác. Để mai này hoa trái Bồ đề rộ nở, đầy đủ đạo tâm, đạo lực trưởng thành trong chánh pháp của Như Lai, chúng con sẽ góp phần gánh vác Phật sự làm cho Phật Pháp hưng thịnh, xã hội ấm no, đất nước hoà bình thịnh vượng. Toả ngát hương thơm đạo hạnh dâng lên cúng dường chư Phật, Chư Tổ, Đệ Nhất Cố Ni trưởng, đền ơn quý Ni trưởng, quý Ni sư đã dày công giáo dưỡng chúng con.

Chúng con ngưỡng nguyện cầu hồng ân Tam Bảo thuỳ từ gia hộ quý Ni trưởng, Quý Ni sư trong Ban Chức sự Trường hạ Tịnh xá Ngọc Phương pháp thể khinh an, tuổi thọ thêm tăng, mãi là cội Bồ đề vững chắc, là tàng cây, bóng mát che chở cho chúng con nương nhờ tu tập tiến triển để cho vườn thiền Tịnh xá Ngọc Phương sau mỗi mùa an cư luôn rộ nở những đoá sen tươi thắm, thanh thoát, toả hương thơm ngát khắp muôn phương, làm cho đạo pháp hưng thịnh, cho chúng hữu tình thắm nhuần đạo pháp và có niềm an vui, hạnh phúc thật sự trong cuộc sống hiện tại và tương lai. 

BÀI LIÊN QUAN

Nét đẹp mùa An cư  ( Tỳ kheo Giác Minh Luật , 7683 xem)

Người Khất Sĩ- thanh thoát mùa An cư  ( Tỳ kheo Giác Minh Luật , 8199 xem)

Lời giáo giới của Ni Trưởng  ( Ni trưởng Tràng Liên , 7583 xem)

An cư - Pháp môn tu tập truyền thống của đệ tử Phật  ( Thượng toạ Thích Phước Đạt , 5997 xem)

Mùa An cư : sáu thời tịnh niệm  ( Hòa thượng Thích Trí Quảng , 5740 xem)

Lợi ích của an cư kiết hạ  ( Hòa thượng Thích Trí Quảng , 6639 xem)

Nét đẹp mùa an cư của Người Khất sĩ  ( Tỳ kheo Giác Minh Luật , 5533 xem)

Bài văn Khuyên Phát Tâm Bồ đề  ( Ni sư Minh Liên , 9094 xem)

Tìm về nẻo chánh  ( Tịnh Vân , 5275 xem)

An cư kiết hạ  ( Hòa thượng Thích Trí Quảng , 6112 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo khóa Bồi dưỡng Trụ trì Hệ phái Khất sĩ PL. 2568 - DL. 2024

Được sự cho phép của Giáo hội và Chính quyền các cấp, mỗi năm chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ tổ chức một khóa BỒI DƯỠNG TRỤ TRÌ vào đầu mùa An cư, nhằm hỗ trợ các vị trụ trì, các vị Tỳ-kheo thấm nhuần giáo pháp đức Thế Tôn, đường lối của Tổ sư Minh Đăng Quang, cách quản trị một ngôi Tam bảo, góp phần làm cho Phật pháp được quang huy, báo đền ân đức Tam bảo. Đây cũng là cơ hội để chư Tăng Ni trưởng dưỡng đạo tâm, chia sẻ kinh nghiệm tu học và hành đạo cho các vị đồng Phạm hạnh, làm hành trang trên bước đường hoằng dương Chánh pháp, lợi lạc nhân sanh.

Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 37 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ VN

Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 37 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ