Trang chủ > Văn Hoá > An Cư

Điều tâm đắc nhất

Tác giả: Liên Phương.  
Xem: 7832 . Đăng: 29/08/2014In ấn

Điều tâm đắc nhất

 

Liên Phượng - TX Ngọc Phương

 

Nhân mùa an cư kiết hạ PL.2554 - DL.2010, tại Tổ Đình Ngọc Phương, thật may mắn con được học môn Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn do Sư cô Giảng sư Tuệ Liên hướng dẫn. Ngay buổi học đầu tiên, con đã cảm nhận được một cách sâu sắc khi đọc lên đoạn văn : “Thật Hiền tôi là kẻ phàm phu tăng bất tiếu ngu hèn, khóc ra lệ máu, cúi đầu kính lạy đau buồn khẩn thiết thưa với chư đại chúng hiện tiền, cùng với chư thiện nam tín nữ có đức tin trong sạch trong hiện đời. Cúi mong quý vị thương xót, lưu ý một chút mà nghe và xét cho”. Đây có thể xem là đoạn văn con tâm đắc nhất trong bài Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn.

Trước tiên con nghĩ rằng: Rõ ràng Ngài Thật Hiền là một Đại Sư từ đời Nhà Thanh đã xuất gia từ thuở bé, chứng tỏ một vị có đầy đủ nhân duyên Phật Pháp. Sau khi xuất gia, Ngài nghiêm trì giới luật, giảng kinh, thuyết pháp, nghiên cứu pháp môn làm biết bao lợi lạc cho giáo pháp. Ngài đã tham Thiền nhập định, cuối cùng đã đốn ngộ chứng đắc. Vậy mà trong ý văn với những từ ngữ khiêm tốn: “hạ liệt”, “ngu hèn”, “phàm phu”. Thưa cùng đại chúng hiện tiền, cùng thiện nam tín nữ, những người rất bình thường so với Ngài, vậy mà Ngài lại cúi đầu kính lạy, khóc ra máu. Tuy Ngài tự thân phàm phu tăng ngu hèn, rất hạ liệt, nhưng Ngài có tấm lòng thành có chân tâm, nói ra lời chân thành, khóc ra lệ mắt. Nếu không phải chân tâm đến cực điểm, khóc đến cực điểm thì làm sao khóc ra lệ máu được. Tuy đó là từ hình dung, nhưng chính là sự biểu lộ tấm chân thành kính tha thiết của Ngài. “Cúi đầu kính lạy” đập đầu xuống đất để khuyến khích, kêu gọi chúng ta gấp rút phát tâm tu hành - Phát Bồ đề tâm. Vậy tại sao chúng ta không tự hỏi xem ta là ai ? Vai trò nhiệm vụ của mình như thế nào trong cuộc sống này, và mục đích của chính mình là gì ? Thời gian trôi qua nhanh, chúng ta đã làm được những gì ? Cuộc sống của mình đã thực sự an lạc nội tâm chưa ? Chúng ta đã tìm thấy chân lý tối hậu, mục đích của cuộc đời, chấm dứt sự đau khổ về thể xác, tinh thần và đem lại lợi ích, lợi lạc cho những người xung quanh mình chưa ? Vậy chúng ta có xứng đáng để cho Ngài “Đập đầu xuống đất, khóc ra lệ máu?”. Chúng ta thật may mắn được tái sanh làm người, quý báu hơn nữa lại được xuất gia được học, được sống trong giáo lý của Đức Phật. Thế mà bỏ qua một cách hoang phí. Đức Phật đã chỉ rõ rằng tất cả chúng ta và Ngài đều không khác: “Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành”. Trong mỗi người đều có sẵn bản tánh thanh tịnh thường hằng bất biến. Do vì vô minh phiền não che đậy mà không nhận chân ra được.

Ngài Thật Hiền mong mỏi khẩn thiết khuyến khích nhắc nhở chúng ta như thế sao chúng ta lại không hay biết để uổng phí tâm mong mỏi của Ngài như vậy. Thật là đáng trách, đáng chê, thật không xứng đáng là con dòng họ Thích. Chúng ta có khuynh hướng nuôi dưỡng trong chúng ta những tư cách tiêu cực như nóng giận, ghen ghét, tham lam, sân giận, chúng ta đấu tranh không ngừng để được sống còn, không lẽ chúng ta tin tưởng vào cái “ngã” giả tạm hay là cái “tôi”. Chúng ta lo lắng và khóc lóc đúng ra không cần thiết về những điều ham muốn không đạt được. Như vậy chúng ta phạm càng nhiều tội lỗi hơn là làm những hành động phước thiện. Trong Phật Giáo mục đích tối thượng không phải chỉ để được sanh vào các nơi chốn để đạt các thú vui trần tục. Chúng ta làm được những điều tốt thì sẽ được sanh vào các nơi được hạnh phúc. Nhưng những nơi này cũng chỉ được coi là tạm bợ mà thôi. Chỉ có một con đường duy nhất cuối cùng sẽ đưa chúng ta đạt đến Niết Bàn, nơi đây không còn tái sanh, không còn Nghiệp, và không còn bất toại nguyện bằng cách trau dồi con đường tinh thần của đời sống chúng ta, để thanh tịnh hoá tâm trí và mở mang trí tuệ, chấm dứt tất cả khổ đau về thể chất và tinh thần. Con đường đó là Bát Chánh Đạo:

Tám đường chánh Đạo độ trần gian,

Một niệm thành tâm thấu Niết Bàn.

Sáng suốt hành tàng thông trí tuệ,

Xa rời vọng tưởng đắc tâm an.

Đó là mục đích chủ yếu hay mục đích cuối cùng của cuộc sống. Nếu một vị tu sĩ sống xa rời Tứ Niệm Xứ, xa Bát Chánh Đạo thì chắc chắn chúng ta đã biết được kết quả sẽ như thế nào sau khi thác sanh.

Như vậy, với sự chứng ngộ của mình, Đại sư Thật Hiền đã kêu gọi khuyến khích hàng hậu học khẩn cấp lập chí nguyện vì tâm phát thì Phật Đạo có thể thành. Nhưng ở đây, Ngài muốn nhấn mạnh với chúng ta cần phải quán xét kỹ càng trước khi phát tâm. Sự phát tâm của chúng ta phải là Chánh Chân Đại Viên. Sự phát tâm không mong cầu hư danh, lợi dưỡng, không ham quả báo dục lạc đời sau. Vì mục tiêu liễu thoát sanh tử, chứng đắc Bồ đề, luôn luôn tâm niệm : “Thượng cầu Phật đạo, hạ hoá chúng sanh”. Nghe con đường thành Phật lâu xa cũng không sanh tâm thối chí, khiếp sợ, thấy chúng sanh khó độ mà không chán nản mệt mỏi và phát nguyện, nguyện độ hết chúng sanh thành đạo Bồ đề, nguyện ta mới thành, khi nguyện độ sanh như vậy, chúng ta không chấp vào các pháp, không còn tâm phân biệt ta và người, mà chỉ nhìn thấy chúng sanh như một. Phát tâm như vậy mới được gọi là chân chánh phát tâm Bồ đề, ngoài các tướng trạng trên là tà phát tâm. Chúng ta cần ghi nhớ kỹ điều đó.

BÀI LIÊN QUAN

Cảm tưởng về mùa An cư kiết hạ  ( Liên Tuệ , 11708 xem)

An cư tìm về cội nguồn “Chơn lý”  ( Quảng Hậu , 7309 xem)

Công ơn của Đàn na Tín thí  ( Liên Vạn , 31261 xem)

Lời giáo giới của Ni Trưởng  ( Ni trưởng Ngoạt Liên , 6701 xem)

Nét đẹp mùa An cư  ( Tỳ kheo Giác Minh Luật , 7683 xem)

Người Khất Sĩ- thanh thoát mùa An cư  ( Tỳ kheo Giác Minh Luật , 8199 xem)

Lời giáo giới của Ni Trưởng  ( Ni trưởng Tràng Liên , 7583 xem)

An cư - Pháp môn tu tập truyền thống của đệ tử Phật  ( Thượng toạ Thích Phước Đạt , 5997 xem)

Mùa An cư : sáu thời tịnh niệm  ( Hòa thượng Thích Trí Quảng , 5740 xem)

Lợi ích của an cư kiết hạ  ( Hòa thượng Thích Trí Quảng , 6639 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo khóa Bồi dưỡng Trụ trì Hệ phái Khất sĩ PL. 2568 - DL. 2024

Được sự cho phép của Giáo hội và Chính quyền các cấp, mỗi năm chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ tổ chức một khóa BỒI DƯỠNG TRỤ TRÌ vào đầu mùa An cư, nhằm hỗ trợ các vị trụ trì, các vị Tỳ-kheo thấm nhuần giáo pháp đức Thế Tôn, đường lối của Tổ sư Minh Đăng Quang, cách quản trị một ngôi Tam bảo, góp phần làm cho Phật pháp được quang huy, báo đền ân đức Tam bảo. Đây cũng là cơ hội để chư Tăng Ni trưởng dưỡng đạo tâm, chia sẻ kinh nghiệm tu học và hành đạo cho các vị đồng Phạm hạnh, làm hành trang trên bước đường hoằng dương Chánh pháp, lợi lạc nhân sanh.

Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 37 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ VN

Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 37 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ