Trang chủ > Văn Hoá > An Cư

Cảm tưởng về mùa An cư kiết hạ

Tác giả: Liên Tuệ.  
Xem: 11706 . Đăng: 11/08/2014In ấn

Cảm tưởng về mùa An cư kiết hạ

Tuệ Liên

Cách đây hơn 2.558 năm, Đức Bổn sư Thích-ca Mâu-ni đã dạy cho chư Tỳ-kheo rằng người Tỳ-kheo chân chánh là vị biết thừa tự Chánh pháp, không phải là thừa tự tài vật và lúc nhập Niết-bàn, Ngài cũng tuyên bố rõ “Các ông nên lấy giới luật làm Thầy”. Lời dạy của Ngài luôn là kim chỉ nam để Tăng chúng hướng theo hành trì đi về cõi an lạc, Niết-bàn, giải thoát. Hơn 2.500 sau, Đức Tổ sư Minh Đăng Quang ra đời, sáng lập nên Đạo Phật Khất Sĩ đã tuyệt đối y chỉ giáo huấn của Ngài theo tông chỉ “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp”.
Vâng theo giáo huấn “hãy thừa tự pháp” chư Tăng Ni dù thuộc truyền thống nào cũng đều hành trì pháp An cư vào ba tháng mùa mưa hằng năm. Chư Ni Khất Sĩ Giáo đoàn III mỗi năm cũng quy tựu về Tịnh xá Ngọc Trung dưới sự hướng dẫn của Ni trưởng Hiệp Liên an cư kiết hạ. Để việc tu tập của Ni chúng đạt hiệu quả hơn, Ni trưởng đã cung thỉnh chư Tôn đức Tăng Ni trong Hệ phái về trường Hạ giảng dạy kinh pháp. Nhờ sự phân tích, chia chẻ, giảng dạy ân cần, chư Ni đã vun bồi cho mình một số kiến thức căn bản Phật học và Lịch sử Hệ phái. Suốt ba tháng An cư, quý Phật tử gần xa ngày ngày về sớt bát, cúng dường vật dụng để đại chúng có đầy đủ điều kiện sinh hoạt tu học có kết quả hơn.
Trước sự hỗ trợ tinh thần lẫn vật chất của chư Tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử, nhất là sự quan tâm, lo lắng đặc biệt của Sư bà Trụ trì, Ni chúng chúng con đều phát nguyện cố gắng tinh tấn tu học. Chúng con đã học được rất nhiều từ giáo pháp chư Tôn đức đã chuyển tải vào nội tâm chúng con cả pháp học và pháp hành. Mai này hết Hạ, chắc chắn chúng con mỗi người đem về trú xứ của mình một kho báu quý giá vô cùng. Con xin thành tâm kính chúc quý Ngài thân an tâm lạc, làm bóng cây đại thọ cho chúng con nương tựa. Con ước mong được gặp quý Ngài trong những mùa Hạ sau, đừng vắng mặt một vị nào hết.

BÀI LIÊN QUAN

An cư tìm về cội nguồn “Chơn lý”  ( Quảng Hậu , 7309 xem)

Công ơn của Đàn na Tín thí  ( Liên Vạn , 31261 xem)

Lời giáo giới của Ni Trưởng  ( Ni trưởng Ngoạt Liên , 6701 xem)

Nét đẹp mùa An cư  ( Tỳ kheo Giác Minh Luật , 7683 xem)

Người Khất Sĩ- thanh thoát mùa An cư  ( Tỳ kheo Giác Minh Luật , 8199 xem)

Lời giáo giới của Ni Trưởng  ( Ni trưởng Tràng Liên , 7583 xem)

An cư - Pháp môn tu tập truyền thống của đệ tử Phật  ( Thượng toạ Thích Phước Đạt , 5997 xem)

Mùa An cư : sáu thời tịnh niệm  ( Hòa thượng Thích Trí Quảng , 5740 xem)

Lợi ích của an cư kiết hạ  ( Hòa thượng Thích Trí Quảng , 6639 xem)

Nét đẹp mùa an cư của Người Khất sĩ  ( Tỳ kheo Giác Minh Luật , 5533 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo khóa Bồi dưỡng Trụ trì Hệ phái Khất sĩ PL. 2568 - DL. 2024

Được sự cho phép của Giáo hội và Chính quyền các cấp, mỗi năm chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ tổ chức một khóa BỒI DƯỠNG TRỤ TRÌ vào đầu mùa An cư, nhằm hỗ trợ các vị trụ trì, các vị Tỳ-kheo thấm nhuần giáo pháp đức Thế Tôn, đường lối của Tổ sư Minh Đăng Quang, cách quản trị một ngôi Tam bảo, góp phần làm cho Phật pháp được quang huy, báo đền ân đức Tam bảo. Đây cũng là cơ hội để chư Tăng Ni trưởng dưỡng đạo tâm, chia sẻ kinh nghiệm tu học và hành đạo cho các vị đồng Phạm hạnh, làm hành trang trên bước đường hoằng dương Chánh pháp, lợi lạc nhân sanh.

Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 37 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ VN

Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 37 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ