Trang chủ > Văn Hoá > An Cư

Nét đẹp mùa An cư

Tỳ kheo Giác Minh Luật.   Xem: 7683 . Ngày: 29/05/2014

Mùa an cư nào cũng thế! Ai cũng chuẩn bị cho mình một hành trang, một lý tưởng, lẫn sự quyết tâm, để khi bước vào trường hạ thì ít nhiều gì cũng tìm được phần nào sự an lành và hạnh phúc trong Chánh pháp Phật Đà.

Người Khất Sĩ- thanh thoát mùa An cư

Tỳ kheo Giác Minh Luật.   Xem: 8199 . Ngày: 29/05/2014

Mùa hạ về, cũng là lúc Chư Tăng -Ni trên khắp cả nước bắt đầu vào mùa An cư kiết hạ. Để tự mình nhìn lại, quán chiếu nội tâm, thực hành trung đạo theo con đường Tam vô lậu học Giới – Định – Tuệ.

Lời giáo giới của Ni Trưởng

Ni trưởng Tràng Liên.   Xem: 7583 . Ngày: 22/05/2014

Nhân mùa an cư kiết hạ PL.2554-DL.2010, Hệ phái tổ chức khoá Trao đổi kinh nghiệm trụ trì tại Tịnh xá Trung Tâm, và dành cho Ni giới 1 buổi để trình bày những tâm tư nguyện vọng và kinh nghiệm tu học hành đạo của mình. Dưới đây là lời giáo giới của Ni Trưởng đương kim Trưởng Ni giới Hệ phái Khất Sĩ Việt Nam nhắc nhở Ni chúng trong sự tu học hành đạo.

An cư - Pháp môn tu tập truyền thống của đệ tử Phật

Thượng toạ Thích Phước Đạt.   Xem: 5997 . Ngày: 19/05/2014

Hàng năm cứ mùa sen nở, chư Tăng Ni vân tập về một trú xứ để kiết giới an cư mà ngày nay gọi đạo tràng an cư kiết hạ. Đây là truyền thống tu tập của Tăng-già được thiết lập từ thời Đức Phật còn tại thế.

Mùa An cư : sáu thời tịnh niệm

Hòa thượng Thích Trí Quảng.   Xem: 5740 . Ngày: 18/05/2014

Đối với người xuất gia, tu giới, định, huệ gồm có hai phần là hữu lậu và vô lậu và trong mùa An cư, chúng ta thường nêu khẩu hiệu siêng tu Tam vô lậu học.

Lợi ích của an cư kiết hạ

Hòa thượng Thích Trí Quảng.   Xem: 6639 . Ngày: 18/05/2014

Sau khi Đức Phật thành đạo, trên bước đường vân du hóa độ, những người đầu tiên theo Phật có căn lành rất lớn, quyết chí tu hành, nên gặp được Phật, là đắc quả liền.

Nét đẹp mùa an cư của Người Khất sĩ

Tỳ kheo Giác Minh Luật.   Xem: 5533 . Ngày: 18/05/2014

Tịnh xá Trung Tâm, Q. Bình Thạnh được coi là Trung ương của Hệ phái Phật Giáo Khất sĩ, mỗi năm nơi đây đều tổ chức khóa an cư kiết hạ dành riêng cho chư Tăng của Hệ phái trên khắp cả nước trở về tu học và thực hành Tam Vô Lậu Học

Bài văn Khuyên Phát Tâm Bồ đề

Ni sư Minh Liên.   Xem: 9094 . Ngày: 17/05/2014

Thật Hiền ở chùa Phạm Thiên, Hàng Châu đất Thánh linh thiêng nhiệm mầu. Thật Hiền đảnh lễ cúi đầu, Khóc than rơi máu ngõ hầu nói ra.

Tìm về nẻo chánh

Tịnh Vân.   Xem: 5275 . Ngày: 17/05/2014

Xuất thân trong một gia đình nghèo, cho nên ở độ tuổi ăn học con đã lo cơm, áo, gạo, tiền phụ cho cha mẹ. Kiến thức học không rộng, Phật Pháp cũng không thông, niềm mơ ước lớn nhất đời con là thoát khỏi cái nghèo hèn, đói khổ.

An cư kiết hạ

Hòa thượng Thích Trí Quảng.   Xem: 6112 . Ngày: 17/05/2014

Đề tài này dành cho hai chúng xuất gia của Đức Phật, nhưng nay lại giảng cho Phật tử tại gia để quý vị có thể hiểu một phần nào việc tu hành của Tăng Ni; cho nên tôi chỉ triển khai một số ý mà cư sĩ tại gia có thể hành trì theo.

Đức Phật An cư Kiết hạ

Xem: 5127 . Ngày: 17/05/2014

Tinh chuyên thiền định trong ba tháng mùa mưa vốn rất quan trọng trong tiến trình tu tập của người xuất gia. Sau những tháng ngày vân du giáo hóa, ...

Đức Phật với 45 năm mùa an cư kiết hạ.

Tỳ kheo Định Phúc.   Xem: 5528 . Ngày: 17/05/2014

Dưới cội cây Bồ Đề (Bodhirukkha), vào ngày trăng tròn tháng Vesak năm 623 TCN, đức Bồ Tát Siddhattha đã trở thành một vị Phật Chánh Đẳng Chánh Giác (Sammāsambuddho)...

Ý Nghĩa An Cư Kiết Hạ

Hòa thượng Thích Thanh Từ.   Xem: 5205 . Ngày: 17/05/2014

Trong đạo mỗi năm đều có ba tháng an cư dành cho Tăng Ni, kể từ rằm tháng tư đến rằm tháng bảy. Lý ra ngày an cư tôi có mặt để làm lễ cho quý vị, nhưng vì tôi không có mặt ngay ngày đó,...

Ý nghĩa An cư kiết hạ

Đại đức Thích Kiến Nguyệt.   Xem: 5740 . Ngày: 17/05/2014

Danh từ “An cư kiết hạ” xuất phát từ Phạn ngữ - Vãrsika, Varsa; Pali ngữ -Vassa (có nghĩa là mùa mưa; vassavàsa: an cư mùa mưa); Hán ngữ -Hạ An Cư, Vũ An Cư, Toạ Hạ, Hạ toạ, Kiết Hạ, Toạ Lạp, Nhất Hạ Cửu Tuần, Cửu Tuần Cấm Túc, Kiết Chế An Cư...

Ba tháng an cư kiết hạ của người tu sĩ

Xem: 6680 . Ngày: 17/05/2014

Trong ba tháng ấy, Tăng chúng tập họp trong một ngôi chùa để chuyên lo tu học và tinh tấn đạo nghiệp. Người xuất gia phải cấm túc tại một nơi, ...

Chí nguyện xuất gia

Tịnh Phước.   Xem: 10569 . Ngày: 16/05/2014

Thấm thoát đã gần hai năm trôi qua kể từ ngày con phủi tóc giũ bụi trần để trở thành một Ni cô Khất sĩ. Ôi, xuất gia! Hai tiếng ấy giờ đây vẫn còn ngân lên trong con một niềm xúc cảm nguyên sơ,

Kỷ niệm mùa Hạ

Liên Minh.   Xem: 4739 . Ngày: 16/05/2014

Ba tháng an cư sắp sửa tan, Chư Ni chuẩn bị thật rộn ràng, Rời xa Trường hạ lòng lưu luyến, Hình ảnh chư Ni bóng áo vàng.

Ý nghĩa phát Bồ đề tâm

Xem: 9351 . Ngày: 11/05/2014

Bài văn Khuyến phát Bồ đề Tâm do Ngài Thật Hiền Đại Sư đời Thanh soạn ra để khích lệ tứ chúng phát tâm tu tập, lập nguyện Bồ đề hoá độ chúng sanh, đền trả bốn ơn cứu ba loại.

Lập Nguyện

Liên Hoà.   Xem: 8905 . Ngày: 11/05/2014

Ta còn để lại gì không? Kìa non đá lở, nọ sông cát bồi. Lang thang từ độ luân hồi, Vô minh nẻo trước xa xăm dặm về.

Lời nói đầu Kỷ Yếu Hạ 2010

Xem: 7088 . Ngày: 30/04/2014

Sau những cơn mưa đầu mùa, đất trời chuyển vần muôn thuở, trong mỗi chúng con là sự khát ngưỡng thiết tha cầu tu, cầu học. Chúng con câu hội về Tổ Đình Ngọc Phương an cư kiết hạ (PL.2554 - DL.2010)

Đ123C

NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo khóa Bồi dưỡng Trụ trì Hệ phái Khất sĩ PL. 2568 - DL. 2024

Được sự cho phép của Giáo hội và Chính quyền các cấp, mỗi năm chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ tổ chức một khóa BỒI DƯỠNG TRỤ TRÌ vào đầu mùa An cư, nhằm hỗ trợ các vị trụ trì, các vị Tỳ-kheo thấm nhuần giáo pháp đức Thế Tôn, đường lối của Tổ sư Minh Đăng Quang, cách quản trị một ngôi Tam bảo, góp phần làm cho Phật pháp được quang huy, báo đền ân đức Tam bảo. Đây cũng là cơ hội để chư Tăng Ni trưởng dưỡng đạo tâm, chia sẻ kinh nghiệm tu học và hành đạo cho các vị đồng Phạm hạnh, làm hành trang trên bước đường hoằng dương Chánh pháp, lợi lạc nhân sanh.

Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 37 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ VN

Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 37 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ