Trang chủ > NT Huỳnh Liên > Văn Tế

Văn Tế Sư Cô Thanh Quang

Tác giả: Ni trưởng Huỳnh Liên.  
Xem: 1030 . Đăng: 03/01/2015In ấn

VĂN TẾ
SƯ CÔ THANH QUANG

 

Ni Trưởng Huỳnh Liên

 

 (Tự thiêu tại Chùa Diệu Đế – Thừa Thiên lúc 4g30 ngày 29.05.1966 – 10.04 Bính Ngọ)

Hỡi ôi!

Phừng phừng lửa đỏ,

Mịt mịt khói xanh.

Kiếp phù du sớm cổi huyễn hình,

đường giong ruổi nương mây hoá gió.

Cuộc giải thoát vội lìa uế độ,

cội từ bi rụng lá rơi cành.

Nhớ linh xưa:

Miệng cười cởi mở,

Ý ở hiền lành.

Tay nhanh chân nhẹn,

Tốt vóc tươi hình.

Lìa song thân quyết chí tu hành,

gươm huệ cắt tóc xanh dũng mãnh.

Bỏ phú quý cam bề khổ hạnh,

trăng thiền soi tâm cảnh viên minh.

Chùa chiền mọi việc sắm sanh,

đành khéo léo lại đành siêng sắng.

Lễ lượt một tay giỏi giắn,

gắng đảm đương phải gắng nhọc nhành.

Thờ kính Thầy chí thiết chí thành,

chăm chút trân cam đền trọng ngãi.

Đối xử bạn đồng ưu đồng ái,

rải gieo thiện cảm kết thâm tình.

Lo chúng quên mình,

cứu lụt bão tận tâm tận lực.

Bồi công lập đức,

khuyến tu hành in kệ in kinh.

Cất giọng vàng tụng niệm giữa đêm thanh,

thiên chúng nức lòng nghe chánh pháp.

Trổi tiếng ngọc tán xưng dường khúc nhạc,

nhân sanh thức tánh thoát mê thành.

Hoa huệ tươi cành,

năm lăm tuổi tâm bình trí định.

Đài sen kết cánh,

hăm bốn thu cảnh tịnh lòng thanh.

Đạo những tưởng tươi cành duyên phước,

Đường bỗng đâu dấn bước gập ghềnh.

Than ôi!

Bom súng vang rền,

Tăng sư gục ngã.

Kệ kinh rơi rã,

Chùa tháp tan tành.

Tay cường bạo nặc nồng mùi xú ác,

Máu từ bi loan thấm đất an lành.

Cõi Già Lam đông đúc,

bỗng hoá ra nghĩa địa vắng tanh.

cấm nhặc dòm hành,

lấp ló vẩn vơ lai vãng,

Thân Tăng bỏ thiêng liêng!

bỗng trở thành tử thi ghê gớm!

nào ai mai táng,

ngổn ngang la liệt hôi tanh.

Thương những người tâm đạo nhiệt thành,

chuộc tín ngưỡng bằng can trường thân mạng!

Trách bấy kẻ điên cuồng mù quáng,

đổi tiền tài bằng xương máu sanh linh.

Mặt xanh nanh ác,

Lòng khát máu tanh.

Bán nước cầu vinh,

gây nội chiến nồi da xáo thịt.

Giết Tăng diệt Phật!

thoâng ngoaïi möu göôm chuùng ñaâm mình.

Keû ñaáu tranh maùu ñoå ngaäp thaønh,

lòng vàng gan đá.

Dân vô tội thây phơi như rạ,

ao cá vạ thành.

Than ôi!

Đoái nhìn thời cuộc,

Đau buốt tâm can.

Đem thân đốt đuốc,

Vẹt ngút soi đàng.

Lửa!

Lửa vô tội đã đốt thiêu người vô tội,

Kẻ bạo tàn phải chấm dứt sách bạo tàn.

Thơ mấy phong lời lẽ khuyên can,

nhà hữu trách nới nan tay chấp chánh.

Đuốc một ngọn xa gần thức tỉnh,

lòng vị tha buông toả ánh hào quang.

Khói xanh xây tháp bích,

Lửa đỏ trổ sen vàng.

Trào Diệm, trào Hương,

hai lượt xin thiêu duyên lại thiếu.

Tay Kỳ, tay Thiệu,

một lần chăm đuốc nguyện vừa hoàn.

Thương là thương:

đàn bà dễ mấy kẻ can trường,

cứu đạo pháp an toạ giữa bốn bề lửa phủ.

Kính là kính,

tu sĩ đã thoát vòng đau khổ,

vì thế trần điềm nhiên cùng trăm độ dầu chan.

Gan đúc kim cang,

Ấn tam muộn, lửa thành nguồn cam lộ!

Thân nhồi pháp bửu,

niệm từ bi, lửa hoá giọt cành dương.

Ôi !

Khói toả mây giăng trời mù mịt tối,

Lửa tàn tro nguội trăng thảm sầu gương.

Trăm năm hình bóng luống mơ màng,

thuyền Bát nhã đã tếch ngàn lạc độ.

Muôn thuở công lênh còn rạng rỡ,

xe chuyển luân dầu hướng ngõ Tây phang.

Đò âm dương ai khỏi bước sang,

qua một chuyến muôn ngàn người đưa đón.

Trường tranh thủ mình siêng góp vốn,

lần tiễn chân ức vạn kẻ tiếc thương.

Góp mặt trên vũ hoàn,

phải đóng góp nhiều công năng hiệu lực.

Xây chân về cựu quốc,

phải dựng xây những đạo đức kiên cường.

Tiếc thay!

Thân tứ đại đã trả về cùng tứ đại,

Cõi vô thường sao tránh khỏi luật vô thường.

Những mong!

Hiển hách Thanh Quang,

phò quốc vận qua cơn thảm bại.

Thần thông quảng đại,

độ chúng sanh thoát khỏi tai nàn.

Kính ôi là kính!

Thương hỡi là thương.

 

BÀI LIÊN QUAN

Văn Tế Sư Cô Nhàn Liên  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 1192 xem)

Văn Tế  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 1188 xem)

Văn tế ông thí chủ thân sinh  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 1064 xem)

Văn Tế Ni Trưởng Thành Liên  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 916 xem)

Văn Tế Ni Trưởng Thanh Liên  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 1040 xem)

Văn Tế Dì Út  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 1056 xem)

Văn Tế Bà Minh Ngọc – Phụng Hiệp  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 3324 xem)

Văn Tế – Bà Kiết Ngọc  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 1036 xem)

Thuyền Con Sóng Cả  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 3190 xem)

Thi điếu Dì Út  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 3187 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

Thông báo về lễ tưởng niệm Tổ sư Minh Đăng Quang

Kính thông báo đến chư Tôn đức Giáo phẩm và trụ trì các miền tịnh xá về lễ tưởng niệm Tổ sư Minh Đăng Quang

Thông báo của Giáo phẩm Thường trực NGHPKS

THÔNG BÁO CỦA GIÁO PHẨM THƯỜNG TRỰC NI GIỚI HỆ PHÁI KHẤT SĨ VIỆT NAM

Thông báo mời cộng tác viết bài ĐUỐC SEN mùa VU LAN 2019

Đuốc Sen – Đặc san của Hệ phái Khất sĩ, là nơi nói lên quan điểm của người con Phật về các vấn đề văn hóa, giáo dục, hoằng pháp, tâm linh, tu tập… Ngoài ra, đây là kênh của người con Khất sĩ thể hiện nhận thức về nội hàm bộ Chơn Lý của Tổ sư Minh Đăng Quang.

VIDEO HÔM NAY

Lễ Truy niệm và Phụng tống kim quan Ni trưởng Minh Liên nhập bảo tháp - Ban Thông tin truyền Thông

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ