Trang chủ > NT Huỳnh Liên > Văn Tế

Lạc bước rừng mê

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 3640 . Ngày: 02/01/2015

Liên Sắc ơi! Liên Sắc ơi! Bốn mươi ba tuổi đã xong đời. Mấy phân thuốc độc hoa tàn héo, Một nấm mồ đơn ngọc lấp vùi.

Điếu Văn SC Liên Đặng

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 1608 . Ngày: 02/01/2015

Nay Sư cô và quý Sư cô cùng chư Thiện nam tín nữ đưa Liên Đặng đến nơi an dưỡng ngàn thu. Trước khi hoả táng, nhân danh Giáo Hội Khất Sĩ Ni Giới, Sư cô có đôi lời nhắc nhở công đức Liên Đặng.

Điếu Văn Phật tử Thiện Ngọc

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 1544 . Ngày: 02/01/2015

Hôm nay ngày tạ thế của bà Thiện Ngọc, tôi nhân danh người lãnh đạo tinh thần thay lời Giáo hội nhắc nhở và tuyên dương công đức của bà, một tín nữ thuần thành cùng Đạo pháp.

Điếu Sư Bà Trung Liên

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 3984 . Ngày: 02/01/2015

Sư bà Trung ơi, Sư bà ơi! Cánh hạc tiêu diêu mất dạng rồi, Để nhớ để thương tình cảm kính, Để buồn để khóc cảnh chia phôi.

Thi điếu ông Trần Công Định

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 3345 . Ngày: 02/01/2015

Hỡi ơi vật đổi sao dời! Một người vĩnh biệt bao người tiếc thương. Khắt khe định luật vô thường, Cuộc đời để một tấm gương vẹn tròn.

Điếu Cố Hoà Thượng Thích Thiện Hoa

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 3481 . Ngày: 02/01/2015

Tiếng sét vang tai dội cửa Thiền, Tin Thầy viên tịch đất trời nghiêng. Bồ đề gió giật cành ưu gãy, Bát nhã mây vần bóng nguyệt chen.

Điếu bà Ngọc Hoà

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 3444 . Ngày: 02/01/2015

Mất một người thân não tấm lòng, Não lòng phút chốc sắc huờn không. Không nên quạnh quẽ phần đen bạc, Bạc đức bùi ngùi nghĩa thuỷ chung.

Đ12C

NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo ôn thi vào Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM khóa XVI

THÔNG BÁO V/v tổ chức ôn thi vào Học viện Khóa XVI

Thông báo Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Tân Sửu 2021

Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2021 sẽ tổ chức tại các Tịnh xá, như sau: KHÓA 35: Tịnh xá Ngọc Lâm - Thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu KHÓA 36: Tịnh xá Ngọc Long - Xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

VIDEO HÔM NAY

Video Toạ đàm: HÌNH THÀNH - PHÁT TRIỂN & SỰ ĐÓNG GÓP CỦA NI GIỚI ĐỐI VỚI XH NGÀY NAY - Phật Sự Online

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ