Trang chủ > Phật Học > Luận Văn

Bảy yếu tố để Tăng đoàn hưng thịnh

Thích Nữ Liên Hoa.   Xem: 3574 . Ngày: 02/11/2015

Âm hưởng của cung đàn có thể dư ba mãi trong lòng thính giả bởi người nghệ sĩ tài ba. Tương tự, Phật giáo có thể trường tồn cùng lịch sử chính do Tăng già hoằng hóa.

Ngũ Giới Và Cuộc Sống Đạo Đức Của Người Tại Gia

Bảo Minh Trang.   Xem: 26736 . Ngày: 23/10/2015

Ngũ giới ban hành pháp bảo tuyên Vườn ươm hạnh đức Phật khai truyền Trồng hoa thiện mỹ bồi công quả Mở ngõ yên bình tạo phúc duyên Cuộc sống đi về nơi tĩnh tại Niềm tin dẫn đến đạo siêu huyền Trần gian tỏa sáng ngời nhân nghĩa Ngũ giới ban hành pháp bảo tuyên.

Trình bày về A -Lại Da trong Thành Duy Thức

Bảo Minh Trang.   Xem: 5868 . Ngày: 16/10/2015

A lại da thức là cội gốc làm cho chúng sanh bị phiền não các pháp hữu lậu ô nhiễm, bởi vì thức nầy hay sinh khởi thân thể, các giác quan và bảy thức trước, là nền tảng làm cho chúng sanh ra đời và tồn tại; cũng là nền tảng sinh khởi vũ trụ thế giới đất nước núi sông.... (khí thế giới).

Trình bày về A-lại-da trong Thành Duy Thức

Bảo Minh Trang.   Xem: 18392 . Ngày: 12/05/2015

(Anh em tám chú một chàng si (thức thứ Bảy) duy có ý thức rất linh ly (khôn ngoan) năm người ngoài cửa lo buôn bán (năm thức trước) làm chủ trong nhà Đệ bát y (thức thứ Tám).

Trình Bày Quan Điểm Về Đức Phật Của Đại Thừa & Đại Chúng Bộ

Bảo Minh Trang.   Xem: 12253 . Ngày: 17/01/2015

Thệ nguyện cao sâu của Phật Đà Vang lừng chói rực vạn phương xa Truyền ban chánh pháp cùng muôn loại Tỏa sáng tâm linh khắp mọi nhà Hạnh Dũng Trí Bi vào Dục Giới Gương Chân thiện Mỹ vượt Sa Bà Soi đường bốn chúng về an lạc Thệ nguyện cao sâu của Phật Đà.

Ngũ Uẩn theo Quan điểm Sinh lý học và Duy thức học

Thích Nữ Thông Nhàn.   Xem: 5169 . Ngày: 31/12/2014

Giáo lý của Đạo Phật chỉ có một vị là giải thoát. Song đường về Niết-Bàn giải thoát không phải chỉ một nẻo, một chiều, một phương tiện mà dùng nhiều phương tiện, nhiều nẻo đường

Những tư tưởng khác biệt giữa Ấn độ giáo và Phật giáo

Thích Lệ Duyên.   Xem: 5844 . Ngày: 31/12/2014

Nền đạo học phương đông đã dâng tặng cho nhân loại một kho tàng tri thức vô tận về vũ trụ và nhân sinh. Trong mấy ngàn năm qua, nền đạo học này đã và đang cống hiến cho nhân loại nhiều bài học vô giá về đạo đức, về triết lý nhân sinh

Nội dung và ý nghĩa phẩm Nhập pháp giới trong kinh Pháp hoa

Thích Nữ Tâm Thảo.   Xem: 5091 . Ngày: 31/12/2014

Giải thích tổng quát về Kinh Hoa Nghiêm theo hệ Kinh tạng Đại Thừa: Đức Phật ra đời vì “hạnh phúc an lạc của chư Thiên và loài người” như lời Ngài đã từng tuyên bố

Nhận Diện Chân Tâm

Bảo Minh Trang.   Xem: 12657 . Ngày: 31/12/2014

“Tâm tính bản lai thanh tịnh, không có tán loạn, không có lay động, không có dời đổi, không do công phu mà có, đó là cái Định Thủ Lăng Nghiêm. Chúng sinh mê lầm không nhận được chân tính, chấp có tâm ta riêng biệt, theo thân theo cảnh mà sinh ra phiền não, tạo ra nhân duyên luân hồi, sống rồi chết, chết rồi sống, mãi mãi trong ba cõi. Chư Phật, Bồ tát nhận biết tâm tính, tức cái tính bản lai của sự vật, duyên khởi theo nhân quả rèn luyện trí tuệ theo đạo lý ấy, gột rửa các điều mê lầm, thì trực nhận chân tâm kiến tính, và chứng được Thủ Lăng Nghiêm”.

Phát Bồ đề tâm theo tinh thần kinh Hoa Nghiêm

Thích Phước Trí.   Xem: 6935 . Ngày: 09/12/2014

Trong quyển Nhập Bồ Tát hạnh có nói: “Muốn diệt trừ vô lượng khổ đau trong ba cỏi, và trừ những nỗi bất an cho hữu tình, muốn hưởng được trăm thứ khoái lạc, thì đừng bao giờ xả bỏ Tâm Bồ Đề

Phật giáo và tín ngưỡng ở đồng bằng sông Cửu Long

Thích Nữ Diệu Tâm.   Xem: 6942 . Ngày: 09/12/2014

Là người Việt Nam, ngoài việc thừa hưởng trọn vẹn kho tàng văn hóa trên còn phải có nhiệm vụ bảo lưu và phát huy truyền thống ấy.

Suối nguồn thực tại của người xuất gia

Thích Nhuận Tường.   Xem: 4341 . Ngày: 02/11/2014

Trong đạo Phật, tu học là làm sao để cho bản thân chúng ta ngày mỗi trở nên an lạc hơn và thánh thiện hơn. Một ngày tu học đúng pháp sẽ giúp ta thấy rõ mình hơn, thấy rõ những người xung quanh hơn và làm cho đời sống của ta có ý nghĩa hơn

Phương pháp hành trì tứ chánh cần của người con Phật

Thích Nữ Liên Lương.   Xem: 7983 . Ngày: 02/11/2014

Thế giới con người là một hỗn hộp của các bản chất không giống nhau có kẻ thích thụ hưởng, có kẻ đam mê vật chất tiền tài, danh lợi, nên có những hạnh nghiệp khác nhau tùy sở thích của mỗi chúng sanh, Đạo Phật gọi là Thiện – Ác

Tại sao Phật giáo Lý Trần hưng thịnh

Thích Hạnh Đạo.   Xem: 7223 . Ngày: 02/11/2014

Đạo Phật du nhập vào Việt Nam trên dưới hai ngàn năm. Giáo lý đạo Phật đã ăn sâu, hội nhập vào các mặt sinh hoạt trong đời sống nhân dân từ tư tưởng văn hóa đến chính trị xã hội

Tam pháp ấn giáo lý đặc trưng trong đạo Phật

Thích Lệ Định.   Xem: 4568 . Ngày: 02/11/2014

Đời sống quốc gia với hoàn cảnh địa lý và sự ảnh hưởng khí hậu thiên nhiên đã tạo cho Ấn Độ có một lịch sử khác với các quốc gia trên thế giới

Tầm quan trọng của Tam vô lậu học

Thích Nữ Như Hiền.   Xem: 9870 . Ngày: 01/11/2014

Đức Phật xuất hiện ở cõi đời này là một điều vinh hiển lớn lao, không những cho con người chúng ta mà cho cả xã hội. Bởi vì Ngài là sự kết tinh của muôn ngàn hương hoa Bi, Trí, Dũng và hiện thân của chân lý giải thoát

Thể tài ngôn ngữ trong kinh tạng Phật giáo

Thích nữ Thánh Tâm.   Xem: 4172 . Ngày: 01/11/2014

Ngôn ngữ là một hệ thống tín hiệu đặc biệt, là phương tiện giao tiếp cơ bản và quan trọng nhất của các thành viên trong một cộng đồng xã hội

Thiền định con đường hướng đến bình an và trí tuệ

Thích Nữ Huệ Thiện.   Xem: 4031 . Ngày: 01/11/2014

Chuyện kể rằng: Có một người phụ nữ ôm xác con đến tìm Phật, mong người cứu sống. Phật bảo: Bà hãy đi xin một hạt cải của nhà nào không có người chết đến đây ta sẽ giúp bà.

Tìm hiểu con người hòa bình của Đức Phật

Thích nữ An Hạnh.   Xem: 3592 . Ngày: 31/10/2014

Hơn hai ngàn năm cho một quá trình hòa nhập, gắn bó với đất nước và dân tộc Việt đến nay, Phật Giáo với phương pháp tùy duyên, vẫn luôn sống động và thích ứng

Tìm hiểu tác phẩm "Tìm hiểu sự thanh tịnh nội tâm chính mình"

Thích Trung Hòa.   Xem: 4021 . Ngày: 31/10/2014

Nước ta hiện nay đang trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa, mở cửa tiếp xúc rộng rãi với thế giới bên ngoài. Hòa trong không khí ấy, Giáo hội phật giáo Việt Nam ngày càng được hoàn thiện

Đ123C

NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo ôn thi vào Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM khóa XVI

THÔNG BÁO V/v tổ chức ôn thi vào Học viện Khóa XVI

Thông báo Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Tân Sửu 2021

Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2021 sẽ tổ chức tại các Tịnh xá, như sau: KHÓA 35: Tịnh xá Ngọc Lâm - Thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu KHÓA 36: Tịnh xá Ngọc Long - Xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

VIDEO HÔM NAY

Video Toạ đàm: HÌNH THÀNH - PHÁT TRIỂN & SỰ ĐÓNG GÓP CỦA NI GIỚI ĐỐI VỚI XH NGÀY NAY - Phật Sự Online

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ