Trang chủ > Phật Học > Luận Văn

Ảnh hưởng giáo lý nhân quả trong đời sống văn hóa dân tộc

Tác giả: Thích Nhuận Ân.  
Xem: 1109 . Đăng: 27/09/2018In ấn

BÀI LIÊN QUAN

Cái đẹp của Phật giáo trong thời Lý Trần  ( Thích Nữ Hạnh Thuận , 1542 xem)

Mối quan hệ thầy và trò trong Phật giáo  ( Thích Nữ Đồng Quảng , 3562 xem)

Nhân sinh quan và thế giới quan theo cách nhìn của Duy thức học  ( Thích Đức Phước , 5573 xem)

Một số hư từ trong tiếng Hán  ( Tỳ kheo Giác Nhường , 3033 xem)

Quan niệm của Hòa Thượng Khánh Hòa thể hiện qua báo chí Pháp Âm  ( Bảo Minh Trang , 3904 xem)

Ngũ Giới Trong Cuộc Sống Đạo Đức Của Người Tại Gia  ( Bảo Minh Trang , 3252 xem)

Bảy yếu tố để Tăng đoàn hưng thịnh  ( Thích Nữ Liên Hoa , 2822 xem)

Ngũ Giới Và Cuộc Sống Đạo Đức Của Người Tại Gia  ( Bảo Minh Trang , 21668 xem)

Trình bày về A -Lại Da trong Thành Duy Thức  ( Bảo Minh Trang , 4816 xem)

Trình bày về A-lại-da trong Thành Duy Thức  ( Bảo Minh Trang , 14248 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo về lễ tưởng niệm Tổ sư Minh Đăng Quang

Kính thông báo đến chư Tôn đức Giáo phẩm và trụ trì các miền tịnh xá về lễ tưởng niệm Tổ sư Minh Đăng Quang

Thông báo của Giáo phẩm Thường trực NGHPKS

THÔNG BÁO CỦA GIÁO PHẨM THƯỜNG TRỰC NI GIỚI HỆ PHÁI KHẤT SĨ VIỆT NAM

Thông báo mời cộng tác viết bài ĐUỐC SEN mùa VU LAN 2019

Đuốc Sen – Đặc san của Hệ phái Khất sĩ, là nơi nói lên quan điểm của người con Phật về các vấn đề văn hóa, giáo dục, hoằng pháp, tâm linh, tu tập… Ngoài ra, đây là kênh của người con Khất sĩ thể hiện nhận thức về nội hàm bộ Chơn Lý của Tổ sư Minh Đăng Quang.

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Lễ tưởng niệm lần thứ 32 Ni Trưởng Huỳnh Liên, Đệ nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ - Lễ Tưởng niệm

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ