Trang chủ > Lớp Giáo lý

Ni sư Triệu Liên chia sẻ trực tuyến đề tài Nguồn thực phẩm hàm dưỡng thân tâm (phần cuối)

Tác giả: Ban Truyền thông NGKS.  
Xem: 3990 . Đăng: 09/09/2021In ấn

 

Ni sư Triệu Liên chia sẻ trực tuyến đề tài Nguồn thực phẩm hàm dưỡng thân tâm (phần cuối)

 

Ngày 04/9/2021 (nhằm ngày 28/7/Tân Sửu), Ni sư Triệu Liên - Giảng sư Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, có buổi chia sẻ trực tuyến với đề tài NGUỒN THỰC PHẨM HÀM DƯỠNG THÂN TÂM (phần cuối)

 

 


 

Thức thực, được hiểu là những món ăn bao gồm: Đoàn thực, Xúc thực và Tư niệm thực. Tóm thâu ba phần đầu, dòng tâm thức sanh diệt, diệt sanh, tích lũy nghiệp trong tâm thức, tích tụ dưới lớp tàng thức qua Sắc, Thinh, Hương ,Vị , Xúc, Pháp nuôi dòng lưu chuyển liên tục, hằng chuyển như bộc lưu…là kho tàng chứa đựng tất cả những chủng tử (hạt giống ý niệm) hay nguyên nhân phát sinh của thực tại.

Tàng thức có ba chức năng chính, đó là : a/ năng lực chứa đựng và duy trì các hạt giống (thuộc ý niệm về hiện hữu); b/ là nơi được dùng để chứa đựng các hạt giống; c/ thức này, do đó, bị ý thức (màna) chấp làm ngôi thể và luyến ái.

Như vậy, Tàng thức là nền tảng linh hoạt có khả năng dung chứa các hạt giống (dù thiện hay ác) ý niệm, nhận thức, ấn tượng... được phát sinh trong thế giới sự vật hiện tượng, đồng thời, làm cho các hạt giống đó trở nên sinh động, hiện hành. Đây là những món ăn được "Nghiệp" tích lũy, dẫn đi luân hồi.

Vì vô minh nên con người mới sử dụng những vật ô uế, nhơ nhớp làm thức ăn cho cuộc đời mình. Đây, chính là những thức ăn không thể chuyển hóa được, vì không chuyển hóa được nên mới còn lậu hoăc (phiền não) làm duyên cho Danh sắc, Xúc, Thọ,  Ái. Thức làm duyên cho Danh sắc chính là "Thức thực".

Kinh dạy: "Từ tập khởi của ái có tập khởi của thức ăn, từ đoạn diệt của ái có đoạn diệt của thức ăn".

Tập khởi của Ái là sự khởi đầu của vô minh, đọan diệt của Ái cũng chính là sự kết thúc của vô minh, Nói khác hơn, lậu hoặc còn sót lại là nguyên nhân dẫn đến nghiệp tái sinh của con người ở kiếp vị lai. Vô minh duyên hành, hành làm duyên cho Thức. Thức ở đây được hiểu là như vậy! Thức thực ⇒ Đoàn thực + Xúc thực + Tư niệm thực.

 

Tổng kết: NGUỒN THỰC PHẨM HÀM DƯỠNG THÂN TÂM

Khi Đức Phật thuyết về 4 loại thức ăn, chúng ta nên hiểu rằng 2 loại thức ăn đầu tiên "Đoàn thực, Xúc thực", là nhân, "Tư niệm thực" là chất xúc tác của đoàn thực và xúc thực, khi nó trở thành thức ăn thứ tư "Thức thực" mới chính là quả, có nghĩa là hành giả còn phải lao đao trong bể khổ luân hồi.

Vẫn biết, đã là con người thì cần phải ăn để mà sống, cần phải thưởng thức không khí trong lành của tự nhiên, cần phải nghe tiếng chim kêu, vượn hú như một lời tâm sự của chúng sinh ...nhưng cái gì được ăn, cái gì được thưởng thức thời cái đó phải được chuyển hóa, ấy chính là quá trình tu tập của mỗi người theo dòng thời gian.

Muôn sông chảy về một biển, con đường đi tìm sự giải thoát và giác ngộ của đạo phật là muôn hình, muôn vẻ, có điều mọi bến bờ đều hướng về con thuyền Bát Thánh Đạo, tức là: Chánh Tri kiến, Chánh Tư duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp...

Kinh dạy: “Khi nào Thánh đệ tử tuệ tri thức ăn như vậy, tuệ tri tập khởi của thức ăn như vậy, tuệ tri đoạn diệt của thức ăn như vậy, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của thức ăn như vậy, khi ấy, vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy miên, tẩy sạch sân tùy miên, nhổ tận gốc kiến mạn tùy miên, khiến minh khởi lên, diệt tận khổ đau ngay trong hiện tại. Như vậy Thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin Pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này.” Vậy, bốn loại thức ăn này là các lậu hoặc cần phải được Thọ dụng đoạn trừ.

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các lậu hoặc phải do thọ dụng được đoạn trừ? Này các Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo như lý giác sát, thọ dụng y phục, chỉ để ngăn ngừa lạnh, ngăn ngừa nóng, ngăn ngừa sự xúc chạm của ruồi, muỗi, gió, sức nóng mặt trời, các loài bò sát, chỉ với mục đích che đậy sự trần truồng.

Vị ấy như lý giác sát, khởi tâm chú ý đến những điều Đức Thế Tôn chỉ dạy trong khi thọ dụng món ăn khất thực không phải để vui đùa, không phải để đam mê, không phải để trang sức, không phải để tự làm đẹp mình, mà chỉ để thân này được sống lâu và được bảo dưỡng, để thân này khỏi bị thương hại, để hổ trợ phạm hạnh, nghĩ rằng: "Như vậy, ta diệt trừ các cảm thọ cũ và không cho khởi lên các cảm thọ mới, và ta sẽ không có lỗi lầm, sống được an ổn". Vị ấy như lý giác sát, thọ dụng sàng tọa, chỉ để ngăn ngừa lạnh, ngăn ngừa nóng, ngăn ngừa sự xúc chạm của ruồi, muỗi, gió, sức nóng mặt trời, các loại bò sát, chỉ để giải trừ nguy hiểm của thời tiết, chỉ với mục đích sống độc cư an tịnh.

Vị ấy như lý giác sát thọ dụng dược phẩm trị bệnh, chỉ để ngăn chận các cảm giác khổ thống đã sanh, để được ly khổ hoàn toàn.

Này các Tỷ-kheo, nếu vị ấy không thọ dụng như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể khởi lên. Nếu vị ấy thọ dụng như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa. Này các Tỷ-kheo, các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc phải do thọ dụng được đoạn trừ.

Bốn loại thức ăn kể trên đều mang hai đặc tính đối ngược, nuôi dưỡng hay tàn hại, an vui hay khổ nạn, thăng hoa hay trầm lụy. Người biết thương mình là người biết nuôi dưỡng thân bằng thức ăn, thức uống lành mạnh, không khí tinh sạch, biết nuôi dưỡng sáu căn bằng cảm xúc an vui, biết làm lớn lên ý nguyện phụng sự tha nhân. Và quan trọng hơn cả là biết ta đang đưa những gì vào tâm thức mình hàng ngày để định hướng cho đời sống thánh thiện cao quý hay trần tục thấp hèn bây giờ và tương lai.

 

Nguyện phẩm thực này thành của Phật,

Phật ban huệ lộc chúng con dùng.

Con dùng lộc Phật con thêm phước,

Phước đức chan hòa cõi sống chung.

Nguyện phẩm thực này thành món Pháp,

Dùng vào cơ thể được bình an.

Duyên đầy, phước đủ, tiêu tai nghiệp,

Trí sáng tâm lành trỗi thế gian.

Nguyện phẩm thực này hộ chúng Tăng,

Phần dư đệ tử được chia phần.

Dùng cơm phước đức hương thanh đạm,

Tập hạnh từ bi chí thoát trần.

(Kinh cúng dường thọ trai)

 


 

Ban Truyền thông NGHPKS

-----ooOoo----- 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 39 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Quang (Gò Công)

THÔNG BÁO Khóa tu Truyền thống lần thứ 39 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức từ ngày 21/01 - 28/01 năm Giáp Thìn (01.03.2024 - 08.03.2024) tại Tịnh xá Ngọc Quang (Gò Công, Tiền Giang)

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 37 tưởng niệm 100 năm ngày sinh Đức Tổ sư Minh Đăng Quang

Ni giới Hệ phái Khất sĩ sẽ tổ chức khóa tu Truyền thống lần thứ 37 tưởng niệm Tổ sư vào tháng 8 âm lịch năm 2023 như sau: ĐỊA ĐIỂM: CHÙA THUẬN PHƯỚC ĐỊA CHỈ: SỐ 171, ẤP 4, PHƯỚC VÂN, CẦN ĐƯỚC, LONG AN Trụ trì: SƯ CÔ NGHIÊM LIÊN Thời gian tu: Từ ngày mùng 10/8 - 16/8 (âl) năm Quý Mão (24.9.2023 - 30.9.2023)

Thư mời viết bài Hội thảo Hệ phái Khất sĩ: Tư tưởng Phật học, Lịch sử truyền thừa và những đóng góp

Thư mời viết bài Hội thảo Hệ phái Khất sĩ: Tư tưởng Phật học, Lịch sử truyền thừa và những đóng góp

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 36-37-38 của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Quý Mão 2023

Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2023 sẽ tổ chức tại các Tịnh xá, như sau: KHÓA 36: Tịnh xá Ngọc Long - Xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. KHÓA 37: Chùa Thuận Phước - số 171, ấp 4, Phước Vân, Cần Đước, Long An. KHÓA 38: Tịnh xá Ngọc Lâm - số 839 Trần Phú, phường B’Lao, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ