Trang chủ > Lớp Giáo lý

Ni sư Tín Liên chia sẻ trực tuyến đề tài Quan niệm về hạnh phúc của Phật

Tác giả: Ban Truyền thông NGKS.  
Xem: 5506 . Đăng: 23/09/2021In ấn

 

Ni sư Tín Liên chia sẻ trực tuyến đề tài Quan Niệm Về Hạnh Phúc Của Phật

 

Ngày 20/9/2021 (nhằm ngày 14/8/Tân Sửu), Ni sư Tín Liên - Giảng sư Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, có buổi chia sẻ trực tuyến với đề tài “Quan Niệm Về Hạnh Phúc của Phật”.

 

 

 

 

 

Ni sư dẫn dụ câu chuyện về cuộc đời hành đạo của Đức Phật dưới cội Bồ đề trong 7 ngày, về hạnh phúc mà Ngài có được khi được Mãng xà vương Mucalind quấn 9 vòng quanh Phật và lấy đầu che chở cho Ngài, chắp tay trước Phật. Nhân đó, Ni sư  trích dẫn một số đoạn kinh để diễn đạt quan niệm hạnh phúc mà Đức Phật có được, như là: 

 “Đối với hạng người tri túc, người đã nghe và đã thấy chơn lý, thì sống ẩn dật là hạnh phúc”; Trên thế gian người có tâm lành, người biết thu thúc đối với ngũ dục lục trần là hạnh phúc; Không luyến ái, vượt lên khỏi dục vọng là hạnh phúc; Phá được ngã chấp, quả thật là hạnh phúc tối thượng” (Vinaya Pitaka; Udàna tr. ẩn dật).

Cũng vậy, Ni trưởng Huỳnh Liên của chúng ta đã diễn tả lại quan niệm hạnh phúc có được của người trong quá trình hành đạo, đó là “Thật là hạnh phúc, khi sống ẩn dật thoát trần; Thật là hạnh phúc, khi biết thu thúc lục căn; Thật là hạnh phúc, trừ ái dục tiêu tan, và tối thượng chơn hạnh phúc, là phá ngã chấp hoàn toàn.”

 Ngoài ra, Ni sư giảng nghĩa rõ hơn về quan niệm hạnh phúc Đức Phật có được, đó là:

1/ Đối hạng người tri túc, người đã nghe và đã thấy Chơn lý.

Đức Phật tán thán hạnh viễn ly, sống độc cư, nghĩa là chánh niệm về thân, khẩu, ý ngay trong giây phút hiện tại. Những trạng thái của chính mình trong hiện tại (ăn, mặc, ở, bệnh), những mong cầu và dục vọng điều phải được chế ngự. Người sống độc cư, thì phải trọn vẹn đoạn tận 10 hạ phần kiết sử, đắc thánh quả A-la-hán, “Ai chiến thắng tất cả, ai hiểu cả, ai là bậc thiện trí. Mọi pháp không ô nhiễm. Ai từ bỏ tất cả, ái tận giải thoát. Ta nói chính người ấy, thật là vị độc trú”.

2/ Thu thúc lục căn, hay hộ trì các căn là một chi phần quan trọng của giới. Đó là chế ngự 5 căn “mắt thấy sắc, tâm liền phòng hộ; năm căn kia chế ngự kịp thời, để trừ tham ái ưu bi; chưa thành nghiêm ngặt, chớ thành dễ duôi”.

Tóm lại, chúng ta cần phải hiểu đúng ý nghĩa sống độc cư, viễn ly để không trở thành người tiêu cực, yếm thế, đi ngược với tinh thần Phật giáo dấn thân đem đạo vào đời. Tầm quan trọng của thu thúc lục căn là nhờ chánh niệm miên mật, các căn được hộ trì, từ đó phát sinh định. Phá ngã chấp hoàn toàn, để tuệ phát sinh đến rốt ráo, chứng đắc A-la-hán, là hạnh phúc chân thật tối thượng.

 

 


 

Ban Truyền thông NGHPKS

-----ooOoo-----

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 37 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ VN

Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 37 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ