Trang chủ > Lớp Giáo lý

Ni sư Kiên Liên chia sẻ trực tuyến với đề tài Lục độ Ba la mật (tiếp theo)

Tác giả: Ban Truyền thông NGKS.  
Xem: 5046 . Đăng: 17/09/2021In ấn

 

Ni sư Kiên Liên chia sẻ trực tuyến với đề tài Lục độ Ba la mật (tiếp theo)

 

Hôm nay, ngày 02/9/2021 (nhằm ngày 26/7/Tân Sửu), Ni sư Kiên Liên - Giảng sư Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, đã có buổi chia sẻ trực tuyến với đề tài LỤC ĐỘ BA LA MẬT (tiếp theo). 

Phần này, Ni sư tiếp tục giảng giải Ba La Mật tiếp theo là Tinh Tấn Ba La Mật.

Theo quan điểm Phật giáo, Tinh nghĩa là tinh chuyên, không xen tạp; tấn là siêng năng tiến tới. Việc học và hành đạo của Bồ tát cần phải tinh chuyên và cần mẫn, đó là tinh tấn.

Tinh tấn Ba-la-mật là ý nghĩa tu hành của một Bồ tát đang đi trên đường thành tựu Chánh đẳng Chánh giác.

Đối với bất kì ai, dù là xuất gia hay tại gia, thì Tinh tấn là một trong những hạnh tối trọng yếu tạo nên sự thành công. Nói cách khác, tinh tấn là chiếc chìa khóa vàng để mở kho tàng trí thức ở mọi lĩnh vực, ngành nghề trong đời sống xã hội này. (Ví như Tinh tấn là nhiên liệu của chiếc xe, chiếc xe dù tốt nhưng không nhiên liệu thì cũng không đi đến đích được).

Phật dạy Tinh tấn có 4 pháp thường được gọi là Tứ chánh cần; 4 điều siêng năng chân chánh

1. Tinh tấn ngăn ngừa những điều ác chưa phát sanh

Điều chưa từng làm trong quá khứ nhưng biết được nó sẽ làm cho mình và người tổn thương, đau khổ, tổn hao phước báu nên phải ngăn ngừa khi tâm vừa sanh khởi lên. Cần phải miệt mài, siêng năng quán sát.

2. Tinh tấn dứt trừ những điều ác đã phát sanh

Điều làm cho mình và người cũng tổn thương đau khổ.

3. Tinh tấn phát triển những điều lành chưa phát sanh

Siêng năng làm những điều thiện lành đối với mọi người thân hoặc không thân trong cộng đồng bằng nhiều phương cách phù hợp khác nhau.

4. Tinh tấn tiếp tục phát triển những điều lành đã phát sanh

Duy trì, cần mẫn những điều thiện đã làm và tiếp tục phát triển những điều thiện đang làm hầu mang đến niềm vui hạnh phúc cho mình và cho người.

Trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương Đức Phật ví dụ hạnh tinh tấn như sau:

“Có một vị Tăng sanh

Thâu đêm thức tụng kinh

Tiếng u buồn ngao ngán

Lòng chán nản tu hành

Phật kêu lại hỏi han

Hồi thầy ở thế gian

Làm nghề chi đó vậy?

Bạch Phật con khảy đàn

Hỏi dây dùn thì sao?

Đáp: dây dùn không tiếng

Còn dây thẳng thì sao?

Dây thẳng không uyển chuyển

Còn đàn lên đúng dây?

Dây vừa đúng rất hay".

Nhân đó Đức Phật dạy học Phật như khảy đàn, phải giữ mực trung đạo.

Giữ lòng tinh tấn, kiên trì với hạnh nguyện, siêng năng trau tâm dồi trí mỗi phút giây không thối chuyển mới mong thành tựu sở nguyện.

“Trên đường đạo không gì bằng tinh tấn,

Không gì bằng trí tuệ của đời ta,

Sống điêu linh trong kiếp sống ta bà,

Hãy tinh tấn là vượt qua tất cả”.

(Cố Thượng tọa Thích Chơn Thanh)

Tựu trung, tinh tấn nghĩ điều lành, nói điều lành, làm điều thiện mỗi ngày, giúp rèn tâm và thân bằng ý chí, nghị lực từ bên trong tâm thức để vượt qua mọi khó khăn, chướng ngại duyên đang xảy ra ở hiện tại. Giữ tâm sáng suốt thanh tịnh và thưc hành theo đúng lời Phật dạy: “Một việc thiện dù nhỏ cũng không nên bỏ, một việc ác dù nhỏ không nên làm”.

 

 


Ban Truyền thông NGHPKS

-----ooOoo-----

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo khóa Bồi dưỡng Trụ trì Hệ phái Khất sĩ PL. 2568 - DL. 2024

Được sự cho phép của Giáo hội và Chính quyền các cấp, mỗi năm chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ tổ chức một khóa BỒI DƯỠNG TRỤ TRÌ vào đầu mùa An cư, nhằm hỗ trợ các vị trụ trì, các vị Tỳ-kheo thấm nhuần giáo pháp đức Thế Tôn, đường lối của Tổ sư Minh Đăng Quang, cách quản trị một ngôi Tam bảo, góp phần làm cho Phật pháp được quang huy, báo đền ân đức Tam bảo. Đây cũng là cơ hội để chư Tăng Ni trưởng dưỡng đạo tâm, chia sẻ kinh nghiệm tu học và hành đạo cho các vị đồng Phạm hạnh, làm hành trang trên bước đường hoằng dương Chánh pháp, lợi lạc nhân sanh.

Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 37 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ VN

Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 37 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ