Trang chủ > Quý Ni Trưởng > Tác Phẩm

Phước Báu Hiện Tiền

Tác giả: Huyền Khánh Linh.  
Xem: 4605 . Đăng: 30/09/2018In ấn

Phước Báu Hiện Tiền

 

Vào đời quá khứ

Tại xứ Hoà Na

Hầu hết muôn nhà

Kính tin Phật Giáo

Cả dân chúng đồng tâm mộ đạo

Cho đến Vua cũng thạo tu hành

Thật là một nước thiện thanh

Vua quan đều biết làm lành ăn chay

Chẳng có một ai

Tranh tài đua sắc

Thà cam túng ngặt

Chịu cảnh cơ hàn

Chớ không có sự tham gian

Cõi đời lạc thú bình an vạn phần

Nhờ ảnh hưởng tinh thần

Nên nhiều người hiền đức

Có một chàng cùng cực

Tên là Kế Sa La

Vợ chồng rất mực hiền hoà

Cam bề đói lạnh cửa nhà hàn vi

Nhưng vẫn giữ đạo nghì

Chẳng thay lòng đổi dạ

Tuy cuộc đời vất vả

Thường đói khó hơn ai

Như về nếp sống hằng ngày

Phải dầm nắng sớm mưa mai dãi dầu

Nhọc nhằn chồng vợ quản đâu

Chỉ mong được sự nhu cầu ấm no

Đã chẳng phiền lo

Cũng không than trách

Mặc dầu đói rách

Nhưng vẫn vui lòng

Tình thương chan chứa mặn nồng

Một niềm hoà ái vợ chồng ấm êm

Vui sống êm đềm

Chịu đều khổ ngặt

Không vì vật chất

Làm bợn tâm thanh

Chỉ lo học hỏi pháp lành

Rồi đem giảng lại chúng sanh tỏ tường

Đặng sau khỏi bước lạc đường

Đặng sau về cõi Tây Phương vui vầy

Thuở ấy tại miền ngoài

Xứ Hoà Na lâm nạn

Thiên tai dồn dập giáng

Dân chúng chịu lầm than

Lớp thì thất bát mùa màng

Lớp thì bệnh dịch lan tràn khắp nơi

Nhiễu hại tơi bời

Dân làng khốn khổ

Chết thôi vô số

Bởi đói bởi đau

Bấy giờ tâm đạo đồng bào

Trông vào cảnh ấy xiết bao não nùng

Mới hội lại chung cùng tổ chức

Lập trai đàn bố đức thi ân

Đến chùa nhờ bậc cao tăng

Cầu siêu cho các nạn nhân bỏ mình

Sớm được siêu sinh

Về miền lạc cảnh

Còn về tật bệnh

Cũng được giảm lần

Rồi đem phẩm vật cúng dâng

Phát chia cho những nạn nhân cơ hàn

Đỡ dùng trong cảnh lầm than

Đỡ dùng trong lúc tai nàn nhiễu nhương

Sa La chồng vợ chưa tường

Vì chưng vất vả tìm phương nhu cầu

Chẳng hề hay biết chi đâu

Nên không nghe thấy cảnh sầu niềm đau

Bởi cứ mãi quây quần

Ở trong vùng thị tứ

Nên chưa tường bệnh dữ

Đang khủng bố miền ngoài

Dân tình khốn khó nào hay

Chỉ vì lo phận sanh nhai đúng kỳ

Theo lệ thường khi

Sáng ra chồng vợ

Cùng nhau hăm hở

Phục vụ chủ điền

Để lãnh đồng tiền

Ngõ hầu chi dụng

Đỡ khi nghèo túng

Cùng được ấm thân

Sáng nay chàng mới bước chân

Gặp nhà trưởng giả áo chăn chỉnh tề

Dắt theo tôi tớ đông ghê

Gánh gồng hì hục bộn bề xôn xao

Gạo tương, áo, vải, tôm, rau

Khẩn trương tiền mặt, gấp vào bước đi

Chẳng rõ cớ chi

Người đi đâu vậy

Chàng vừa trông thấy

Lòng những ngạc nhiên

Rồi chàng dừng bước hỏi liền

Mới vừa nghe rõ căn duyên vùng ngoài

Dân tình đang chịu nạn tai

Lớp đau lớp đói hình hài xác thân

Các trưởng giả ân cần

Đến chùa để cúng dâng

Lập trai đàn bố thí

Gạo muối giúp cho dân

Chàng quá ngại ngần

Thấy mình thiếu thốn

Mà người nguy khốn

Biết tính làm sao

Xót xa ruột thắt gan bào

Phận nghèo khó nổi giúp nhau được gì?

Dạ luống sầu bi

Than thân tủi phận

Cảnh tình gây cấn

Đời sống hẩm hiu

Trong nhà chẳng có ít nhiều

Hoặc tiền, hoặc gạo, hoặc liều thuốc thang

Để giúp kẻ lâm nàn

Hầu đỡ cơn khủng bách

Với tấm lòng thanh bạch

Chàng lo tính chẳng yên

Ước sao có được gạo tiền

Đặng đem giúp đỡ cho miền ngoại ô

Tâm chàng mãi vẩn vơ suy nghĩ

Thương dân tình đang bị nạn tai

Đói cơm rách áo hàng ngày

Không còn lo kế sanh nhai như thường

Tâm sầu cảm vấn vương buồn tủi

Dạ ai hoài lắm nổi thiết tha

Quày chân trở bước về nhà

Lòng từ kích thích sanh ra não phiền

Chàng ước nguyện có tiền

Đem giúp người khó khổ

Dầu suốt đời làm tớ

Hoặc chịu cảnh đoạ đầy

Cũng cam lãnh lấy nạn tai

Vì thương nhân loại bao nài khổ thân

Phải được lộc phần

Bạc tiền muối gạo

Đến ngôi Tam Bảo

Mở cuộc trai đàn

Hầu đem giúp đỡ dân gian

Trong cơn khủng cách khổ nàn vừa qua

Nghĩ gần rồi lại nghĩ xa

Chí nguyền chưa toại thiết tha cõi lòng

Bấy giờ mới khuất ánh hồng

Vợ chàng nghỉ việc ruổi dong trở về

Thấy chồng mặt mày ủ ê

Đang ngồi than thở não nề âu lo

Nàng chẳng rõ nguyên do

Tại vì sao nên nỗi

Khiến cho chàng bối rối

Lộ sắc diện sầu bi

Hình như suy tính việc gì

Mà chưa thành đạt được y như nguyền

Nên chàng quá lẽ ưu phiền

Khiến nàng lo lắng chẳng yên trong lòng

Mới bước lại hỏi chồng

Chuyện chi chàng áo não

Vậy xin chàng đừng dấu

Hãy nói thật thiếp tường

Chúng ta sẽ gắng lo lường

Hoặc là thiếp biết tìm phương kế nào

Rồi cùng bàn tính với nhau

Chớ chàng đừng để mòn hao tinh thần

Nghe vợ phân trần

Khiến chàng tha thiết

Nếu mình nói thiệt

Nàng cũng buồn phiền

Nghĩ rồi giữ sự lặng yên

Không hề đáp lại căn duyên chuyện gì

Nàng cứ mãi vân vi

Đôi ba phen gạn hỏi

Buộc lòng chàng phải nói

Thuật lại hết đầu đuôi

Nghe qua nàng cũng ngậm ngùi

Động lòng xa xót thương người nguy nan

Suối lệ chảy tràn

Nỗi sầu vằng vặc

Ai đem gieo rắc

Những mối lo âu

Khiến cho chồng vợ buồn rầu

Sau cơn đau khổ chập lâu nàng rằng

Phải chàng chịu vui lòng cho thiếp

Đi ở thuê để tiếp việc làm

Cùng nhà phú hộ giàu sang

Thế nào cũng được trăm quan bạc tiền

Thì sẽ được vẹn nguyền toại chí

Chàng lãnh đem bố thí cho dân

Mới là vẹn kế đắc phân

Mà chàng cũng khỏi ngại ngần lo âu

Chàng nghe nói phát rầu

Bởi vì lòng chẳng nỡ

Để cho nàng đi ở

Làm tôi mọi một mình

Tuy là nàng quyết hy sinh

Nhưng bề nhi nữ khó kình nam nhân

Sức yếu trăm phần

Lại thân bồ liễu

Làm sao gánh chịu

Cộng việc nặng nề

Chẳng đành để vợ ở thuê

Liệu lo bối rối khôn bề tính toan

Nàng mới thưa rằng

Nếu chàng thương thiếp

Thì ta chung hiệp

Đi ở cùng nhau

Làm thuê với bậc phú hào

Lãnh tiền đem giúp đồng bào đỡ nguy

Hoặc làm lụng việc gì nặng nhọc

Được có chàng lo sóc tiếp tay

Ấy là vẹn vẽ an bày

Kế này thiếp tính rất hay trăm phần

Chàng vội tán thành

Vui lòng toại chí

Lấy làm hoan hỷ

Đồng ý nghe nàng

Sáng ngày chồng vợ vội vàng

Đến nhà phú hộ cao sang tột phần

Để xin ở chung thân

Vợ chồng làm tôi tớ

Và nhờ Ngài giúp đỡ

Cho mượn trước số tiền

Lên chùa mở cuộc trai diên

Cùng đem bố thí cho miền ngoại ô

Xong rồi chồng vợ trở vô

Thi hành phận sự chăm lo vẹn toàn

Phú hộ vốn biết chàng

Là một người hiền đức

Tuy vợ chồng cùng cực

Vẫn giữ mực keo sơn

Không hề so thiệt tính hơn

Dầu cho khổ nhọc chẳng hờn chẳng than

Ngài liền đưa mượn trăm quan

Đặng chàng tự tiện lập đàn cúng dâng

Và lại bảo thêm rằng

Số tiền người mượn được

Tôi định kỳ hạn trước

Nếu khi đúng bảy ngày

Mà chàng có bạc hườn tay

Thì chàng khỏi phải đến đây ở làm

Chừng nào chẳng có trăm quan

Vợ chồng sẽ đến ở làm với tôi

Chàng mừng rỡ vô hồi

Lãnh tiền rồi lui gót

Thẳng về nhà một nước

Mua phẩm vật đủ phần

Sắp tiệc lễ cúng dâng

Đem đến chùa cúng thí

Tâm lấy làm hoan hỷ

Bởi được sự hài lòng

Sáng ngày chồng vợ ruổi dong

Đến chùa Phước Huệ khởi công lập đàn

Ngưỡng nhờ bậc cao tăng chú nguyện

Gom điển linh vận chuyển sức thần

Để cầu cho cả lê dân

Tiêu tai giảm bệnh được phần bình yên

Cùng siêu độ cho miền âm cảnh

Các vong nhơn được tránh ngục hình

Xa lìa khỏi chốn u minh

Siêu thăng tịnh độ chơn linh nhẹ nhàng

Tăng chúng nghiêm trang

Sáu ngày cầu vái

Đến ngày thứ bảy

Mới được phát phân

Vợ chồng lo lắng ân cần

Việc làm phù hợp với nhân thiện từ

Nên trong các tăng sư

Thấy chàng lo đắc lực

Rồi cùng nhau hiệp sức

Chú nguyện rất tận tình

Để cho cuộc lễ viên thành

Đặng chàng hưởng được phước lành về sau

Kế ngày ấy trong trào

Quốc vương sai thị vệ

Dắt lên chùa Phước Huệ

Dâng phẩm vật đủ đầy

Cùng đem bố thí ngày này

Trùng kỳ thứ bảy đúng ngày chàng ta

Trụ trì chùa ấy thưa qua

Ngày này của gã Sa La thí hành

Vì người có dạ chí thành

Sáu ngày lo lắng sắm sanh cúng dường

Xin bệ hạ hãy nhường

Để cho chàng thí trước

Còn liệu bề chẳng được

Thì phải hội chung vào

Hiệp đàn bố thí với nhau

Không thì nán lại ngày sau khởi hành

Vua nghe nói bất bình

Rằng ta là thiên tử

Cầm quyền trong bản xứ

Vị quốc chủ của dân

Bạc tiền dư dả trăm phần

Há đi chung đậu với dân cúng dường

Hoặc lại phải nhường

Cho người thí trước

Thật là trái ngược

Dân trước vua sau

Sa La người ở bậc nào

Mà không vì trẫm nhường nhau phen nầy

Nhờ sư nói lại người hay

Coi người có chịu ngày mai chăng là?

Vị sư vội trở ra

Kêu vợ chồng lại hỏi

Rằng đức vua muốn đổi

Cuộc bố thí hôm nay

Bảo chàng nán lại bữa mai

Để vua bố thí trước ngày đặng chăng?

Sa La chồng vợ thưa rằng:

Cầu sư tường thuật phân trần vua hay

Chúng tôi cam chịu tội này

Chớ không thể chịu đổi thay cuộc đàn

Vị sư tâu lại rõ ràng

Nhà vua nghe nói chẳng tường cớ chi

Mà người quyết giữ y

Thà chịu điều hình phạt

Chớ không đành bữa khác

Làm vua rất ngạc nhiên

Bèn đòi chồng vợ hỏi liền

Vì sao người giữ vẹn nguyền chẳng sai?

Chàng mới tỏ bày

Tấu trình mọi lẽ

Rằng tôi là kẻ

Khổ sở nghèo nàn

Nhưng vì thương chúng lầm than

Vợ chồng tôi mới bán thân lấy tiền

Để mở cuộc trai diên

Giúp đỡ người làm phước

Và có lời hẹn trước

Cùng chủ định không sai

Rằng khi vừa đúng bảy ngày

Thì tôi sẽ đến ở ngay với người

Nên bệ hạ có lời dạy bảo

Mà tôi cam lỗi đạo kính nhường

Cúi xin lượng cả đói thương

Vì ngày thứ tám bặt đường của tôi

Phải đi ở với người

Không tiện bề cúng thí

Bởi vào vòng nô tì

Thì khó được thong dong

Cho nên tôi mới quyết lòng

Cuối đầu thọ tội chớ không thể nhường

Đức vua nghe rõ tận tường

Lấy làm kính phục cảm thương muôn vàn

Ngậm ngùi vua mới thở than

Trên đời ít được như chàng nhiệt tâm

Phải dứt mê lầm

Thì đâu có khổ

Nếu trong quốc độ

Có được nhiều nhà

Ở như chồng vợ Sa La

Thì đời sẽ được an hoà tự nhiên

Lê dân cũng khỏi luỵ phiền

Nước nhà cũng được bình yên vạn phần

Còn đâu có sự tham sân

Còn đâu những kẻ cơ bần lang thang

Hoặc xó chợ đầu đường

Chẳng có người vất vả

Cùng khắp trong thiên hạ

Chẳng có sự ganh hờn

Thì là một cõi toàn chơn

Mỗi người đều biết gieo nhơn thiện lành

Đức vua mới phán đành rành

Thôi nay trẫm để cho khanh cúng dường

Vua đã chịu nhường

Lại còn ban thưởng

Bạc vàng muôn lượng

Châu cấp lộc phần

Trọn đời hưởng của công dân

Lợi quyền mười xã về phần chàng thâu

Nay mới rõ đạo mầu linh ứng

Gieo nhơn lành được chứng theo liền

Rõ ràng phước báu nhơn thiên

Ban cho chàng hưởng hiện tiền hôm nay

Được bố thí đúng ngày

Vợ chồng vừa phỉ dạ

Thêm được phần dư dả

Đời thay đổi rất mau

Bỗng nhiên phát khởi sang giàu

Vợ chồng chẳng dám lảng xao niệm lành

Chàng hết dạ chí thành

Trọng ơn dày Phật pháp

Rồi cuối đầu quỳ mọp

Thành kính lễ hiền vương

Đã chia cho tớ cúng dường

Lại còn ái mẫn xót thương kẻ bần

Cám đội hồng ân

Chúng tôi tạc dạ

Trọng vì đức cả

Nhớ mãi ơn sâu

Vậy xin thành kính đê đầu

Lạy vua ba lạy ngõ hầu đền ơn

Vợ chồng vội quày chơn

Lãnh bạc tiền vô số

Đem đến nhà phú hộ

Hườn lại đủ trăm quan

Trả dư thêm ít lượng vàng

Ơn đền nghĩa trả châu toàn xong xuôi

Vợ chồng giữ không lui chí nguyện

Kể từ đây tinh tiến tu hành

Ân cần giúp đỡ nhân sanh

Lại càng vun vén cội lành thêm ra.

 

Khánh Liên

BÀI LIÊN QUAN

Cứu vật, vật trả nhơn - Cứu nhơn, nhơn trả oán  ( Huyền Khánh Linh , 8587 xem)

Ba tháng Hạ  ( Ni trưởng Siêu Liên , 6144 xem)

Lạc Bước Đường Về  ( Huyền Khánh Linh , 10910 xem)

Phát Nguyền  ( Huyền Khánh Linh , 4964 xem)

Phương Danh Chư Ni Chúng  ( Huyền Khánh Linh , 3456 xem)

Cảm Tạ Sư cô Huệ Liên  ( Huyền Khánh Linh , 4128 xem)

Thân Tặng Sư cô Tín Liên  ( Huyền Khánh Linh , 3432 xem)

Cảm Tạ Thượng Toạ Giác Tường  ( Huyền Khánh Linh , 3584 xem)

Cảm Tạ Thượng Toạ Giác Ngộ  ( Huyền Khánh Linh , 3576 xem)

Cảm Tạ Ni Sư Như Hoa  ( Huyền Khánh Linh , 3276 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 37 tưởng niệm 100 năm ngày sinh Đức Tổ sư Minh Đăng Quang

Ni giới Hệ phái Khất sĩ sẽ tổ chức khóa tu Truyền thống lần thứ 37 tưởng niệm Tổ sư vào tháng 8 âm lịch năm 2023 như sau: ĐỊA ĐIỂM: CHÙA THUẬN PHƯỚC ĐỊA CHỈ: SỐ 171, ẤP 4, PHƯỚC VÂN, CẦN ĐƯỚC, LONG AN Trụ trì: SƯ CÔ NGHIÊM LIÊN Thời gian tu: Từ ngày mùng 10/8 - 16/8 (âl) năm Quý Mão (24.9.2023 - 30.9.2023)

Thư mời viết bài Hội thảo Hệ phái Khất sĩ: Tư tưởng Phật học, Lịch sử truyền thừa và những đóng góp

Thư mời viết bài Hội thảo Hệ phái Khất sĩ: Tư tưởng Phật học, Lịch sử truyền thừa và những đóng góp

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 36-37-38 của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Quý Mão 2023

Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2023 sẽ tổ chức tại các Tịnh xá, như sau: KHÓA 36: Tịnh xá Ngọc Long - Xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. KHÓA 37: Chùa Thuận Phước - số 171, ấp 4, Phước Vân, Cần Đước, Long An. KHÓA 38: Tịnh xá Ngọc Lâm - số 839 Trần Phú, phường B’Lao, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ