Trang chủ > Quý Ni Trưởng > Tác Phẩm

Lạc Bước Đường Về

Tác giả: Huyền Khánh Linh.  
Xem: 10904 . Đăng: 11/04/2015In ấn

Lạc Bước Đường Về

 

Hồi thuở trước có vì Thiên tử

Tánh tộc Ngài danh tự Toàn Như

Đức vua rất mực hiền từ

Phước lành ban rải dân cư hưởng nhờ

Sanh hai trẻ sởn sơ quý thể

Đặt tên là Toàn Huệ, Toàn Hôn

Ân cần săn sóc sớm hôm

Hai vì hoàng tử lớn khôn rỡ ràng

Một hôm nọ hoa vàng hé nở

Nhằm mùa xuân rực rỡ xinh tươi

Hai vì hoàng tử đến nơi

Hỏi xin vương phụ tách rời hoàng cung

Cho hai trẻ thung dung ngoạn cảnh

Bước lâm hành rỗi rảnh dạo chơi

Vua cha khi ấy nhận lời

Vui lòng cho trẻ viếng nơi núi rừng

Hai Thái Tử vui mừng phỉ dạ

Cởi hai con tuấn mã băng ngàn

Khi vừa đến chốn lâm san

Mắt nhìn cảnh vật lạc hoan cõi lòng

Nào cây trái đơm bông kết quả

Nào rừng xanh cảnh lạ chập chờn

Thêm nghe chim hót líu lo

Cùng là vượn hú vu vơ ngân dài

Khiến nhị vị mê say cảnh vật

Càng vào sâu lạc mất đường về

Thôi đành ngụ tạm rừng mê

Cỏ cây bao phủ bốn bề khó ra

Mãi vui thích bẻ hoa hái quả

Giục hai con tuấn mã chạy hoài

Quản chi trên bước đường dài

Bôn đào quá sức chẳng may bệnh tình

Hai con ngựa thân hình bải hoải

Một con thì vướng phải nhọt u

Con thì đôi mắt đã mù

Làm cho ngưng bước châu du hành trình

Hai Thái Tử nương mình rừng vắng

Chịu gió mưa sương nắng dãi dầu

Tấm thân biết gởi vào đâu

Anh em cam chịu khổ sầu gian truân

Ngài Toàn Huệ bâng khuâng rầu rĩ

Những hoài mong trực chỉ hồi cung

Đang lo tìm lối vạch đường

Chợt nhìn qua phía tây phương có đồi

Núi chớn chở chơi vơi muôn thước

Nhưng có nhiều thảo dược cần dùng

Bấy giờ thái tử ung dung

Mới đưa ý kiến ngỏ cùng Toàn Hôn

Anh vừa thấy tây sơn cao cả

Dược thảo nhiều thứ lạ tươi xinh

Chúng ta cất bước hành trình

Đến nơi tìm kiếm thuốc linh đem về

Trước lập thế lo bề chữa trị

Cho hai con ngựa quý mạnh lành

Mới mong thoát khỏi rừng xanh

Hai ta sẽ trở về thành phụ vương

Toàn Hôn những coi thường lời phải

Mải mê ham cây trái tươi xanh

Bỏ qua những tiếng trần tình

Lời anh khuyên bảo chẳng tin nghe nào

Ngài Toàn Huệ gan bào héo hắt

Thôi phải đành dứt bặt ra đi

Để em ở lại rừng nguy

Một mình thái tử bôn phi thượng hành

Qua đến chôn non thanh cảnh lạ

Xem có chiều buồn bã khác thường

U nhàn tựa cảnh Tây phương

Ngài bèn cất bước quanh vườn dạo xem

Tới bóng mát êm đềm đứng nghỉ

Chợt thấy ông Đạo sĩ đang ngồi

Trên hòn đá lớn chơi vơi

Bấy giờ thái tử lần hồi đến ngay

Trước ra mắt chào Ngài Đạo sĩ

Sau để nhờ Ngài chỉ thuốc linh

Đem về cứu vãn bệnh tình

Cho hai con ngựa được lành được an

Cùng tiện dịp hỏi đàng về xứ

Kẻo bấy lâu chịu sự lạc loài

Từ khi phụ tử chia tay

Thời gian trôi chảy dặc dài mấy niên

Vị Đạo sĩ diệu hiền bình tĩnh

Dắt Ngài lên chót đỉnh non xa

Chỉ cho biết chỗ quê nhà

Biết đường giải thoát vượt qua rừng tòng

Và luôn đó chỉ xong thuốc quí

Đặng đem về chữa trị ngựa kia

Rồi Ngài Đạo sĩ tách lìa

Biến hình ẩn dạng phân chia đôi đường

Khi thái tử xem tường xứ sở

Mắt vừa trông tỏ rõ quê nhà

Ráng tìm những vị tinh hoa

Hiệp thành bài thuốc dung hoà với nhau

Để điều trị ngựa đau nguy khốn

Đặng trở về đến chốn cố hương

Bấy lâu xa bước lạc đường

Ngựa còn đang bệnh thảm thương vô cùng

Ngài chịu khó ra công đập nhuyễn

Ráng hoàn thành chế luyện thuốc hay

Cuối cùng thuốc có trong tay

Ngựa kia lành mạnh lòng đầy hân hoan

Đang lúc ấy lòng lành nẩy nở

Nghĩ thương em vội vã về khuyên

Em nên tìm thuốc như anh

Chữa cho con ngựa được lành về quê

Toàn Hôn đã ham mê cảnh ấy

Nhất định rồi ở lại nơi đây

Quyết không lìa khỏi chốn này

Vui bề sống với cỏ cây núi rừng

Ngài Toàn Huệ kêu chừng nhắc mãi

Khuyên em nên chớ cãi lời anh

Ở đây chắc gặp chẳng lành

Có nhiều thú dữ rắp ranh hại mình

Ắt có bữa vô tình nạp mạng

Hoặc có khi tai nạn bất ngờ

Các loài dã thú chực hờ

Có ngày chúng sẽ thừa cơ lại gần

Rồi chừng ấy tấm thân thọ khổ

Khó tránh loài hùm hổ em ơi

Vậy em nên khá nghe lời

Theo anh trở lại tách rời rừng mê

Đặng sớm được trở về quê cũ

Kẻo bấy lâu vương phụ đợi chờ

Khổ sầu trông ngóng vẩn vơ

Đau lòng vì nỗi con thơ lạc loài

Ta bao nỡ ở hoài thưởng cảnh

Để cha già hiu quạnh trông con

Ắt là long thể mỏi mòn

Ngày đêm tưởng nhớ lòng son tủi buồn

Ngay lúc đó Toàn Hôn nổi cộc

Nghe anh mình cứ đốc xúi hoài

Mới buông lời nói thẳng tay

Rằng anh chớ có nói dai làm gì

Tôi nhứt định không đi đâu hết

Thà ở đây chịu chết cũng xong

Anh đừng tha thiết uổng công

Em nào nghe đến mà hòng dạy khuyên

Ngài Toàn Huệ buồn phiền xa xót

Thương em mình đã trót đắm mê

Hôm nay nó quyết không về

Ở đây hứng lãnh muôn bề đau thương

Lời đã cạn hết phương khuyên giải

Em không về biết phải làm sao

Thôi đành cất bước xa nhau

Về tìm phương tiện khi nào trở lên

Anh đã tỉnh quay chơn trở lại

Em còn mê ở mãi rừng già

Mảng lo hái trái bẻ hoa

Ngày kia thú dữ xông ra cả bầy

Đến chừng ấy mới hay khổ nạn

Lúc bấy giờ mới hoảng hồn kinh

Leo lên lưng ngựa thình lình

Giựt dây chạy đại rơi mình hố sâu

Thương thái tử bể đầu tan nát

Xót ngựa kia cũng thác theo Ngài

Cảnh tình trông rất bi ai

Ngựa người đều thảy tan thây chẳng còn

Ấy cũng bởi trái ngon nước ngọt

Cùng cảnh xinh hoa đẹp tốt tươi

Làm cho say đắm lòng người

Làm cho lạc lối xa vời tánh linh

Ai đến đó vương mình nộp mạng

Ai vào đây lãnh nạn dập dồn

Thế nên thái tử Toàn Hôn

Cũng vì đến đó tâm hồn say mê

Nên chẳng chịu trở về quê cũ

Cãi lời anh khuyên nhủ nhiều lần

Nên nay phải chịu luỵ thân

Nát tan thể xác trăm phần đau thương

Chết thảm thiết đoạn trường biết mấy

Vị thần kia trông thấy cảnh tình

Thương người bỏ xác rừng xanh

Mới ngâm bài kệ nêu danh như vầy:

 

Biết bao nhơn loại đến rừng đây

Đều phải tan xương tại chốn này

Ít kẻ được về nơi xứ sở

Nhiều người luân chuyển tại mê ngây

Vì ham quả ngọt nên tai hại

Bởi mến hoa thơm mới lạc loài

Thái tử Toàn Hôn vì tríu cảnh

Nên nay đành chịu cảnh tan thây

 

Vị thần ấy ngâm bài khuyên nhắc

Để cho người thức giấc mê ly

Đừng nên trìu mến vật gì

Đến ngày chung cuộc thây thi rã rời

Như Thái Tử nằm phơi mặt đất

Thân ngọc ngà khổ ngặt tan thây

Anh Ngaøi Toaøn Hueä chöa hay

Böõa kia ñeán röôùc kieám hoaøi khoâng ra

Lòng đau đớn thiết tha sầu thảm

Vị thần kia thấy cảm tâm người

Bèn kêu lại thuật đầu đuôi

Cho người tường tận khúc nôi thế là

Khi Thái Tử nghe qua chuyện ấy

Động mối tình khơi dậy niềm thương

Rồi Ngài phát nguyện thường thường

Ở đây mãi mãi dẫn đường người mê

Kể từ đó lo bề tu tập

Đến ngày sau đạo sắp được thành

Mới đi hoằng hoá nhơn sanh

Chỉ bày phương tiện chỉ rành lý chơn

Đây sự tích Toàn Hôn buổi trước

Nhắc khuyên người rán vượt mê thương

Chớ nên để bước lạc đường

Nhắm theo nẻo thẳng Tây Phương trở về

 

Khánh Liên

BÀI LIÊN QUAN

Phát Nguyền  ( Huyền Khánh Linh , 4960 xem)

Phương Danh Chư Ni Chúng  ( Huyền Khánh Linh , 3452 xem)

Cảm Tạ Sư cô Huệ Liên  ( Huyền Khánh Linh , 4096 xem)

Thân Tặng Sư cô Tín Liên  ( Huyền Khánh Linh , 3428 xem)

Cảm Tạ Thượng Toạ Giác Tường  ( Huyền Khánh Linh , 3572 xem)

Cảm Tạ Thượng Toạ Giác Ngộ  ( Huyền Khánh Linh , 3556 xem)

Cảm Tạ Ni Sư Như Hoa  ( Huyền Khánh Linh , 3268 xem)

Cảm Tạ Thượng Toạ Thiện Trí  ( Huyền Khánh Linh , 3792 xem)

Cảm Tạ Đại Đức Giác Pháp  ( Huyền Khánh Linh , 3136 xem)

Cảm Tạ Thượng toạ Giác Toàn  ( Huyền Khánh Linh , 2996 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 37 tưởng niệm 100 năm ngày sinh Đức Tổ sư Minh Đăng Quang

Ni giới Hệ phái Khất sĩ sẽ tổ chức khóa tu Truyền thống lần thứ 37 tưởng niệm Tổ sư vào tháng 8 âm lịch năm 2023 như sau: ĐỊA ĐIỂM: CHÙA THUẬN PHƯỚC ĐỊA CHỈ: SỐ 171, ẤP 4, PHƯỚC VÂN, CẦN ĐƯỚC, LONG AN Trụ trì: SƯ CÔ NGHIÊM LIÊN Thời gian tu: Từ ngày mùng 10/8 - 16/8 (âl) năm Quý Mão (24.9.2023 - 30.9.2023)

Thư mời viết bài Hội thảo Hệ phái Khất sĩ: Tư tưởng Phật học, Lịch sử truyền thừa và những đóng góp

Thư mời viết bài Hội thảo Hệ phái Khất sĩ: Tư tưởng Phật học, Lịch sử truyền thừa và những đóng góp

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 36-37-38 của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Quý Mão 2023

Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2023 sẽ tổ chức tại các Tịnh xá, như sau: KHÓA 36: Tịnh xá Ngọc Long - Xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. KHÓA 37: Chùa Thuận Phước - số 171, ấp 4, Phước Vân, Cần Đước, Long An. KHÓA 38: Tịnh xá Ngọc Lâm - số 839 Trần Phú, phường B’Lao, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ