Trang chủ > Quý Ni Trưởng > Tác Phẩm

Cảm Tạ Thượng toạ Giác Toàn

Tác giả: Huyền Khánh Linh.  
Xem: 1362 . Đăng: 22/01/2015In ấn

Cảm Tạ Thượng toạ Giác Toàn

 (Giảng kinh Đại Bát Niết Bàn)

 

Trọng đức kính tài bậc trí nhân,

Thơ non võ vẽ dệt năm vần.

Niết Bàn Đại Bát khai tâm thiện,

Thượng toạ hoằng tuyên hiển lý chân.

Ngọc ngữ ban truyền hưng Phật Pháp,

Kim ngôn tuôn rải thức Ni, Tăng.

Vì đời, vì Đạo, vì sanh chúng,

Nhọc sức lao tâm nhọc chẳng cần.

 

Huyền Khánh Linh

Mùa Hạ năm Tân Mùi (1991)

Huyền Khánh Linh là bút hiệu của Cố NT Khánh Liên, viện chủ TX Ngọc Tường, thị trấn Hộ Phòng, Tỉnh Bạc Liêu.

BÀI LIÊN QUAN

Cảm Tạ Đại đức Minh Thành  ( Huyền Khánh Linh , 1328 xem)

Khuyến Khích  ( Huyền Khánh Linh , 1240 xem)

Lược Thuật Mùa Hạ  ( Huyền Khánh Linh , 1264 xem)

Cảm Tạ Thượng Toạ Trí Quảng  ( Huyền Khánh Linh , 1380 xem)

Cảm Tạ Thượng Toạ Trí Quảng  ( Huyền Khánh Linh , 1388 xem)

Diễn Văn Chào Mừng  ( Huyền Khánh Linh , 1164 xem)

Văn Tế Ni Sư Ngọc Liên  ( Huyền Khánh Linh , 1176 xem)

Điếu văn Ni sư Diệu Liên  ( Huyền Khánh Linh , 2395 xem)

Văn Tế Sư cô Nhàn Liên  ( Huyền Khánh Linh , 1176 xem)

Văn Tế Sư Bà Tâm Liên  ( Ni trưởng Ngoạt Liên , 956 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

VIDEO HÔM NAY

[Video] NS. THÍCH TUỆ LIÊN PHÁT BIỂU THAM LUẬN TẠI HỘI THẢO KHOA HỌC: - Nhóm PV Thời sự PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ