Trang chủ > Quý Ni Trưởng > Tác Phẩm

Diễn Văn Chào Mừng

Tác giả: Huyền Khánh Linh.  
Xem: 1150 . Đăng: 22/01/2015In ấn

Diễn Văn Chào Mừng

 

Chư Tôn Đức trong Hội đồng Trị sự Phật giáo TW và Thành hội Phật giáo Tp.HCM viếng thăm trường hạ Tịnh Xá Ngọc Phương

Kính lạy chư Phật Pháp Tăng mười phương ba đời.

Kính lạy đức Tổ Sư Minh Đăng Quang.

Kính lạy đức Cố Ni trưởng Huỳnh Liên.

Kính bạch chư Hoà thượng, Thượng toạ, Đại đức trong Ban Thường trực HĐTS Trung Ương và Ban Thường trực Thành hội Phật giáo TP.HCM.

Kính bạch Ni trưởng Bạch Liên, trưởng Hệ phái Ni Giới và Ni sư Ngoạt Liên trụ trì Tịnh Xá  Ngọc Phương.

Kính bạch chư Tôn đức và chư liệt vị.

Hôm nay duyên lành có chư Tôn Đức Trung Ương và Thành hội Phật Giáo TP.HCM, hoan hỷ đặt gót chân son, quang lâm, viếng thăm trường hạ Tịnh Xá Ngọc Phương. Chư Ni chúng con vô cùng hân hạnh đón tiếp chư Tôn Đức và vô cùng kính trọng đức lành chư Tôn Đức hết lòng từ mẫn đoái tưởng đến hàng Ni Giới chúng con, chấp nhận cho mở trườmg hạ tại Tịnh Xá Ngọc Phương để vân tập chư Ni về an cư trong ba tháng, hầu thúc liễm thân tâm, học tập kinh pháp, kềm chế luật nghi, trang nghiêm hạnh đạo. Chư Tôn Đức còn từ bi phân bổ chư Thượng Toạ Đại Đức Tăng Ni giảng huấn vào giảng tại trường hạ chúng con.

Chúng con vô cùng cảm trọng ân đức Chư Tôn Thiền Đức thể hiện lòng từ Chư Phật độ sanh, tuyên dương chánh giáo, nắm giữ mối giềng, hoằng dương đạo pháp, Chư Tôn Đức hết lòng chiếu cố. Chúng con là hàng Ni lưu, tay yếu chân mềm, sớm mất Thầy, mất Tổ, chỉ biết nương nhờ các bậc Trưởng lão, Đại Đức, Tăng Ni Hệ phái và núp theo bóng từ bi của Giáo hội Phật Giáo Việt Nam, chở che nâng đỡ, nhắc nhở tu hành, khuếch trương Đạo pháp.

Chúng con xin cảm trọng ân đức chư vị giảng huấn Thành hội Phật giáo, chẳng nệ thời giờ quý báu, phí công sức triển khai kinh pháp, khêu ánh tuệ đăng soi rọi cho tâm chúng con được quang minh bừng sáng. Con xin đại diện cho toàn thể chư Ni trường hạ Tịnh Xá Ngọc Phương thành thật tri ân và thành tâm cảm đức Chư Tôn Thiền Đức và chư liệt vị đã hết lòng ưu ái chúng con. Con xin đại diện chư Ni trường hạ, xin đọc đôi vần thơ cảm tạ. Ngưỡng mong chư Hoà thượng, Thượng toạ, Đại đức Tăng Ni thuỳ từ minh chứng :

 

Ngọc Phương trường hạ hữu nhân duyên,

Lắm bậc cao Tăng rải phước điền.

Đặt gót chân sen thăm Tịnh Xá,

Tuôn lời châu ngọc phổ chơn truyền.

Tỏ lòng ưu ái hàng Ni giới,

Dõi mắt quang lâm phận sĩ hiền.

Đức rộng ân dày cao vòi vọi,

Chúc cầu kỷ thọ đạo vô biên.

 

Huyền Khánh Linh

BÀI LIÊN QUAN

Văn Tế Ni Sư Ngọc Liên  ( Huyền Khánh Linh , 1168 xem)

Điếu văn Ni sư Diệu Liên  ( Huyền Khánh Linh , 2367 xem)

Văn Tế Sư cô Nhàn Liên  ( Huyền Khánh Linh , 1168 xem)

Văn Tế Sư Bà Tâm Liên  ( Ni trưởng Ngoạt Liên , 948 xem)

Văn Tế Sư Bà Hải Liên  ( Huyền Khánh Linh , 984 xem)

Văn Tế Sư cô Thành Liên  ( Huyền Khánh Linh , 1088 xem)

Cảm Kính Thầy Thuần Phong  ( Huyền Khánh Linh , 992 xem)

Văn Tế Thầy Thuần Phong  ( Huyền Khánh Linh , 1136 xem)

Thơ Mừng Đại Hội PGVN  ( Huyền Khánh Linh , 3325 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

VIDEO HÔM NAY

[Video] NS. THÍCH TUỆ LIÊN PHÁT BIỂU THAM LUẬN TẠI HỘI THẢO KHOA HỌC: - Nhóm PV Thời sự PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ