Trang chủ > Quý Ni Trưởng > Tác Phẩm

Điếu văn Ni sư Diệu Liên

Tác giả: Huyền Khánh Linh.  
Xem: 6729 . Đăng: 22/01/2015In ấn

Điếu văn Ni sư Diệu Liên

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính Lạy Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang,

Kính Lạy Đức Cố Ni trưởng Huỳnh Liên,

Kính Bạch Chư Tôn Hòa thượng, Thượng Toạ, Đại Đức Tăng Ni,

Kính thưa cơ quan chính quyền địa phương các cấp,

Thưa quí Phật tử và quí đồng bào hiện diện,

Thưa chư liệt vị,

Hôm nay nhơn ngày mùng 4 tháng 7 năm Mậu Thìn (1988) là ngày cố Ni Sư Diệu Liên viên tịch. Chúng tôi cùng đạo bạn, chung Tổ, chung Thầy, từng gặp nhau, gần nhau và hằng khuyến lệ nhau đồng thành tâm hiệp sức phụng trì Phật pháp, hiếu kính Tổ Thầy, đoàn kết keo sơn, chung cùng đỡ nâng Hệ phái.

Riêng phần cố Ni Sư gánh vác trách nhiệm nhiều hơn; tích cực giúp đời phụng đạo công đức vượt trỗi cao hơn. Thầy dạy chi, bảo chi, cần chi, cố Ni sư gắng hành y không hề sai trái.

Đối cùng bạn đạo, ai mong cầu giúp đỡ, cố Ni sư hoan hỷ giúp đỡ tương trợ tương thân.

Hôm nay chẳng may duyên trần giũ sạch, tình đạo bạn đoạn lìa, biệt ly Hệ phái. Cố Ni sư vội vã dõi theo cố Ni trưởng cam đành dứt đời, dứt đạo, dứt bỏ đoàn môn đồ pháp quyến, lạc lõng, thơ dại cút côi ! để chư đệ tử cùng quí đạo tâm mất Thầy xính vính! Cố Ni Sư được qui hồi Tịnh cảnh, được gần Thầy phỉ lạc Giác linh, để Hệ phái mất người chung vai gánh vác, mất người chống mũi chịu sào.

Nhưng xét ra đúng luật tuần hoàn, có sanh, có tử, có tựu, có tan. Ai đầy đủ phước duyên sớm về trước an nhiên tịnh lạc, kẻ kém phước duyên bạc gắng tu hành cũng được về sau.

Vậy, hôm nay đứng trước Giác linh cố Ni sư, trò xin tường trình đôi hàng tâm niệm và xin đọc bài văn tế hạn vận “Diệu Liên” kính tiễn biệt nhục thân cố Ni sư trước giờ hoả táng. Mong Giác linh Cố Ni sư hoan hỷ chứng minh nhận tình đồng đạo trước phút cuối cùng Phật quốc cao đăng.

 

Văn Tế Ni Sư Diệu Liên

 

Cố Ni sư Diệu Liên, thế danh Hồ Thị Tý; thế thọ 83 tuổi, lạp thọ 35 năm, viên tịch ngày 4/7/Mậu Thìn (1988)

 

Hỡi ôi!

Lộc mãn lìa trần,

Gương tan dứt chiếu,

Cảm đức hiền nhân,

Tiếc tài linh diệu.

Nhớ cố Ni sư xưa:

Thật dạ thật lòng,

Chí trung chí hiếu.

Kính Tổ Thầy giữ vẹn thuỷ chung,

Mến bạn đạo thuận tùng hoà diệu.

Dẫn đệ tử gánh gồng nặng trĩu,

khổ công nhọc sức chẳng buồn than;

Độ cư gia khuyên giáo nhẹ nhàng,

mệt trí lao tâm đành cam chịu.

Tay cắt ái gia đình bận bịu,

theo cản ngăn đổ lệ bi thương;

Bước ly gia tâm chí kiên cường,

quyết giải thoát tìm phương ứng liệu.

Nhờ Phật pháp hộ trì huyền diệu,

lo tu hành một kiếp vẻ vang;

Vâng lời Thầy thiết lập đạo tràng,

cất Tịnh Xá nhiều nơi sáng chiếu.

Phụng đạo pháp bền tâm lo liệu,

gắng thực hành Phật sự thành công;

Giúp nhơn sanh thức tánh qui tùng,

bồi duyên phước khai tâm thấu hiểu.

Kính Ni trưởng tâm thành trọng kính,

giao mọi điều phụng lãnh an bài;

Tài thuyết minh Phật tử phục tài,

giảng đúng lý khai minh thấu hiểu.

Việc từ thiện thay Thầy lo liệu,

khuyên tín đồ tương trợ tương thân;

Điều phước duyên khuyến chúng ân cần,

nhắc đệ tử chung lo chung chịu.

Bốn tám năm tình nhà nắm níu,

trả nợ trần an dạ xuất gia;

Ba lăm năm cửa Phật vị tha,

độ môn đệ tu nhân báo hiếu.

Đến hôm nay thì ôi thôi!

Tuổi già sức yếu,

Thân bịnh tâm yên,

Hết phiền hết luỵ,

Tự tại an nhiên.

Vội xa lìa trò hiếu,

Sớm ly cách bạn hiền.

Để bao người thương nhớ,

Để lắm kẻ ưu phiền.

Nghiệp trần thôi đà phủi sạch,

Công đức vừa được chu viên.

Thể xác hườn nơi hoả táng,

Giác linh hồi cõi chơn thiền.

Ngộ Ni trưởng sum vầy Lạc quốc,

Bái Tổ Sư chứng ngự liên đài.

 

Có linh xin chứng giám

Trò Khánh Liên kiềng thiềng kính tế

 

Huyền Khánh Linh

BÀI LIÊN QUAN

Văn Tế Sư cô Nhàn Liên  ( Huyền Khánh Linh , 2848 xem)

Văn Tế Sư Bà Tâm Liên  ( Ni trưởng Ngoạt Liên , 2676 xem)

Văn Tế Sư Bà Hải Liên  ( Huyền Khánh Linh , 3896 xem)

Văn Tế Sư cô Thành Liên  ( Huyền Khánh Linh , 2780 xem)

Cảm Kính Thầy Thuần Phong  ( Huyền Khánh Linh , 3524 xem)

Văn Tế Thầy Thuần Phong  ( Huyền Khánh Linh , 3060 xem)

Thơ Mừng Đại Hội PGVN  ( Huyền Khánh Linh , 4801 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 39 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Quang (Gò Công)

THÔNG BÁO Khóa tu Truyền thống lần thứ 39 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức từ ngày 21/01 - 28/01 năm Giáp Thìn (01.03.2024 - 08.03.2024) tại Tịnh xá Ngọc Quang (Gò Công, Tiền Giang)

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 37 tưởng niệm 100 năm ngày sinh Đức Tổ sư Minh Đăng Quang

Ni giới Hệ phái Khất sĩ sẽ tổ chức khóa tu Truyền thống lần thứ 37 tưởng niệm Tổ sư vào tháng 8 âm lịch năm 2023 như sau: ĐỊA ĐIỂM: CHÙA THUẬN PHƯỚC ĐỊA CHỈ: SỐ 171, ẤP 4, PHƯỚC VÂN, CẦN ĐƯỚC, LONG AN Trụ trì: SƯ CÔ NGHIÊM LIÊN Thời gian tu: Từ ngày mùng 10/8 - 16/8 (âl) năm Quý Mão (24.9.2023 - 30.9.2023)

Thư mời viết bài Hội thảo Hệ phái Khất sĩ: Tư tưởng Phật học, Lịch sử truyền thừa và những đóng góp

Thư mời viết bài Hội thảo Hệ phái Khất sĩ: Tư tưởng Phật học, Lịch sử truyền thừa và những đóng góp

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 36-37-38 của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Quý Mão 2023

Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2023 sẽ tổ chức tại các Tịnh xá, như sau: KHÓA 36: Tịnh xá Ngọc Long - Xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. KHÓA 37: Chùa Thuận Phước - số 171, ấp 4, Phước Vân, Cần Đước, Long An. KHÓA 38: Tịnh xá Ngọc Lâm - số 839 Trần Phú, phường B’Lao, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ