Trang chủ > Quý Ni Trưởng > Tác Phẩm

Khuyến Khích

Tác giả: Huyền Khánh Linh.  
Xem: 1242 . Đăng: 22/01/2015In ấn

Khuyến Khích

 

Duyên lành kết, chư Ni nhập hạ,

Đồng hiệp về Tịnh Xá Ngọc Phương,

Đồng thọ ơn tín thí cúng dường,

Đồng nghe giảng tuyên dương kinh điển.

Chúng ta gắng kiên trì lập nguyện,

Gắng chuyên cần tinh tiến công phu,

Gắng quyết tâm vẹt áng mây mù,

Gắng nhứt trí bền tu báo đáp.

Chư Thượng Toạ chỉ vì đạo Pháp,

Chịu nhọc nhằn vui họp giảng kinh,

Bỏ thời gian quý báu riêng mình,

Hoằng chơn lý xương minh chánh đạo.

Hữu duyên phước chúng ta thọ giáo,

Nhờ giảng sư chỉ bảo lối đường,

Cố thừa hành Phật Pháp phô trương,

Cố học tập tinh tường kinh điển.

Nối chí cả gương lành thực hiện,

Ban đạo từ phổ biến nhơn sanh,

Trước đền ơn giảng huấn nhiệt tình,

Sau báo đáp công trình tín chủ.

 

Huyền Khánh Linh

BÀI LIÊN QUAN

Lược Thuật Mùa Hạ  ( Huyền Khánh Linh , 1264 xem)

Cảm Tạ Thượng Toạ Trí Quảng  ( Huyền Khánh Linh , 1380 xem)

Cảm Tạ Thượng Toạ Trí Quảng  ( Huyền Khánh Linh , 1388 xem)

Diễn Văn Chào Mừng  ( Huyền Khánh Linh , 1164 xem)

Văn Tế Ni Sư Ngọc Liên  ( Huyền Khánh Linh , 1176 xem)

Điếu văn Ni sư Diệu Liên  ( Huyền Khánh Linh , 2395 xem)

Văn Tế Sư cô Nhàn Liên  ( Huyền Khánh Linh , 1176 xem)

Văn Tế Sư Bà Tâm Liên  ( Ni trưởng Ngoạt Liên , 956 xem)

Văn Tế Sư Bà Hải Liên  ( Huyền Khánh Linh , 1000 xem)

Văn Tế Sư cô Thành Liên  ( Huyền Khánh Linh , 1096 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

VIDEO HÔM NAY

[Video] NS. THÍCH TUỆ LIÊN PHÁT BIỂU THAM LUẬN TẠI HỘI THẢO KHOA HỌC: - Nhóm PV Thời sự PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ