Trang chủ > Quý Ni Trưởng > Tác Phẩm

Lược Thuật Mùa Hạ

Tác giả: Huyền Khánh Linh.  
Xem: 1262 . Đăng: 22/01/2015In ấn

Lược Thuật Mùa Hạ

Năm Tân Mùi (1991)

 

Mùa kiết hạ năm Mùi tiến triển,

Có nhiều Thầy thị hiện giảng Kinh.

Y theo thể lệ chương trình,

Do Thành Hội sắp, công trình nghiêm trang.

Chư Ni giới hiệp đoàn tu tập,

Về Ngọc Phương gia nhập an cư.

Buôåi đầu Ni trưởng dạy thư,

Chư Ni phấn khởi văn từ hành xong,

Tuần sau tiếp giảng ròng luật giới,

Dạy kỹ càng ăn nói cẩn ngôn.

Oai nghi hạnh kiểm theo khuôn,

Giới răn nghiêm túc luật môn hành trì.

Rồi luân chuyển nhiều thời nối tiếp,

Sáng thứ ba đến dịp sư (Minh) Thành.

Đề tài giảng giải trong kinh,

Bát Đại Nhân Giác thuyết minh rõ ràng.

Chiều Thượng toạ Giác Toàn giảng giải,

Bát Niết Bàn, phẩm Đại Thanh Văn.

Thứ tư Sư Pháp lãnh phần,

Quy sơn Cảnh Sách phân trần tinh thông.

Phiên Sư Huệ xoay vần tiếp nối,

Chiều thứ năm qua tới giảng kinh.

Giải rành Trung Bộ cao minh,

Đầu đề sợ hãi thuyết trình rất hay.

Qua thứ sáu đến ngài Trí Quảng,

Rút Pháp Hoa tóm gọn Bổn Môn.

Giảng rành sự lý ôn tồn,

Người nghe phấn khởi tâm hồn mở mang.

Sáng thứ bảy đăng đàn Sư Nữ,

Sư Như Hoa đảm sự giảng kinh.

Y theo giờ khắc lịch trình,

Ni Sư thuyết giảng Tâm Văn Bồ Đề.

Thầy Thiện Trí chiều về kế tiếp,

Mở đầu kinh Như Thị Ngã Văn.

Triển khai siêu thoát vô ngần,

Chư Ni trường hạ ân cần tiếp thu.

Suốt tuần lễ giảng dù chưa đủ,

Nhưng chư Ni lãnh thụ hăng say.

Trọng ơn cảm đức các Ngài,

Hoằng dương kinh điển, triển khai Tam tàng.

 

NT Khánh Liên

Trụ trì Tịnh Xá Ngọc Tường

BÀI LIÊN QUAN

Cảm Tạ Thượng Toạ Trí Quảng  ( Huyền Khánh Linh , 1380 xem)

Cảm Tạ Thượng Toạ Trí Quảng  ( Huyền Khánh Linh , 1384 xem)

Diễn Văn Chào Mừng  ( Huyền Khánh Linh , 1164 xem)

Văn Tế Ni Sư Ngọc Liên  ( Huyền Khánh Linh , 1176 xem)

Điếu văn Ni sư Diệu Liên  ( Huyền Khánh Linh , 2395 xem)

Văn Tế Sư cô Nhàn Liên  ( Huyền Khánh Linh , 1176 xem)

Văn Tế Sư Bà Tâm Liên  ( Ni trưởng Ngoạt Liên , 956 xem)

Văn Tế Sư Bà Hải Liên  ( Huyền Khánh Linh , 1000 xem)

Văn Tế Sư cô Thành Liên  ( Huyền Khánh Linh , 1096 xem)

Cảm Kính Thầy Thuần Phong  ( Huyền Khánh Linh , 1008 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

VIDEO HÔM NAY

[Video] NS. THÍCH TUỆ LIÊN PHÁT BIỂU THAM LUẬN TẠI HỘI THẢO KHOA HỌC: - Nhóm PV Thời sự PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ