Trang chủ > Quý Ni Trưởng > Tác Phẩm

Lược Thuật Mùa Hạ

Tác giả: Huyền Khánh Linh.  
Xem: 2202 . Đăng: 22/01/2015In ấn

Lược Thuật Mùa Hạ

Năm Tân Mùi (1991)

 

Mùa kiết hạ năm Mùi tiến triển,

Có nhiều Thầy thị hiện giảng Kinh.

Y theo thể lệ chương trình,

Do Thành Hội sắp, công trình nghiêm trang.

Chư Ni giới hiệp đoàn tu tập,

Về Ngọc Phương gia nhập an cư.

Buôåi đầu Ni trưởng dạy thư,

Chư Ni phấn khởi văn từ hành xong,

Tuần sau tiếp giảng ròng luật giới,

Dạy kỹ càng ăn nói cẩn ngôn.

Oai nghi hạnh kiểm theo khuôn,

Giới răn nghiêm túc luật môn hành trì.

Rồi luân chuyển nhiều thời nối tiếp,

Sáng thứ ba đến dịp sư (Minh) Thành.

Đề tài giảng giải trong kinh,

Bát Đại Nhân Giác thuyết minh rõ ràng.

Chiều Thượng toạ Giác Toàn giảng giải,

Bát Niết Bàn, phẩm Đại Thanh Văn.

Thứ tư Sư Pháp lãnh phần,

Quy sơn Cảnh Sách phân trần tinh thông.

Phiên Sư Huệ xoay vần tiếp nối,

Chiều thứ năm qua tới giảng kinh.

Giải rành Trung Bộ cao minh,

Đầu đề sợ hãi thuyết trình rất hay.

Qua thứ sáu đến ngài Trí Quảng,

Rút Pháp Hoa tóm gọn Bổn Môn.

Giảng rành sự lý ôn tồn,

Người nghe phấn khởi tâm hồn mở mang.

Sáng thứ bảy đăng đàn Sư Nữ,

Sư Như Hoa đảm sự giảng kinh.

Y theo giờ khắc lịch trình,

Ni Sư thuyết giảng Tâm Văn Bồ Đề.

Thầy Thiện Trí chiều về kế tiếp,

Mở đầu kinh Như Thị Ngã Văn.

Triển khai siêu thoát vô ngần,

Chư Ni trường hạ ân cần tiếp thu.

Suốt tuần lễ giảng dù chưa đủ,

Nhưng chư Ni lãnh thụ hăng say.

Trọng ơn cảm đức các Ngài,

Hoằng dương kinh điển, triển khai Tam tàng.

 

NT Khánh Liên

Trụ trì Tịnh Xá Ngọc Tường

BÀI LIÊN QUAN

Cảm Tạ Thượng Toạ Trí Quảng  ( Huyền Khánh Linh , 2232 xem)

Cảm Tạ Thượng Toạ Trí Quảng  ( Huyền Khánh Linh , 2288 xem)

Diễn Văn Chào Mừng  ( Huyền Khánh Linh , 2056 xem)

Văn Tế Ni Sư Ngọc Liên  ( Huyền Khánh Linh , 1920 xem)

Điếu văn Ni sư Diệu Liên  ( Huyền Khánh Linh , 4107 xem)

Văn Tế Sư cô Nhàn Liên  ( Huyền Khánh Linh , 1988 xem)

Văn Tế Sư Bà Tâm Liên  ( Ni trưởng Ngoạt Liên , 1800 xem)

Văn Tế Sư Bà Hải Liên  ( Huyền Khánh Linh , 1768 xem)

Văn Tế Sư cô Thành Liên  ( Huyền Khánh Linh , 1952 xem)

Cảm Kính Thầy Thuần Phong  ( Huyền Khánh Linh , 1928 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo ôn thi vào Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM khóa XVII

THÔNG BÁO V/v tổ chức ôn thi vào Học viện Khóa XVII

Thư mời viết bài hội thảo “NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN: Những đóng góp cho Đạo Pháp - Dân tộc và các giá trị kế thừa”

Thư mời viết bài hội thảo “NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN: Những đóng góp cho Đạo Pháp - Dân tộc và các giá trị kế thừa”

Thông báo Khóa tu Truyền thống trực tuyến Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Tân Sửu 2021

Do tình hình dịch bệnh Covid - 19 đang diễn ra phức tạp trên cả nước nên Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2021 sẽ tổ chức trực tuyến. Ban tổ chức kính thông báo đến Chư Tôn đức và quý Phật tử thời khóa tu học như sau.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

Thông báo lớp giáo lý trực tuyến Chùa Thuận Phước

Do tình hình dịch bệnh hiện nay nên không thể tập trung đông người, vì muốn chia sẻ Phật pháp đến quý Phật tử gần xa, nên Ni sư Tuệ Liên - Giảng sư Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, Cố vấn Trụ trì chùa Thuận Phước (Long An) và Sư cô Nghiêm Liên - Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, Trụ trì Chùa Thuận Phước đã tổ chức tụng kinh, thuyết giảng Phật pháp trực tuyến.

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ