Trang chủ > Quý Ni Trưởng > Tác Phẩm

Lược Thuật Mùa Hạ

Tác giả: Huyền Khánh Linh.  
Xem: 3582 . Đăng: 22/01/2015In ấn

Lược Thuật Mùa Hạ

Năm Tân Mùi (1991)

 

Mùa kiết hạ năm Mùi tiến triển,

Có nhiều Thầy thị hiện giảng Kinh.

Y theo thể lệ chương trình,

Do Thành Hội sắp, công trình nghiêm trang.

Chư Ni giới hiệp đoàn tu tập,

Về Ngọc Phương gia nhập an cư.

Buôåi đầu Ni trưởng dạy thư,

Chư Ni phấn khởi văn từ hành xong,

Tuần sau tiếp giảng ròng luật giới,

Dạy kỹ càng ăn nói cẩn ngôn.

Oai nghi hạnh kiểm theo khuôn,

Giới răn nghiêm túc luật môn hành trì.

Rồi luân chuyển nhiều thời nối tiếp,

Sáng thứ ba đến dịp sư (Minh) Thành.

Đề tài giảng giải trong kinh,

Bát Đại Nhân Giác thuyết minh rõ ràng.

Chiều Thượng toạ Giác Toàn giảng giải,

Bát Niết Bàn, phẩm Đại Thanh Văn.

Thứ tư Sư Pháp lãnh phần,

Quy sơn Cảnh Sách phân trần tinh thông.

Phiên Sư Huệ xoay vần tiếp nối,

Chiều thứ năm qua tới giảng kinh.

Giải rành Trung Bộ cao minh,

Đầu đề sợ hãi thuyết trình rất hay.

Qua thứ sáu đến ngài Trí Quảng,

Rút Pháp Hoa tóm gọn Bổn Môn.

Giảng rành sự lý ôn tồn,

Người nghe phấn khởi tâm hồn mở mang.

Sáng thứ bảy đăng đàn Sư Nữ,

Sư Như Hoa đảm sự giảng kinh.

Y theo giờ khắc lịch trình,

Ni Sư thuyết giảng Tâm Văn Bồ Đề.

Thầy Thiện Trí chiều về kế tiếp,

Mở đầu kinh Như Thị Ngã Văn.

Triển khai siêu thoát vô ngần,

Chư Ni trường hạ ân cần tiếp thu.

Suốt tuần lễ giảng dù chưa đủ,

Nhưng chư Ni lãnh thụ hăng say.

Trọng ơn cảm đức các Ngài,

Hoằng dương kinh điển, triển khai Tam tàng.

 

NT Khánh Liên

Trụ trì Tịnh Xá Ngọc Tường

BÀI LIÊN QUAN

Cảm Tạ Thượng Toạ Trí Quảng  ( Huyền Khánh Linh , 3204 xem)

Cảm Tạ Thượng Toạ Trí Quảng  ( Huyền Khánh Linh , 3288 xem)

Diễn Văn Chào Mừng  ( Huyền Khánh Linh , 3244 xem)

Văn Tế Ni Sư Ngọc Liên  ( Huyền Khánh Linh , 2953 xem)

Điếu văn Ni sư Diệu Liên  ( Huyền Khánh Linh , 7359 xem)

Văn Tế Sư cô Nhàn Liên  ( Huyền Khánh Linh , 2964 xem)

Văn Tế Sư Bà Tâm Liên  ( Ni trưởng Ngoạt Liên , 2800 xem)

Văn Tế Sư Bà Hải Liên  ( Huyền Khánh Linh , 4184 xem)

Văn Tế Sư cô Thành Liên  ( Huyền Khánh Linh , 2892 xem)

Cảm Kính Thầy Thuần Phong  ( Huyền Khánh Linh , 3904 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần 9 do Hệ phái Khất sĩ tổ chức

Nhằm nâng cao đời sống Phạm hạnh và thắp sáng lý tưởng giải thoát, giác ngộ và phụng sự Đạo pháp cho các Tăng Ni trẻ vừa bước chân vào đạo, Hệ phái Khất sĩ mỗi năm tổ chức một khóa BỒI DƯỠNG ĐẠO HẠNH tại Pháp viện Minh Đăng Quang (505 Võ Nguyên Giáp, phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM) dành cho các Sa-di, Sa-di-ni và Tập sự.

Thư mời viết bài Tập san Đuốc Sen - số 35 chủ đề Lễ tự tứ Tăng và Vu lan Báo hiếu

Thư mời viết bài Tập san Đuốc Sen - số 35 chủ đề Lễ tự tứ Tăng và Vu lan Báo hiếu

Thông báo khóa Bồi dưỡng Trụ trì Hệ phái Khất sĩ PL. 2568 - DL. 2024

Được sự cho phép của Giáo hội và Chính quyền các cấp, mỗi năm chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ tổ chức một khóa BỒI DƯỠNG TRỤ TRÌ vào đầu mùa An cư, nhằm hỗ trợ các vị trụ trì, các vị Tỳ-kheo thấm nhuần giáo pháp đức Thế Tôn, đường lối của Tổ sư Minh Đăng Quang, cách quản trị một ngôi Tam bảo, góp phần làm cho Phật pháp được quang huy, báo đền ân đức Tam bảo. Đây cũng là cơ hội để chư Tăng Ni trưởng dưỡng đạo tâm, chia sẻ kinh nghiệm tu học và hành đạo cho các vị đồng Phạm hạnh, làm hành trang trên bước đường hoằng dương Chánh pháp, lợi lạc nhân sanh.

Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 37 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ VN

Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 37 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ