Trang chủ > Quý Ni Trưởng > Tác Phẩm

Cảm Tạ Thượng Toạ Trí Quảng

Tác giả: Huyền Khánh Linh.  
Xem: 1382 . Đăng: 22/01/2015In ấn

Cảm Tạ Thượng Toạ Trí Quảng

 

Công đức Thượng Toạ Giảng huấn

(Sáng thứ ba giảng Bổn Môn Pháp Hoa Kinh)

 

Cảm đức từ hoà bậc hữu ân,

Thơ non cố gắng dệt năm vần,

Truyền kinh giải lý, đời thông lý,

Giảng nghĩa bày chân, đạo liễu chân.

Diệu pháp ban hoằng hưng Phật giáo,

Bổn Môn tóm lược thức Ni Tăng,

Triển khai người ngộ mình thêm ngộ,

Phước độ nhơn sanh phước trội phần.

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô Chứng minh Sư Bồ tát Ma ha tát

 

Đại diện chư Ni trường hạ Tịnh Xá Ngọc Phương

NT Khánh Liên (Bút hiệu HKL)

BÀI LIÊN QUAN

Cảm Tạ Thượng Toạ Trí Quảng  ( Huyền Khánh Linh , 1388 xem)

Diễn Văn Chào Mừng  ( Huyền Khánh Linh , 1164 xem)

Văn Tế Ni Sư Ngọc Liên  ( Huyền Khánh Linh , 1176 xem)

Điếu văn Ni sư Diệu Liên  ( Huyền Khánh Linh , 2395 xem)

Văn Tế Sư cô Nhàn Liên  ( Huyền Khánh Linh , 1176 xem)

Văn Tế Sư Bà Tâm Liên  ( Ni trưởng Ngoạt Liên , 956 xem)

Văn Tế Sư Bà Hải Liên  ( Huyền Khánh Linh , 1000 xem)

Văn Tế Sư cô Thành Liên  ( Huyền Khánh Linh , 1096 xem)

Cảm Kính Thầy Thuần Phong  ( Huyền Khánh Linh , 1008 xem)

Văn Tế Thầy Thuần Phong  ( Huyền Khánh Linh , 1144 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

VIDEO HÔM NAY

[Video] NS. THÍCH TUỆ LIÊN PHÁT BIỂU THAM LUẬN TẠI HỘI THẢO KHOA HỌC: - Nhóm PV Thời sự PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ