Trang chủ > Quý Ni Trưởng > Tác Phẩm

Cảm Tạ Đại đức Minh Thành

Tác giả: Huyền Khánh Linh.  
Xem: 1330 . Đăng: 22/01/2015In ấn

Cảm Tạ Đại đức Minh Thành

(sáng thứ tư giảng kinh Bát Đại Nhơn Giác)

 

Cảm kính công dày trọng nghĩa ân,

Thơ non sơ siển dệt năm vần.

Thuyết kinh Nhơn Giác siêu luân nghĩa,

Giảng Đại Huyền thừa liễu ngộ chân.

Đuốc tuệ châm mồi hưng Hệ phái,

Nhân tài khai trí thạnh Ni, Tăng.

Phẩy phê Hán tự pha văn kệ,

Hạt giống thông minh vượt bội phần.

 

Huyền Khánh Linh

BÀI LIÊN QUAN

Khuyến Khích  ( Huyền Khánh Linh , 1240 xem)

Lược Thuật Mùa Hạ  ( Huyền Khánh Linh , 1264 xem)

Cảm Tạ Thượng Toạ Trí Quảng  ( Huyền Khánh Linh , 1380 xem)

Cảm Tạ Thượng Toạ Trí Quảng  ( Huyền Khánh Linh , 1388 xem)

Diễn Văn Chào Mừng  ( Huyền Khánh Linh , 1164 xem)

Văn Tế Ni Sư Ngọc Liên  ( Huyền Khánh Linh , 1176 xem)

Điếu văn Ni sư Diệu Liên  ( Huyền Khánh Linh , 2395 xem)

Văn Tế Sư cô Nhàn Liên  ( Huyền Khánh Linh , 1176 xem)

Văn Tế Sư Bà Tâm Liên  ( Ni trưởng Ngoạt Liên , 956 xem)

Văn Tế Sư Bà Hải Liên  ( Huyền Khánh Linh , 1000 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

VIDEO HÔM NAY

[Video] NS. THÍCH TUỆ LIÊN PHÁT BIỂU THAM LUẬN TẠI HỘI THẢO KHOA HỌC: - Nhóm PV Thời sự PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ