Trang chủ > Quý Ni Trưởng > Tác Phẩm

Cảm Tạ Sư cô Huệ Liên

Tác giả: Huyền Khánh Linh.  
Xem: 1950 . Đăng: 22/01/2015In ấn

Cảm Tạ Sư cô Huệ Liên

(Chiều thứ năm giảng Trung Bộ Kinh)

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Sư cô Huệ Liên thân mến!

Vâng theo lời Phật dạy, mỗi năm vào mùa Hạ, chư Tăng, Ni đều vân tập lại một nơi để an cư kiết hạ, hầu thúc liễm thân tâm, trau dồi đạo hạnh, sách tấn tu hành, nghiêm trì giới luật, kềm chế oai nghi để cho thân tâm thanh tịnh.

Chư Ni chúng hôm nay có duyên lành được kết tập về Trường hạ Ngọc Phương để an cư trong ba tháng hạ, lại được diễm phúc nhờ chư Tôn túc Thành Hội Phật giáo Tp.HCM phân bổ các giảng sư về đây giảng huấn, trong đó có Sư cô, chư Ni rất lấy làm hân hạnh và rất hoan hỷ, thấy Hệ phái Ni Giới Khất Sĩ mình có người nhân tài được Thành Hội Phật giáo sắp trong hàng giảng huấn. Thật danh dự cho Ni lưu Hệ phái chúng ta.

Rất mừng cho Sư cô được đáp lại hoài bão của Cố Ni Trưởng, hy vọng đào tạo nhân tài để góp phần với Phật giáo Việt Nam và nối chí tiền nhân, tuyên dương chánh pháp, triển khai chơn lý, phổ độ chúng sanh làm rõ danh Hệ phái.

Thật không uổng công cố Ni trưởng chăm nuôi lo lắng cho quý Ni sinh trong bao năm ăn học, nay được đỗ đạt thành tài. Tiếc vì cố Ni trưởng không còn thể sống để nhìn thấy quý vị thi đậu nhận lãnh được bằng Cao cấp Phật học cho thoả mãn chí hướng của mình đã đạt thành nguyện ước, hầu mỉm nụ cười hoan hỷ chứng minh.

Nhưng nay, thể xác cố Ni trưởng và Sư phụ Ngọc Hoà không còn hiển hiện trên cõi thế gian này, chớ Giác linh các Ngài luôn luôn hỷ lạc và mãi mãi phò trì cho những người con tròn hiếu thảo, biết noi theo chí hướng của Tổ Thầy, làm rạng danh Hệ phái và sáng tỏ Pháp môn.

Sư cô mến! Ngày giờ thắm thoát qua mau, sắp mãn khoá Hạ, bắt đầu từ nay chúng ta tạm chia tay, ai về Tịnh Xá nấy để lo trách nhiệm Phật sự của mình. Chư Ni trường Hạ mãi trọng ân cảm nghĩa của Sư cô đã hy sinh quên mình vì Đạo pháp, chẳng ngại đường sá cách ngăn, gió mưa ướt át và hiện đang bận công việc tái thiết nhà cửa Tịnh Xá Ngọc Hoà bề bộn, rán chiết nhín thời giờ quý báu, rồi mỗi tuần chiều thứ Năm qua Trường hạ Ngọc Phương thuyết giảng Trung Bộ Kinh; lời giảng tận tường, chí lý phân rành sự thể viên thông, thuyết minh lý chơn thiết thực, lại biết khiêm nhường lễ độ, giọng nói ôn tồn, giảng phân tỏ rõ, khiến chư Ni chúng thâm nhập Pháp lành, liễu ngộ đạo chân, phát sanh trí huệ, tiến triển tu hành.

Để đền đáp lại công ơn khó nhọc của Sư cô, tôi xin đại diện chư Ni trường hạ Ngọc Phương cảm tạ Sư cô đôi vần thơ mộc mạc, gọi là đáp lại ân tình, và luôn cầu nguyện cho Sư cô quý thể khương an, hạnh nguyền kết quả, Phật sự viên thành.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát

 

Ni giới duyên lành hữu trí nhân,

Đậu khoa Cao đẳng lãnh Cao bằng.

Kế thừa đạo nghiệp noi Sư Phụ,

Chánh Pháp Như Lai nối chí cần.

Trung bộ Nam Tông khai tỏ rõ,

Ngọc Phương trường hạ giảng cân phân.

Chư Ni lãnh hội tâm luôn sáng,

Sáng trí thông minh, sáng phước phần.

 

Đại diện chư Ni trường hạ Ngọc Phương

Huyền Khánh Linh

BÀI LIÊN QUAN

Thân Tặng Sư cô Tín Liên  ( Huyền Khánh Linh , 1900 xem)

Cảm Tạ Thượng Toạ Giác Tường  ( Huyền Khánh Linh , 1744 xem)

Cảm Tạ Thượng Toạ Giác Ngộ  ( Huyền Khánh Linh , 1788 xem)

Cảm Tạ Ni Sư Như Hoa  ( Huyền Khánh Linh , 1860 xem)

Cảm Tạ Thượng Toạ Thiện Trí  ( Huyền Khánh Linh , 1572 xem)

Cảm Tạ Đại Đức Giác Pháp  ( Huyền Khánh Linh , 1740 xem)

Cảm Tạ Thượng toạ Giác Toàn  ( Huyền Khánh Linh , 1616 xem)

Cảm Tạ Đại đức Minh Thành  ( Huyền Khánh Linh , 1588 xem)

Khuyến Khích  ( Huyền Khánh Linh , 1500 xem)

Lược Thuật Mùa Hạ  ( Huyền Khánh Linh , 1508 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo ôn thi vào Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM khóa XVI

THÔNG BÁO V/v tổ chức ôn thi vào Học viện Khóa XVI

Thông báo Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Tân Sửu 2021

Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2021 sẽ tổ chức tại các Tịnh xá, như sau: KHÓA 35: Tịnh xá Ngọc Lâm - Thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu KHÓA 36: Tịnh xá Ngọc Long - Xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

VIDEO HÔM NAY

Video Toạ đàm: HÌNH THÀNH - PHÁT TRIỂN & SỰ ĐÓNG GÓP CỦA NI GIỚI ĐỐI VỚI XH NGÀY NAY - Phật Sự Online

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ