Trang chủ > Quý Ni Trưởng > Tác Phẩm

Cảm Tạ Ni Sư Như Hoa

Tác giả: Huyền Khánh Linh.  
Xem: 1594 . Đăng: 22/01/2015In ấn

Cảm Tạ Ni Sư Như Hoa

(Sáng thứ bảy giảng Phát Tâm Bồ Đề)

 

Chơn thành ghi tạc nhớ thâm ân,

Sơ siển thơ non dệt mấy vần.

Giảng pháp cao siêu tuôn pháp ngữ,

Thuyết kinh huyền diệu rải kinh luân.

Ni Sư truyền giáo khai minh lý,

Đại chúng hành trì đạt tánh chân.

Phát nguyện Bồ đề tu chánh giác,

Viên tròn đạo quả hạnh tâm văn.

 

Huyền Khánh Linh

BÀI LIÊN QUAN

Cảm Tạ Thượng Toạ Thiện Trí  ( Huyền Khánh Linh , 1324 xem)

Cảm Tạ Đại Đức Giác Pháp  ( Huyền Khánh Linh , 1484 xem)

Cảm Tạ Thượng toạ Giác Toàn  ( Huyền Khánh Linh , 1360 xem)

Cảm Tạ Đại đức Minh Thành  ( Huyền Khánh Linh , 1328 xem)

Khuyến Khích  ( Huyền Khánh Linh , 1240 xem)

Lược Thuật Mùa Hạ  ( Huyền Khánh Linh , 1260 xem)

Cảm Tạ Thượng Toạ Trí Quảng  ( Huyền Khánh Linh , 1380 xem)

Cảm Tạ Thượng Toạ Trí Quảng  ( Huyền Khánh Linh , 1384 xem)

Diễn Văn Chào Mừng  ( Huyền Khánh Linh , 1164 xem)

Văn Tế Ni Sư Ngọc Liên  ( Huyền Khánh Linh , 1176 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

VIDEO HÔM NAY

[Video] NS. THÍCH TUỆ LIÊN PHÁT BIỂU THAM LUẬN TẠI HỘI THẢO KHOA HỌC: - Nhóm PV Thời sự PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ