Trang chủ > Quý Ni Trưởng > Tác Phẩm

Cảm Tạ Đại Đức Giác Pháp

Tác giả: Huyền Khánh Linh.  
Xem: 1474 . Đăng: 22/01/2015In ấn

Cảm Tạ Đại Đức Giác Pháp

(Sáng thứ năm giảng Quy Sơn Cảnh Sách)

 

Tâm thành cảm tạ bậc ân nhân,

Thơ kém văn non dệt ít vần.

Pháp lý kinh luân khai hiển đạt,

Quy Sơn Cảnh Sách giải siêu chân.

Nghĩ tình huynh, muội hao mòn sức,

Tưởng nghĩa Tăng đồ khổ nhọc thân.

Hán tự lưu bài nêu giảng luận,

Xương minh chánh pháp, phước tăng phần.

 

Huyền Khánh Linh

BÀI LIÊN QUAN

Cảm Tạ Thượng toạ Giác Toàn  ( Huyền Khánh Linh , 1348 xem)

Cảm Tạ Đại đức Minh Thành  ( Huyền Khánh Linh , 1320 xem)

Khuyến Khích  ( Huyền Khánh Linh , 1224 xem)

Lược Thuật Mùa Hạ  ( Huyền Khánh Linh , 1252 xem)

Cảm Tạ Thượng Toạ Trí Quảng  ( Huyền Khánh Linh , 1372 xem)

Cảm Tạ Thượng Toạ Trí Quảng  ( Huyền Khánh Linh , 1380 xem)

Diễn Văn Chào Mừng  ( Huyền Khánh Linh , 1152 xem)

Văn Tế Ni Sư Ngọc Liên  ( Huyền Khánh Linh , 1168 xem)

Điếu văn Ni sư Diệu Liên  ( Huyền Khánh Linh , 2367 xem)

Văn Tế Sư cô Nhàn Liên  ( Huyền Khánh Linh , 1168 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

VIDEO HÔM NAY

[Video] NS. THÍCH TUỆ LIÊN PHÁT BIỂU THAM LUẬN TẠI HỘI THẢO KHOA HỌC: - Nhóm PV Thời sự PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ