Trang chủ > Quý Ni Trưởng > Tác Phẩm

Thân Tặng Sư cô Tín Liên

Tác giả: Huyền Khánh Linh.  
Xem: 1634 . Đăng: 22/01/2015In ấn

Thân Tặng Sư cô Tín Liên

(Đi du học Ấn Độ)

 

Thân tặng năm vần khích lệ ai,

Khổ công du học cách lâu ngày,

Nhớ Thầy tưởng bạn kinh thâu nhập,

Mến đạo thương đời pháp triển khai.

Nghĩa trọng đàn na mang trạc trạc,

Ân thâm Phật Tổ gánh dài dài,

Chúc cầu Sư Tín thân an hảo,

Tuệ phát danh tăng rạng đức tài.

 

Huyền Khánh Linh

BÀI LIÊN QUAN

Cảm Tạ Thượng Toạ Giác Tường  ( Huyền Khánh Linh , 1500 xem)

Cảm Tạ Thượng Toạ Giác Ngộ  ( Huyền Khánh Linh , 1500 xem)

Cảm Tạ Ni Sư Như Hoa  ( Huyền Khánh Linh , 1600 xem)

Cảm Tạ Thượng Toạ Thiện Trí  ( Huyền Khánh Linh , 1328 xem)

Cảm Tạ Đại Đức Giác Pháp  ( Huyền Khánh Linh , 1484 xem)

Cảm Tạ Thượng toạ Giác Toàn  ( Huyền Khánh Linh , 1368 xem)

Cảm Tạ Đại đức Minh Thành  ( Huyền Khánh Linh , 1328 xem)

Khuyến Khích  ( Huyền Khánh Linh , 1240 xem)

Lược Thuật Mùa Hạ  ( Huyền Khánh Linh , 1264 xem)

Cảm Tạ Thượng Toạ Trí Quảng  ( Huyền Khánh Linh , 1380 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

VIDEO HÔM NAY

[Video] NS. THÍCH TUỆ LIÊN PHÁT BIỂU THAM LUẬN TẠI HỘI THẢO KHOA HỌC: - Nhóm PV Thời sự PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ