Trang chủ > Quý Ni Trưởng > Tác Phẩm

Cảm Tạ Thượng Toạ Giác Tường

Tác giả: Huyền Khánh Linh.  
Xem: 1482 . Đăng: 22/01/2015In ấn

Cảm Tạ Thượng Toạ Giác Tường

(Giảng thế Thượng Toạ Giác Toàn)

 

Trường hạ viếng thăm kết nghĩa tình,

Đáng hàng gương mẫu đáng tôn huynh,

Thay lời giảng pháp tuôn mưa pháp,

Thế đệ truyền kinh giảng lý kinh.

Muôn trượng gom về chung chữ nhứt,

Hào ly phong toả vãn câu nghìn,

Tu hành của rớt đừng nên lượm,

Lượm rớt sau thăm hại đến mình.

-----oo0oo-----

Đến mình ghi tạc nhớ công ơn,

Thúc liễm thân tâm chẳng dám lờn,

Giới luật buộc kềm luôn gắn bó,

Oai nghi siết chặt giữ keo sơn.

Bao thời thuyết giảng đều khơi tánh,

Một buổi tư duy sớm tỉnh hồn,

Giải thoát ân cần lo giải thoát,

Đến mình ghi tạc nhớ công ơn.

 

Huyền Khánh Linh

BÀI LIÊN QUAN

Cảm Tạ Thượng Toạ Giác Ngộ  ( Huyền Khánh Linh , 1476 xem)

Cảm Tạ Ni Sư Như Hoa  ( Huyền Khánh Linh , 1580 xem)

Cảm Tạ Thượng Toạ Thiện Trí  ( Huyền Khánh Linh , 1312 xem)

Cảm Tạ Đại Đức Giác Pháp  ( Huyền Khánh Linh , 1476 xem)

Cảm Tạ Thượng toạ Giác Toàn  ( Huyền Khánh Linh , 1348 xem)

Cảm Tạ Đại đức Minh Thành  ( Huyền Khánh Linh , 1320 xem)

Khuyến Khích  ( Huyền Khánh Linh , 1224 xem)

Lược Thuật Mùa Hạ  ( Huyền Khánh Linh , 1252 xem)

Cảm Tạ Thượng Toạ Trí Quảng  ( Huyền Khánh Linh , 1372 xem)

Cảm Tạ Thượng Toạ Trí Quảng  ( Huyền Khánh Linh , 1380 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

VIDEO HÔM NAY

[Video] NS. THÍCH TUỆ LIÊN PHÁT BIỂU THAM LUẬN TẠI HỘI THẢO KHOA HỌC: - Nhóm PV Thời sự PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ