Trang chủ > Quý Ni Trưởng > Tác Phẩm

Cảm Tạ Thượng Toạ Giác Ngộ

Tác giả: Huyền Khánh Linh.  
Xem: 1498 . Đăng: 22/01/2015In ấn

Cảm Tạ Thượng Toạ Giác Ngộ

 

Đà Lạt trở về ghé Ngọc Phương,

Tình huynh, nghĩa muội viếng Ni trường,

Pháp âm trỗi dậy vang vang toả,

Hùng lực noi truyền khuếch khuếch trương.

Nhắc nhở xuất gia đường giải thoát,

Khuyên răn tu tấn kiếp vô thường,

Tham, sân, si, ái mau trừ diệt,

Dứt khỏi luân hồi, dứt nhiễu nhương.

 

Huyền Khánh Linh

BÀI LIÊN QUAN

Cảm Tạ Ni Sư Như Hoa  ( Huyền Khánh Linh , 1596 xem)

Cảm Tạ Thượng Toạ Thiện Trí  ( Huyền Khánh Linh , 1324 xem)

Cảm Tạ Đại Đức Giác Pháp  ( Huyền Khánh Linh , 1484 xem)

Cảm Tạ Thượng toạ Giác Toàn  ( Huyền Khánh Linh , 1360 xem)

Cảm Tạ Đại đức Minh Thành  ( Huyền Khánh Linh , 1328 xem)

Khuyến Khích  ( Huyền Khánh Linh , 1240 xem)

Lược Thuật Mùa Hạ  ( Huyền Khánh Linh , 1264 xem)

Cảm Tạ Thượng Toạ Trí Quảng  ( Huyền Khánh Linh , 1380 xem)

Cảm Tạ Thượng Toạ Trí Quảng  ( Huyền Khánh Linh , 1384 xem)

Diễn Văn Chào Mừng  ( Huyền Khánh Linh , 1164 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

VIDEO HÔM NAY

[Video] NS. THÍCH TUỆ LIÊN PHÁT BIỂU THAM LUẬN TẠI HỘI THẢO KHOA HỌC: - Nhóm PV Thời sự PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ