Trang chủ > Quý Ni Trưởng > Tác Phẩm

Cảm Tạ Thượng Toạ Giác Ngộ

Tác giả: Huyền Khánh Linh.  
Xem: 4422 . Đăng: 22/01/2015In ấn

Cảm Tạ Thượng Toạ Giác Ngộ

 

Đà Lạt trở về ghé Ngọc Phương,

Tình huynh, nghĩa muội viếng Ni trường,

Pháp âm trỗi dậy vang vang toả,

Hùng lực noi truyền khuếch khuếch trương.

Nhắc nhở xuất gia đường giải thoát,

Khuyên răn tu tấn kiếp vô thường,

Tham, sân, si, ái mau trừ diệt,

Dứt khỏi luân hồi, dứt nhiễu nhương.

 

Huyền Khánh Linh

BÀI LIÊN QUAN

Cảm Tạ Ni Sư Như Hoa  ( Huyền Khánh Linh , 3476 xem)

Cảm Tạ Thượng Toạ Thiện Trí  ( Huyền Khánh Linh , 4880 xem)

Cảm Tạ Đại Đức Giác Pháp  ( Huyền Khánh Linh , 3320 xem)

Cảm Tạ Thượng toạ Giác Toàn  ( Huyền Khánh Linh , 3616 xem)

Cảm Tạ Đại đức Minh Thành  ( Huyền Khánh Linh , 3144 xem)

Khuyến Khích  ( Huyền Khánh Linh , 3428 xem)

Lược Thuật Mùa Hạ  ( Huyền Khánh Linh , 3420 xem)

Cảm Tạ Thượng Toạ Trí Quảng  ( Huyền Khánh Linh , 3176 xem)

Cảm Tạ Thượng Toạ Trí Quảng  ( Huyền Khánh Linh , 3252 xem)

Diễn Văn Chào Mừng  ( Huyền Khánh Linh , 3208 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo khóa Bồi dưỡng Trụ trì Hệ phái Khất sĩ PL. 2568 - DL. 2024

Được sự cho phép của Giáo hội và Chính quyền các cấp, mỗi năm chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ tổ chức một khóa BỒI DƯỠNG TRỤ TRÌ vào đầu mùa An cư, nhằm hỗ trợ các vị trụ trì, các vị Tỳ-kheo thấm nhuần giáo pháp đức Thế Tôn, đường lối của Tổ sư Minh Đăng Quang, cách quản trị một ngôi Tam bảo, góp phần làm cho Phật pháp được quang huy, báo đền ân đức Tam bảo. Đây cũng là cơ hội để chư Tăng Ni trưởng dưỡng đạo tâm, chia sẻ kinh nghiệm tu học và hành đạo cho các vị đồng Phạm hạnh, làm hành trang trên bước đường hoằng dương Chánh pháp, lợi lạc nhân sanh.

Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 37 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ VN

Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 37 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ