Trang chủ > Quý Ni Trưởng > Tác Phẩm

Phương Danh Chư Ni Chúng

Tác giả: Huyền Khánh Linh.  
Xem: 1946 . Đăng: 22/01/2015In ấn

Phương Danh Chư Ni Chúng

Các Nơi Về Nhập Hạ Tại Tịnh Xá Ngọc Phương Năm Tân Mùi (1991)

 

Khánh, Mạo, Đào, Chi, Hiệp nhứt Tràng,

Mỹ, Minh, Tánh, Cúc trụ hà phang,

Nghiêm, Vân, Kính, Hiếu chung tu học,

Kiến nhập tùng nương ý nhịp nhàng.

 

Nhịp nhàng Khánh, Mạo với Đào, Chi,

Minh, Mỹ, Nghiêm, Vân suốt thọ trì,

Cúc, Tánh chuyên cần thêm Kính, Hiếu,

Kiến, Tràng tùng hạ đến rồi đi.

 

Đi rồi trở lại trí tiêu diêu,

Tới tới lui lui lợi ích nhiều,

Hướng dẫn người hiền gieo phước thí,

Dắt về Trường hạ cúng An, Siêu.

 

An, Siêu công đức giữ quân bình,

Nhập hạ chư Ni gắng nhiệt tình,

Nghe pháp biên bài chăm chú ý,

Ngồi thiền đọc kệ thọ trì kinh.

 

Trì kinh cầu nguyện khắp mười phương,

Bá tánh nhơn sanh phước thọ trường,

Kẻ thác siêu sanh về Tịnh độ,

Người còn hiện tại hưởng an khương.

BÀI LIÊN QUAN

Cảm Tạ Sư cô Huệ Liên  ( Huyền Khánh Linh , 1952 xem)

Thân Tặng Sư cô Tín Liên  ( Huyền Khánh Linh , 1900 xem)

Cảm Tạ Thượng Toạ Giác Tường  ( Huyền Khánh Linh , 1744 xem)

Cảm Tạ Thượng Toạ Giác Ngộ  ( Huyền Khánh Linh , 1788 xem)

Cảm Tạ Ni Sư Như Hoa  ( Huyền Khánh Linh , 1860 xem)

Cảm Tạ Thượng Toạ Thiện Trí  ( Huyền Khánh Linh , 1572 xem)

Cảm Tạ Đại Đức Giác Pháp  ( Huyền Khánh Linh , 1740 xem)

Cảm Tạ Thượng toạ Giác Toàn  ( Huyền Khánh Linh , 1616 xem)

Cảm Tạ Đại đức Minh Thành  ( Huyền Khánh Linh , 1588 xem)

Khuyến Khích  ( Huyền Khánh Linh , 1500 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo ôn thi vào Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM khóa XVI

THÔNG BÁO V/v tổ chức ôn thi vào Học viện Khóa XVI

Thông báo Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Tân Sửu 2021

Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2021 sẽ tổ chức tại các Tịnh xá, như sau: KHÓA 35: Tịnh xá Ngọc Lâm - Thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu KHÓA 36: Tịnh xá Ngọc Long - Xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

VIDEO HÔM NAY

Video Toạ đàm: HÌNH THÀNH - PHÁT TRIỂN & SỰ ĐÓNG GÓP CỦA NI GIỚI ĐỐI VỚI XH NGÀY NAY - Phật Sự Online

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ