Trang chủ > Quý Ni Trưởng > Tác Phẩm

Phát Nguyền

Tác giả: Huyền Khánh Linh.  
Xem: 3282 . Đăng: 23/01/2015In ấn

Phát Nguyền

 

Con nguyền chánh pháp hoằng khai,

Đổi đời rối loạn ra ngay an bình.

Con nguyền tất cả chúng sanh,

Hiểu thông chơn lý tánh linh trở về.

Con nguyền đắc quả Bồ Đề,

Dắt đường sanh chúng đưa về đạo cao,

Con nguyền bố thí công lao,

Nhọc nhằn chẳng nệ quản bao thì giờ.

Con nguyền nhẫn nhục lặng lờ.

Thuận hoà kẻ dưới, kỉnh thờ bậc trên.

Con nguyền tinh tấn thêm lên,

Lập công bồi đức đắp nền đạo cao.

Con nguyền giới luật dồi trau,

Trang nghiêm hạnh đạo chẳng xao tấc lòng

Con nguyền thiền định bền công,

Hoạ may chứng đắc lục thông phép thần.

Con nguyền trí tuệ sáng ngần,

Làu thông kinh luật, nương gần tôn sư.

Ngưỡng mong Tam Bảo thuỳ từ,

Độ con kết quả đúng như phát nguyền.

 

NT Khánh Liên

BÀI LIÊN QUAN

Phương Danh Chư Ni Chúng  ( Huyền Khánh Linh , 1660 xem)

Cảm Tạ Sư cô Huệ Liên  ( Huyền Khánh Linh , 1672 xem)

Thân Tặng Sư cô Tín Liên  ( Huyền Khánh Linh , 1632 xem)

Cảm Tạ Thượng Toạ Giác Tường  ( Huyền Khánh Linh , 1500 xem)

Cảm Tạ Thượng Toạ Giác Ngộ  ( Huyền Khánh Linh , 1500 xem)

Cảm Tạ Ni Sư Như Hoa  ( Huyền Khánh Linh , 1600 xem)

Cảm Tạ Thượng Toạ Thiện Trí  ( Huyền Khánh Linh , 1328 xem)

Cảm Tạ Đại Đức Giác Pháp  ( Huyền Khánh Linh , 1484 xem)

Cảm Tạ Thượng toạ Giác Toàn  ( Huyền Khánh Linh , 1364 xem)

Cảm Tạ Đại đức Minh Thành  ( Huyền Khánh Linh , 1328 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

VIDEO HÔM NAY

[Video] NS. THÍCH TUỆ LIÊN PHÁT BIỂU THAM LUẬN TẠI HỘI THẢO KHOA HỌC: - Nhóm PV Thời sự PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ