Trang chủ > Quý Ni Trưởng > Tác Phẩm

Ba tháng Hạ

Tác giả: Ni trưởng Siêu Liên.  
Xem: 4402 . Đăng: 01/06/2016In ấn


Ba tháng Hạ

 

Ba tháng Hạ dồi trau thúc liễm,

Chuyên cần tu, chuyên luyện sáu căn.

Không cho tâm ý lăng xăng,

Hàng rào giới luật làm tăng pháp lành.

Ba tháng Hạ đồng thanh tu tập,

Nếu vọng trần ắt nhập loài ma.

Con dòng đức Phật Thích-ca,

Theo đường danh lợi đoạ sa luân trầm.

Ba tháng Hạ ân cần tu niệm,

Hãy siêng năng mau tiến bước lên.

Lập công bồi đức làm nền,

Thực hành giới luật mũi tên phá tà.

Ba tháng Hạ trôi qua nhanh chóng,

Rán tu hành chớ vọng tâm viên.

Chăm lo bái sám định thiền,

Sáng tâm tỏ tánh phá liền vô minh.

Ba tháng Hạ khép mình thanh tịnh,

Tâm chớ nên suy tính lăng xăng.

Tâm là mảnh đất thiện căn,

Gieo trồng giống quí siêng năng vun bồi.

Ba tháng Hạ trau dồi tuệ giác,

Chuyên hành trì thành đạt quả cao.

Vui trong nếp sống tương chao,

Tinh thần khoẻ mạnh như vào Lạc bang.

Ba tháng Hạ đập tan mê muội,

Chúng ngu si nguồn cội não phiền.

Tham sân con ngựa đảo điên,

Nó lừa lừa đảo làm xiềng đoạ sa.

Ba tháng Hạ như hoa đua nở,

Các chúng ni hớn hở vui nhiều.

Thành tâm hưởng ứng mọi điều,

Những điều Phật dạy đốt thiêu nguỵ tà.

Ba tháng Hạ ai qua mới biết,

Thanh lọc tâm thấu triệt đạo mầu.

Đường dài thăm thẳm thâm sâu,

Khai quang mắt tuệ ngõ hầu đến nơi.

Ba tháng Hạ đến rồi huynh đệ,

Ta mau chân kẻo trễ ngày vào.

Đường tu lý tưởng thanh cao,

Chần chờ ngưng trệ làm sao đắc thành.

Ba tháng Hạ âm thanh tụng niệm,

Diệu giác mầu hiển hiện oai linh.

Lắng nghe trí não an bình,

Không còn xao xuyến nhục vinh chợ đời.

Ba tháng Hạ rạng ngời tâm trí,

Được mở khai Phật lý tam thừa.

Không còn mộng ảo say sưa,

Lìa xa danh lợi sớm trưa tịnh nhàn.

Ba tháng Hạ vinh quang cửa Phật,

Chúng Tăng Ni an lạc tiến lên.

Vững chân đạo lực làm nền,

Không còn vướng bận những tên lục trần.

Ngoài ba tháng chuyên cần thường nhật,

Mỗi ngày ta chỉ trực con tâm.

Đó là phương thuốc thoát trần,

Không còn lúng túng xoay vần tử sanh.

Nầy đại chúng tiến nhanh kẻo trễ,

Ở ngoài kia tác tệ lắm rồi.

Vinh hoa phú quí miếng mồi,

Để người chân đạo phải rơi lệ dầm.

Ba tháng Hạ nghiệm tầm giáo điển,

Ai chân tu huấn luyện tự thân.

Minh tâm kiến tánh lần lần,

Đắc thành quả giác dự phần nhập lưu.

BÀI LIÊN QUAN

Lạc Bước Đường Về  ( Huyền Khánh Linh , 8982 xem)

Phát Nguyền  ( Huyền Khánh Linh , 3280 xem)

Phương Danh Chư Ni Chúng  ( Huyền Khánh Linh , 1660 xem)

Cảm Tạ Sư cô Huệ Liên  ( Huyền Khánh Linh , 1672 xem)

Thân Tặng Sư cô Tín Liên  ( Huyền Khánh Linh , 1632 xem)

Cảm Tạ Thượng Toạ Giác Tường  ( Huyền Khánh Linh , 1500 xem)

Cảm Tạ Thượng Toạ Giác Ngộ  ( Huyền Khánh Linh , 1500 xem)

Cảm Tạ Ni Sư Như Hoa  ( Huyền Khánh Linh , 1600 xem)

Cảm Tạ Thượng Toạ Thiện Trí  ( Huyền Khánh Linh , 1328 xem)

Cảm Tạ Đại Đức Giác Pháp  ( Huyền Khánh Linh , 1484 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

VIDEO HÔM NAY

[Video] NS. THÍCH TUỆ LIÊN PHÁT BIỂU THAM LUẬN TẠI HỘI THẢO KHOA HỌC: - Nhóm PV Thời sự PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ