Trang chủ > Lớp Giáo lý

Ni sư Trí Liên giảng Bát chánh đạo cho Lớp giáo lý trực tuyến

Tác giả: Ban Truyền thông NGKS.  
Xem: 8222 . Đăng: 19/08/2021In ấn

 

Ni sư Trí Liên giảng Bát chánh đạo cho Lớp giáo lý trực tuyến

 

Tối ngày 17/8/2021 vào lúc 7h30, Ni sư Trí Liên - Giảng sư Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM đã có buổi chia sẻ pháp thoại đến với Lớp giáo lý với đề tài Bát Chánh Đạo cho hơn 175 thính chúng tham dự trên hệ thống Zoom trực tuyến.

 

 

 

 

Sau khi thành đạo, trong bài giảng pháp đầu tiên của Đức Phật tại vườn Lộc Uyển, Ngài đã dạy cho năm anh em Kiều Trần Như tránh xa hai cực đoan: một là say đắm trong các dục, hạ liệt, đê tiện, phàm phu, không xứng bậc Thánh, không liên hệ đến mục đích; hai là tự hành khổ mình, khổ đau, không xứng bậc Thánh, không liên hệ đến mục đích. Tránh xa hai cực đoan này là con đường Trung đạo, đưa đến an tịnh, thắng trí, Niết Bàn. Con đường Trung đạo đó chính là Bát Chánh đạo có nghĩa là con đường chân chính chia làm tám chi, là giáo lý căn bản được đề cập trong Đạo đế. Con đường tám chi đó bao gồm: Chánh kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tấn, Chánh niệm và Chánh định.

1. Chánh kiến

Chánh kiến là thấy sự vật đúng như thật với thực tướng của nó, không dựa vào bề ngoài hay do ảo tưởng.

“Thế nào là Chánh kiến, chính là trí về khổ, trí về khổ tập, trí về khổ diệt, trí về con đường đưa đến khổ diệt”. Phân tích (S.V, 8)

“Chư hiền, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri khổ, tuệ tri tập khởi của khổ, tuệ tri đoạn diệt của khổ, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của khổ, chư hiền, khi ấy vị Thánh đệ tử có Chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin Pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này” (M.I, số 9 - Chánh tri kiến)

Hiểu biết Tứ thánh đế là sự thông suốt bản tánh phức tạp của đời sống. Hành giả hiểu biết Tứ thánh đế được xưng tán là bậc thiện trí chứng ngộ. “Khi Như Lai hiểu tường tận Tứ thánh đế, Như Lai tuyên bố sự chứng ngộ toàn giác”

Bằng những ví dụ thực tế trong giai đoạn tình hình xã hội đang chịu sự ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid 19, Ni sư đã chứng minh cho thính chúng hiểu được thế nào là Chánh kiến về Khổ, Nguyên nhân của khổ,.... Bên cạnh đó Ni sư còn đặt ra những câu hỏi để Phật tử trả lời và có thể hiểu sâu sắc hơn về những giáo lý vừa được học.

Tuy sự ảnh hưởng của dịch bệnh đang lan tràn khắp mọi nơi, nhưng với sự chia sẻ Phật pháp qua hình thức trực tuyến, Phật tử có cơ hội thấm nhuần lời dạy của Đức Phật và tăng thêm lòng tịnh tín đối với Tam Bảo cũng như có thêm sức mạnh, giữ vững tinh thần để vượt qua sự khó khăn mà nhân loại đang đối mặt.

Trong buổi Pháp thoại kế tiếp, Ni sư sẽ tiếp tục tuần tự giảng về những chi phần còn lại của Bát chánh đạo.

  
 

 

Ban Truyền thông NGKS

-----ooOoo-----

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo khóa Bồi dưỡng Trụ trì Hệ phái Khất sĩ PL. 2568 - DL. 2024

Được sự cho phép của Giáo hội và Chính quyền các cấp, mỗi năm chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ tổ chức một khóa BỒI DƯỠNG TRỤ TRÌ vào đầu mùa An cư, nhằm hỗ trợ các vị trụ trì, các vị Tỳ-kheo thấm nhuần giáo pháp đức Thế Tôn, đường lối của Tổ sư Minh Đăng Quang, cách quản trị một ngôi Tam bảo, góp phần làm cho Phật pháp được quang huy, báo đền ân đức Tam bảo. Đây cũng là cơ hội để chư Tăng Ni trưởng dưỡng đạo tâm, chia sẻ kinh nghiệm tu học và hành đạo cho các vị đồng Phạm hạnh, làm hành trang trên bước đường hoằng dương Chánh pháp, lợi lạc nhân sanh.

Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 37 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ VN

Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 37 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ