Trang chủ > Lớp Giáo lý

Ni sư Kiên Liên chia sẻ trực tuyến đề tài Lục độ - Hạnh Bố Thí (tiếp theo)

Tác giả: Ban Truyền thông NGKS.  
Xem: 7086 . Đăng: 10/08/2021In ấn

 

Ni sư Kiên Liên chia sẻ trực tuyến đề tài Lục độ - Hạnh Bố Thí (tiếp theo)

 

Ngày 05/8/2021 (nhằm ngày 27/6/Tân Sửu), Ni sư Kiên Liên - Giảng sư Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, có buổi chia sẻ trực tuyến với đề tài LỤC ĐỘ - HẠNH BỐ THÍ (tiếp theo).

 

 

 

 

Ni sư tiếp tục thuyết giảng đề tài hạnh Bố thí là một trong sáu phương tiện của Lục độ Ba La Mật. Hạnh Bố thí là hạnh đầu tiên của bất cứ người đệ tử xuất gia cũng như Phật tử tại gia đều thực hành. Đây là hạnh đầu tiên hướng cho chúng ta thực hành tu phước và tu huệ.

Nội dung của hạnh Bố thí được diễn giải ngang qua chuỗi nhân quả liên hệ với nhau, liên tục tạo thành sợi dây kéo dài từ kiếp trước cho đến kiếp sau. Ví như, những sự việc trong cuộc sống gặp được sự may mắn, giàu có, không bệnh tật, nhiều người ngưỡng mộ v.v... hay nói khác đi những gì ta nhận được ngày hôm nay từ việc tốt xấu đều là do trước đây đã từng gieo nhân trong quá khứ nên ngày nay nhận lãnh như vậy.

Ni sư dẫn giải trong kinh nhà Phật nói:

“Dục tri tiền thế nhân,

 Kim sanh thọ giả thị.

 Dục tri lai thế quả,

 Kim sanh tác giả thị.”

Tạm dịch:

“Muốn biết nhân đời trước,

 Xem thọ nhận đời này.

 Muốn biết quả đời sau,

 Xem tạo tác đời này.”

Lại nữa, trong kinh Phật nói: “Bồ tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả”. Ý nghĩa này cho chúng ta biết rằng Bồ tát gieo nhân lành xuống cũng đều lựa chọn, đó là cái nhân lợi mình lợi người và lợi cho tất cả chúng sanh mới làm. Nhân làm tổn hại cho chúng sanh thì không làm, vì chỗ yếu tố này cho nên nói rằng “Bồ tát sợ nhân”. Khi chúng ta gieo nhân, vô tình hay cố ý không biết nhận quả sẽ như thế nào cho đến khi quả đến nhận lãnh sự cay, đắng, đau khổ, lúc bấy giờ chúng ta mới cảm thấy sợ.

Như vậy, lợi ích của hạnh Bố thí được Ni sư thuyết giảng ngang qua bài kinh “Năm Hạnh Thí” của Đệ nhất Ni trưởng, chính là điều nhắc nhở chúng ta biết đắn đo suy nghĩ trước khi gieo. 

Trước tiên, thí thuốc sẽ được phước báu là sống lâu; thí thực thêm sức khỏe; thí y được hồng hào, thí đèn thêm trí tuệ, thí xe vui về sau.

Cuối lời, với lời nhắc nhở của việc thực hành hạnh bố thí bao gồm Tài thí, Pháp thí, hay Vô Úy thí trong cuộc sống mà vị đệ tử xuất gia nói chung, và người Phật tử tại gia nói riêng sẽ được thọ nhận phước báu rộng lớn, với tâm lượng rộng rãi lợi mình, lợi người thì khi tái sanh cõi nào đều được phần vui vẻ, phiền não, ô uế được dứt trừ đến Thánh vức thanh cao, huyền diệu không xiết kể. 

 

 

Ban Truyền thông NGHPKS

-----ooOoo-----

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần 9 do Hệ phái Khất sĩ tổ chức

Nhằm nâng cao đời sống Phạm hạnh và thắp sáng lý tưởng giải thoát, giác ngộ và phụng sự Đạo pháp cho các Tăng Ni trẻ vừa bước chân vào đạo, Hệ phái Khất sĩ mỗi năm tổ chức một khóa BỒI DƯỠNG ĐẠO HẠNH tại Pháp viện Minh Đăng Quang (505 Võ Nguyên Giáp, phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM) dành cho các Sa-di, Sa-di-ni và Tập sự.

Thư mời viết bài Tập san Đuốc Sen - số 35 chủ đề Lễ tự tứ Tăng và Vu lan Báo hiếu

Thư mời viết bài Tập san Đuốc Sen - số 35 chủ đề Lễ tự tứ Tăng và Vu lan Báo hiếu

Thông báo khóa Bồi dưỡng Trụ trì Hệ phái Khất sĩ PL. 2568 - DL. 2024

Được sự cho phép của Giáo hội và Chính quyền các cấp, mỗi năm chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ tổ chức một khóa BỒI DƯỠNG TRỤ TRÌ vào đầu mùa An cư, nhằm hỗ trợ các vị trụ trì, các vị Tỳ-kheo thấm nhuần giáo pháp đức Thế Tôn, đường lối của Tổ sư Minh Đăng Quang, cách quản trị một ngôi Tam bảo, góp phần làm cho Phật pháp được quang huy, báo đền ân đức Tam bảo. Đây cũng là cơ hội để chư Tăng Ni trưởng dưỡng đạo tâm, chia sẻ kinh nghiệm tu học và hành đạo cho các vị đồng Phạm hạnh, làm hành trang trên bước đường hoằng dương Chánh pháp, lợi lạc nhân sanh.

Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 37 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ VN

Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 37 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ