Trang chủ > Lớp Giáo lý

Ni sư Tín Liên chia sẻ trực tuyến đề tài “Làm thế nào để vượt thoát khổ hiện tại và tương lai ?”

Tác giả: Ban Truyền thông NGKS.  
Xem: 6186 . Đăng: 13/08/2021In ấn

 

Ni sư Tín Liên chia sẻ trực tuyến đề tài “Làm thế nào để vượt thoát khổ hiện tại và tương lai ?”

 

Ngày 09/8/2021 (nhằm ngày mùng 02/7/Tân Sửu), Ni sư Tín Liên - Giảng sư Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, đã có buổi chia sẻ trực tuyến với đề tài “Làm thế nào để vượt thoát khổ hiện tại và tương lai ?”

 

 

Trong thời pháp thoại này, Ni sư đã giới thiệu đến đại chúng bài kinh Alavaka thuộc Tiểu Bộ Kinh (Suttanipata) nói đến cuộc đối thoại giữa Dạ xoa Alavaka và Đức Thế Tôn như sau:

Alavaka:
 Thế nào vượt bộc lưu?
Thế nào vượt biển lớn?
Thế nào vượt qua khổ?
Thế nào đạt thanh tịnh?
 
Thế Tôn:
Với tín, vượt bộc lưu,
Không phóng dật, vượt biển,
Tinh tấn, vượt đau khổ,
Với tuệ, được thanh tịnh.
 
Thế nào vượt bộc lưu?

Bộc lưu là dòng thác lớn, dòng thác chảy mạnh cuốn chúng sanh vào trong biển khổ của sinh tử luân hồi, có 4 dòng thác đó là:

 1. Dòng thác của dục: khiến chúng sinh đam mê, quay cuồng và chìm đắm trong ngũ dục (tài, sắc, danh, thực, thùy)
 2. Dòng thác của hữu, có 2 nghĩa: thứ nhất nghĩa là nghiệp hiện tại, tức là chúng sinh dù muốn hay không muốn cũng bị nghiệp dẫn dắt đi tái sinh theo nghiệp nhân mình đã gieo. Nghĩa thứ 2 là cảnh giới mà chúng sinh sẽ sanh vào.
 3.  Dòng thác của kiến chấp: là những kiến chấp sai lầm như thân kiến: chấp cái thân này là trường cửu; đoạn kiến: nghĩ chết là hết, người nào nghĩ như vậy sẽ không có việc ác nào mà chẳng dám làm.
 4. Dòng thác của vô minh: vô minh là không sáng, không có trí tuê, không biết được bản chất thật của thế gian vạn hữu này là vô thường, khổ và vô ngã, không biết nguyên nhân của khổ là vô minh và tham ái, không biết khổ này có thể đoạn tận và không biết con đường chấm dứt khổ.

Tín có nghĩa là niềm tin nơi Tam Bảo, ở đây được hiểu là chánh tín. 

"Thích thấy người giới hạnh

Thích được nghe diệu pháp,

Nhiếp phục uế, xan tham.

Vị ấy mới được gọi là có tin Phật."

                             (Trung Bộ Kinh)

Như vậy để có thể vượt thoát bộc lưu thì chúng ta cần phải có tín, niềm tin chân chánh nơi Tam Bảo, thường xuyên thân cận với những bậc có giới hạnh, siêng nghe diệu pháp và điều quan trọng là tự thân phải nhiếp phục được cấu uế và xan tham nơi tâm của chính mình.

Thế nào vượt biển lớn ?

Biển lớn chính là biển khổ của sinh tử luân hồi. Đức Phật dạy muốn thoát được biển lớn thời phải có đời sống không phóng dật, có giới, không được giao du với bạn xấu, hướng đến đời sống thánh thiện.

Thế nào vượt qua khổ ?

Đức Phật dạy rằng tinh tấn sẽ vượt qua đau khổ. Tinh tấn nghĩa là siêng năng trong thiệp pháp. Tinh tấn hộ trì các căn. Đối với bất thiện chưa sanh, không cho phát sanh; đối với bất thiện đã sanh thì phải tinh tấn đoạn trừ. Đối với thiện chưa sanh làm cho sanh khởi; thiện đã sanh thời làm cho tăng trưởng.

"Trên đường đạo không gì bằng tinh tấn

Không gì bằng trí tuệ của đời ta

Sống điêu linh trong kiếp sống ta bà

Chỉ tinh tấn là vượt qua tất cả."

Chúng ta cần phải tinh tấn hành Mười phước sự (Bố thí, trì giới, hành thiền, cung kính, phục vụ, chia phước, tùy hỷ, nghe pháp, thuyết pháp, chánh kiến), tu Thập thiện, Giới Định Tuệ. 

Thế nào đạt thanh tịnh?

Đức Phật dạy cần phải có Tuệ mới có thể đạt được thanh tịnh, rèn trí tuệ qua văn, tư và tu.  

Ni sư còn chia sẻ thêm về năm bài học của hạnh của con rùa:

1. Rùa sống trong nước - Luôn giữ tâm mát mẻ 

2. Khi gặp nguy hiểm thì rùa lặn sâu trong nước - Khi tâm khởi tham sân si thời ta nên lặn sâu vào pháp hành (niệm Phật, hành thiền, trì chú...)

3. Rùa luôn cảnh giác - Luôn hộ trì các căn

4. Rùa trú ẩn trong các hốc cây, hang đá ở đáy sông - Phải biết ẩn mình chỗ an toàn

5. Khi gặp nguy hiểm rùa rút 6 chi vào trong mai - Phải biết phòng hộ, thu thúc 6 căn.

Trước khi kết thúc bài pháp thoại, Ni sư nhắc nhở đại chúng cần phải đối diện với cái khó cái khổ. Trong tình hình dịch bệnh đang hoành hành toàn nhân loại chúng ta cần cảm nhận được sự vô thường, biến những chướng duyên ở thực tại làm động lực để tinh tấn hơn, chuẩn bị hành trang vượt thoát khổ để được kết quả tốt đẹp trong hiện tại và tương lai. 

Một số hình ảnh ghi nhận được trong buổi học trực tuyến:
  

 

Ban Truyền thông NGKS

----ooOoo----

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần 9 do Hệ phái Khất sĩ tổ chức

Nhằm nâng cao đời sống Phạm hạnh và thắp sáng lý tưởng giải thoát, giác ngộ và phụng sự Đạo pháp cho các Tăng Ni trẻ vừa bước chân vào đạo, Hệ phái Khất sĩ mỗi năm tổ chức một khóa BỒI DƯỠNG ĐẠO HẠNH tại Pháp viện Minh Đăng Quang (505 Võ Nguyên Giáp, phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM) dành cho các Sa-di, Sa-di-ni và Tập sự.

Thư mời viết bài Tập san Đuốc Sen - số 35 chủ đề Lễ tự tứ Tăng và Vu lan Báo hiếu

Thư mời viết bài Tập san Đuốc Sen - số 35 chủ đề Lễ tự tứ Tăng và Vu lan Báo hiếu

Thông báo khóa Bồi dưỡng Trụ trì Hệ phái Khất sĩ PL. 2568 - DL. 2024

Được sự cho phép của Giáo hội và Chính quyền các cấp, mỗi năm chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ tổ chức một khóa BỒI DƯỠNG TRỤ TRÌ vào đầu mùa An cư, nhằm hỗ trợ các vị trụ trì, các vị Tỳ-kheo thấm nhuần giáo pháp đức Thế Tôn, đường lối của Tổ sư Minh Đăng Quang, cách quản trị một ngôi Tam bảo, góp phần làm cho Phật pháp được quang huy, báo đền ân đức Tam bảo. Đây cũng là cơ hội để chư Tăng Ni trưởng dưỡng đạo tâm, chia sẻ kinh nghiệm tu học và hành đạo cho các vị đồng Phạm hạnh, làm hành trang trên bước đường hoằng dương Chánh pháp, lợi lạc nhân sanh.

Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 37 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ VN

Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 37 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ